přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Závazná příručka pro žadatele, která stanoví postup pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

Dne 2. 8. 2017 nabyla účinnosti nová verze č. 3 Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. V případě operací s kontinuálním příjmem žádostí, tj. operací  4.3.1, 19.2.1, 19.3.1 a 20.1, 20.2, nabude příručka (verze 3) účinnosti dnem, kdy nabydou účinnosti aktualizovaná Pravidla pro tyto operace. (Pravidla  pro operaci 4.3.1 nabyla účinnosti dne 3. 8. 2017).

Níže v přílohách naleznete seznamy dokumentace z výběrového/zadávacího řízení. Další seznamy dokumentací včetně jejich aktuálních verzí naleznete na internetových stránkách SZIF.

Přílohy


2.8.2017

Aktualizace Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (verze 3 - platnost od 1. 8. 2017, účinnost od 2. 8. 2017)

Tato aktualizovaná Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (dále jen „příručka“) stanovuje závazný postup pro zadávání zakázek malého rozsahu všemi žadateli/příjemci dotace z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (dále „PRV“) a zakázek vyšší hodnoty všemi žadateli/příjemci dotace z PRV, kteří nespadají pod režim ZZVZ.


16.12.2016

Zpřesnění platnosti Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (verze 2.1)

Došlo k vydání technického zpřesnění Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.


30.9.2016

Aktualizace Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (verze 2)

Dne 30.9.2016 byla schválena aktualizace Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.


31.7.2015

Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (verze 1) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 508 KB)