přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
18.12.2014

22. kolo - Aktualizace Pravidel pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 22. kolo příjmu žádostí (26.1.-9.2.2015), pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků.


27.2.2014

Výklad preferenčního kritéria v rámci opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Projekt je komplexního charakteru

S ohledem na časté dotazy žadatelů zveřejňujeme doplňující informace k preferenčnímu kritériu Projekt je komplexního charakteru. Projekt v případě zaměření na chov skotu, ovcí a/nebo koz zahrnuje minimálně tři aktivity. Projekt v případě zaměření na chov prasat a/nebo drůbeže (bez nosnic) zahrnuje minimálně dvě aktivity.


6.2.2014

20. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova – aktualizace Pravidel pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků

Ministr zemědělství rozhodl o úpravě Pravidel pro 20. kolo příjmu žádostí pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, čímž plně zohlednil výsledky hlasování členů Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova.


5.2.2014

Upozornění pro žadatele ve 20. kole příjmu žádostí

Upozornění na preferenční kritérium v podopatření I.1.1.1 - Modernizace zemědělských podniků („Projekt je realizován v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji (NUTS 3)“) a kritérium přijatelnosti v opatření III.1.2 - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje („Projekt v záměru e) lze realizovat na území krajů Ústeckého a Moravskoslezského v obci do 2000 obyvatel.“).


28.1.2014

20. kolo - Aktualizace Pravidel pro podopatření I.1.1.1

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 20. kolo příjmu žádostí (3.-14.3.2014), pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků.


21.2.2013

Oprava Pravidel pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků pro 18. kolo příjmu žádostí

Ministr zemědělství dne 20. února 2013 schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele. V Pravidlech pro žadatele, která byla zveřejněna na internetových stránkách při vyhlášení 18. kola příjmu žádostí, byl v podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků v příloze č. 3 Preferenční kritéria uveden nesprávný postup přidělení bodů u preferenčního kritéria č. 13.


20.2.2013

18. kolo - Aktualizace Pravidel pro opatření I.1.1

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 18. kolo příjmu žádostí (6.-19.3.2013), pro opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků.


14.2.2012

15. kolo - Aktualizace pravidel pro podopatření I.1.1.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 580 KB)

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 15. kolo příjmu žádostí (21. - 27.3.2012), pro podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství.


3.6.2011

Upozornění - výstavba/modernizace bioplynové stanice v rámci 13. kola příjmu žádostí

Upozornění pro žadatele z opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy resp. I.1.1 Modernizace zemědělských podniků ohledně realizace projektů na výstavbu/modernizaci bioplynové stanice (příjem žádostí 14. 6. 2011 – 27. 6. 2011).


18.5.2011

Tisková oprava Pravidel pro opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků, záměr b) rostlinná výroba pro 13. kolo příjmu žádostí

V Pravidlech pro žadatele, která byla zveřejněna na internetových stránkách při vyhlášení 13. kola příjmu žádostí, došlo v opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků, záměru b) rostlinná výroba v příloze č. 3 Preferenční kritéria na straně 58 technickou chybou k nakopírování stejných sloupců míry dotace u preferenčního kritéria č. 2, takže možný bodový zisk nebyl z tabulky jednoznačně patrný.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední