přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
15.9.2016

První výskyt bakterie Ralstonia solanacearum v lilku potměchuti v ČR

Ve vzorcích rostlin lilku potměchuti byla diagnostickou laboratoří ÚKZÚZ indentifikována karanténní bakterie Ralstonia solanacearum, která je původcem také bakteriální hnědé hniloby bramboru.


27.4.2011

Škodlivé organismy nově zjištěné na území ČR v letech 2009–2010 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 337 KB)

Příspěvek pojednává o škodlivých organismech, které byly v letech 2009 a 2010 na území České republiky zjištěny poprvé, anebo opětovně po určité době, kdy jejich výskyt zde nebyl znám. Pozornost je věnována organismům, které znamenají nebo mohou znamenat nebezpečí pro pěstované plodiny, okrasné rostliny nebo lesní porosty. Často jde o invazní nepůvodní druhy, na naše území zavlečené.


26.8.2010

Nebezpečná octomilka Drosophila suzukii PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 477 KB)


13.8.2010

Mohou být dřepčíci rodu Epitrix novými škůdci brambor v České republice? PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 419 KB)


13.11.2009

Nový invazní škůdce rajčat v zemích EU - Tuta absoluta PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 169 KB)


13.10.2008

Nové škodlivé organismy zjištěné v ČR v letech 2004 - 2008 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 863 KB)

Článek pojednává o 18 vybraných organismech, jejichž výskyt byl v období 2004–2008 poprvé zaznamenán na území Česka a které představují aktuální nebo potenciální nebezpečí pro rostliny, popř. pro životní prostředí. Prezentované údaje vycházejí jak z výsledků průzkumů prováděných Státní rostlinolékařskou správou, tak z literárních zdrojů.


1.2.2008

Medovnice Cinara curvipes na okrasných jedlích HTM Otevírá se do nového okna. (HTM, 28 KB)


13.6.2007

Oznámení SRS o novém škůdci palem, nosatci Rhynchophorus ferrugineus, a o opatřeních proti jeho šíření PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 140 KB)


11.5.2005

Oznámení Státní rostlinolékařské správy o zjištění nového škodlivého organismu Phytophthora kernoviae HTM Otevírá se do nového okna. (HTM, 10 KB)

v EU a o fytosanitárních opatřeních USA proti jeho zavlečení Č.j.:EC 0003889/2005