přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
4.11.2013

Státní rostlinolékařská správa získala evropský projekt k napojení svých informačních systémů na informační systém základních registrů

Tisková zpráva – V červenci tohoto roku dostala Státní rostlinolékařská správa, jako jedna z nemnoha organizací působících v rezortu Ministerstva zemědělství ČR, finanční podporu z operačního programu Integrovaný operační program.


16.10.2013

Nové bezpečnostní prvky zvýší ochranu úředních dokladů proti padělání

Tisková zpráva – Inspektoři Státní rostlinolékařské správy zaznamenávají při kontrolách stále častější případy neoprávněného používání značek IPPC při označování dřevěných obalů včetně padělání úředně vydaných osvědčení. Pro potlačení tohoto negativního jevu byl od 1. září 2013 zaveden systém zvyšující bezpečnost a ochranu úředních listin proti padělatelům.


11.9.2013

Evropská komise zakázala používat a prodávat osivo kukuřice namořené neonikotinoidy: Zákaz zkomplikuje zemědělcům ochranu kukuřice

Tisková zpráva – Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) předložil na počátku tohoto roku Evropské komisi zprávu, která se zabývala hodnocením rizik používání neonikotinoidních přípravků na ochranu rostlin z pohledu jejich dopadu na včely. Závěry této zprávy se konkrétně týkaly přípravků na ochranu rostlin obsahující účinné látky klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid. Evropská komise zakázala používání a prodej osiva, které bylo ošetřeno přípravky s těmito účinnými látkami.


28.8.2013

Od nového roku bude státní dozor nad rostlinnou produkcí zastřešen jednou organizací. Zákon podepsal prezident republiky.

Tisková zpráva – Prezident České republiky Miloš Zeman v úterý 27. 8. 2013 podepsal zákon, jímž k 1. 1. 2014 dojde k začlenění Státní rostlinolékařské správy do Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Slučovací zákon vejde v platnost vyhlášením ve Sbírce zákonů a v účinnost 1. ledna 2014.


21.8.2013

Senát posvětil sloučení dozorových organizací v rámci rezortu zemědělství

Tisková zpráva – Senát na své dnešní schůzi schválil sloučení dvou organizací působících v oblasti kontroly rostlinné výroby. Jedná se o Státní rostlinolékařskou správu a Ústřední kontrolní a zkušební a ústav zemědělský. Slučovací zákon tak prošel celým legislativním procesem v Parlamentu a následuje jeho postoupení k podpisu prezidentu republiky.


12.7.2013

Vietnam rozšířil požadavky na dovoz potravin rostlinného původu

Tisková zpráva – Vietnamská socialistická republika od 1. července 2013 nově uplatňuje na všechny dovážené druhy potravin rostlinného původu povinnost splnit konkrétní požadavky stanovené vietnamskou stranou.


3.7.2013

Rusko zakázalo dovoz některých komodit z Evropské unie

Tisková zpráva – Ruská federace uvalila dočasné embargo na dovoz konzumních a sadbových brambor a rostlin, které jsou určeny k pěstování, tedy školkařského a rozmnožovacího materiálu, pocházející z členských států Evropské unie. Tento zákaz platí od 1. července 2013.


20.6.2013

Informace o omezení použití některých přípravků na ochranu rostlin na bázi neonikotinoidů

Tisková zpráva – Státní rostlinolékařská správa upozorňuje, že 26. května 2013 nabylo účinnosti prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky.


7.6.2013

Kontroly povodněmi zasažených zemědělců budou odloženy

Tisková zpráva – V souvislosti s ničivými povodněmi, které zasáhly velkou část území České republiky, budou odloženy všechny naplánované kontroly, které provádí Státní rostlinolékařská správa.


30.5.2013

Nový druh pilatky může na azalkách způsobit holožíry

Tisková zpráva – Rostlinolékařská správa varuje všechny pěstitele azalek (Rhododendron spp.) před výskytem invazního hmyzího škůdce pilatky Nematus lipovskyi. Česká republika je zřejmě první zemí v Evropě, kde byl tento blanokřídlý hmyz, způsobující holožíry na azalkách, potvrzen.

zobrazit po