Výstavba novostavby skladu zeleniny

Zadavatel

Název: ŠEB-AGRI s.r.o.
IČ: 49970437
Adresa: Zemědělská 694, 691 85 Dolní Dunajovice

Zakázka

Číslo zakázky: 9592
Název zakázky: Výstavba novostavby skladu zeleniny
Místo/místa realizace: Areál zadavatele parc. č. 5597 v k.ú. Dolní Dunajovice
Předpokládaná hodnota bez DPH: 49 990 000 Kč
Datum uveřejnění zakázky: 20.3.2024
Lhůta pro podání nabídky: 5.4.2024 10:00:00
Místo pro podání nabídky: Zemědělská 694 691 85 Dolní Dunajovice
Kontaktní email: zdenek.sebesta@sebagri.cz
Kód operace:
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
Druh zakázky:
Stavební práce

Přílohy

Oznámení výběrového řízení - Zadávací podmínky.pdf (463,6 KB)
Oznámení výběrového řízení - Zadávací podmínky
Příloha č. 1.1 Oznámení výběrového řízení - Slepý položkový rozpočet - celkový rozpočet.xls (144 KB)
Příloha č. 1.1 Oznámení výběrového řízení - Slepý položkový rozpočet - celkový rozpočet
Příloha č. 1.2 Oznámení výběrového řízení - Slepý položkový rozpočet - dešťová kanalizace, vsakovací objekt.xlsx (114,2 KB)
Příloha č. 1.2 Oznámení výběrového řízení - Slepý položkový rozpočet - dešťová kanalizace, vsakovací objekt
Příloha č. 1.3 Oznámení výběrového řízení - Slepý položkový rozpočet - elektroinstalace.xls (59,5 KB)
Příloha č. 1.3 Oznámení výběrového řízení - Slepý položkový rozpočet - elektroinstalace
Příloha č. 1.4 Oznámení výběrového řízení - Slepý položkový rozpočet - rozvaděč, přípojkova skříň.xls (82 KB)
Příloha č. 1.4 Oznámení výběrového řízení - Slepý položkový rozpočet - rozvaděč, přípojkova skříň
Příloha č. 1.5 Oznámení výběrového řízení - Slepý položkový rozpočet - subdodávky - technologie sušení cibule- ventilace.xlsx (12,7 KB)
Příloha č. 1.5 Oznámení výběrového řízení - Slepý položkový rozpočet - subdodávky - technologie sušení cibule- ventilace
Příloha č. 2 Oznámení výběrového řízení - Krycí list.doc (69 KB)
Příloha č. 2 Oznámení výběrového řízení - Krycí list
Příloha č. 3 Oznámení výběrového řízení - Návrh smlouvy o dílo.doc (158 KB)
Příloha č. 3 Oznámení výběrového řízení - Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4 Oznámení výběrového řízení - Čestné prohlášení mezinárodní sankce.doc (71 KB)
Příloha č. 4 Oznámení výběrového řízení - Čestné prohlášení mezinárodní sankce
Příloha č. 5 Oznameni vyberoveho rizeni - ČP - technická kvalifikace.doc (67 KB)
Příloha č. 5 Oznameni vyberoveho rizeni - ČP - technická kvalifikace
Příloha č. 6 Oznámení výběrového řízení - Technická specifikace technologie.doc (109 KB)
Příloha č. 6 Oznámení výběrového řízení - Technická specifikace technologie