Odstavec předpisu 64/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací
§ 7

§ 7
Sazba dotace
(1) Sazba dotace činí
a) v případě vakcinace kategorie prasat uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) proti infekčním onemocněním prasat vyvolaným patogeny
1. Escherichia coli vyvolávajícími poodstavové průjmy 25 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku selat,
2. Escherichia coli vyvolávajícími edémovou chorobu 51 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku selat,
3. cirkovirem prasat typu 2 47 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku selat,
4. bakteriemi rodu Mycoplasma 29 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku selat,
5. Lawsonia intracellularis 50 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku selat,
6. Actinobacillus pleuropneumoniae 70 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku selat, nebo
7. jinými původci infekčních onemocnění v chovu řešitelným pomocí jedné nebo více registrovaných vakcín nebo autogenních vakcín 50 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku selat,
b) v případě vakcinace kategorie prasat uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) proti infekčním onemocněním prasat vyvolaným patogeny
1. Actinobacillus pleuropneumoniae 7 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasat ve výkrmu,
2. Lawsonia intracellularis 5 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasat ve výkrmu, nebo
3. jinými původci infekčních onemocnění v chovu řešitelným pomocí jedné nebo více registrovaných vakcín nebo autogenních vakcín 10 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasat ve výkrmu,
c) v případě vakcinace kategorie prasat uvedené v § 2 odst. 1 písm. c) proti infekčním onemocněním prasat vyvolaným patogeny
1. Clostridium perfringens 13 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček,
2. cirkovirem prasat typu 2 8 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček,
3. Glaesserella (Haemophilus) parasuis 6 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček,
4. bakteriemi rodu Mycoplasma 5 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček,
5. rotaviry 1 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček,
6. bakteriemi rodu Leptospira 4 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček,
7. viry chřipky typu A 13 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček, nebo
8. jinými původci infekčních onemocnění v chovu řešitelným pomocí jedné nebo více registrovaných vakcín nebo autogenních vakcín 6 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček, nebo
d) v případě vakcinace kategorie prasat uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) proti infekčním onemocněním prasat vyvolaným patogeny
1. Clostridium perfringens 15 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic,
2. cirkovirem prasat typu 2 6 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic,
3. Glaesserella (Haemophilus) parasuis 4 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic,
4. bakteriemi rodu Mycoplasma 4 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic,
5. rotaviry 1 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic,
6. bakteriemi rodu Leptospira 4 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic,
7. viry chřipky typu A 10 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic, nebo
8. jinými původci infekčních onemocnění v chovu řešitelným pomocí jedné nebo více registrovaných vakcín nebo autogenních vakcín 7 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic.
(2) Dotace za příslušný kalendářní rok se vypočte jako součin počtu velkých dobytčích jednotek zjištěných zvířat v jednotlivých kategoriích prasat podle § 2 odst. 1 a sazeb uvedených v odstavci 1.
(3) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu k 31. prosinci roku předcházejícímu roku, za který se platba poskytuje, a který je uveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející.
(4) Fond dotaci na hospodářství žadatele neposkytne v případě, že alespoň jeden z trvalých objektů, uvedený v žádosti, se nachází na území hlavního města Prahy5).
5) Příloha č. 1 k zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.