přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Zde naleznete závaznou příručku pro žadatele, která stanoví postup pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

Zde naleznete závaznou příručku pro žadatele, která stanoví postup pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Při zadávacím řízení je nutné dodržovat minimální povinnosti pro publicitu Programu rozvoje venkova, které zahrnují následující:

  • Při přípravě výběrových/zadávacích podmínek a jejich zveřejnění je žadatel/příjemce dotace povinen informovat o skutečnosti, že projekt bude podpořen z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Za tímto účelem použije na první stránce formuláře logo EU, PRV a případně LEADER. V případě, že toto není možné z technických důvodů zajistit, bude v textu výzvy uvedena informace o skutečnosti, že zakázka bude financována z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

Přílohy