Nákup technologie pro výrobu masných výrobků

Zadavatel

Název: STEINEX a.s.
IČ: 29375134
Adresa: Zámecká 2019/13, 664 34 Kuřim

Zakázka

Číslo zakázky: 9602
Název zakázky: Nákup technologie pro výrobu masných výrobků
Místo/místa realizace: Místem plnění zakázky je parcelní číslo 2706/38 v katastrálním území Kuřim.
Předpokládaná hodnota bez DPH: 15 000 000 Kč
Datum uveřejnění zakázky: 11.4.2024
Lhůta pro podání nabídky: 13.5.2024 9:00:00
Místo pro podání nabídky: DOTin s.r.o., Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice
Kontaktní email: jsteinhauser@steinex.cz
Kód operace:
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Druh zakázky:
Dodávky

Přílohy