Tematický přehled

V této sekci naleznete právní předpisy, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle základních tématických oblastí. Prezentovány jsou zde pouze dosud platné předpisy. Prezentované texty aktualizovaného znění předpisů jsou přebírány ze systému ASPI (Automatizovaného Systému Právních Informací).

Pro vyhledání právního předpisu můžete rovněž využít vyhledávací formulář.

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 256/2023 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 256/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a...

Účinnost od: 1. 9. 2023

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 50/2023 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Účinnost od: 1. 3. 2023

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 244/2021 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 244/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou...

Účinnost od: 1. 7. 2021

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 87/2021 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 87/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu...

Účinnost od: 1. 3. 2021

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 86/2021 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 86/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.

Účinnost od: 1. 3. 2021

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 44/2021 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 44/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod

Účinnost od: 1. 3. 2021

Stáhnout PDF

Zákon č. 544/2020 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další...

Účinnost od: 1. 2. 2021

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 277/2020 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 277/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších...

Účinnost od: 1. 7. 2020

Stáhnout PDF

Zákon č. 312/2019 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 312/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a...

Účinnost od: 1. 2. 2020

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 197/2019 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 197/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech...

Účinnost od: 23. 8. 2019

1 2 3 ... 9

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.