přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pravidla pro publicitu

Tato sekce obsahuje informace týkající se povinné publicity příjemců dotací v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

Ministerstvo zemědělství připravilo pro účely jednotného postupu příjemců dotace příručku, která vymezuje základní povinnosti příjemců dotace, které musí zabezpečit během realizace projektu, v době do tří měsíců po dokončení realizace projektu atd.

V příloze naleznete samotnou Příručku pro publicitu PRV 2014-2020, Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 a loga ke stažení.


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
6.8.2019

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 - 2020 (verze 5) - platná a účinná od 6. 8. 2019

V souvislosti s úpravou aplikace pro zveřejňování výsledků projektů spolupráce PRV na základě dosavadních zkušeností s administrací projektů byla provedenaúprava příslušných pasáží Příručky pro publicitu PRV 2014-2020 (dále jen „Příručka pro publicitu“).


8.8.2018

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 - 2020 (verze 4) - platná a účinná od 8. 8. 2018

Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 je aktualizována v návaznosti na Pravidla pro žadatele pro 7. kolo příjmu žádostí.


2.8.2017

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 - 2020 (verze 3) - platná a účinná od 2. 8. 2017

Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 (dále jen „Příručka“) je aktualizována v návaznosti na Pravidla pro žadatele pro 5. kolo příjmu žádostí, kde byla u některých operací zavedena povinnost předkládání vybraných příloh Žádostí o platbu elektronicky prostřednictvím nové aplikace na Portálu Farmáře „Projekty spolupráce PRV“.


16.12.2016

Zpřesnění platnosti Příručky pro publicitu PRV 2014-2020

Došlo k vydání technického zpřesnění Příručky pro publicitu PRV 2014-2020.


14.10.2016

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 - 2020 (verze 2)

Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020 (dále jen „Příručka") byla aktualizována na základě novely prováděcího nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Dále byly zapracovány podněty Státního zemědělského intervenčního fondu a žadatelů o podporu / příjemců dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 (dále jen „PRV“).


21.7.2016

Metodický výklad k Příručce pro publicitu PRV 2014-2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 327 KB)

Na základě dotazů veřejnosti zveřejňujeme Metodický výklad k Příručce pro publicitu.


27.5.2016

Logo PRV JPG Otevírá se do nového okna. (JPG, 110 KB)

Jedna z variant loga PRV ke stažení.


27.5.2016

Logo EU + věta PRV JPG Otevírá se do nového okna. (JPG, 360 KB)

Jedna z variant loga EU - rozšířeného o 4 řádky doprovodného textu (název + slogan programu) ke stažení.


20.1.2016

Loga EU + věta PRV + logo bez upřesnění programu RAR Otevírá se do nového okna. (RAR, 14 MB)

V příloze naleznete aktuální sady log EU pro PRV vztahujících se k druhému vydání Manuálu jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 (viz níže).

Přikládáme také nové logo EU bez názvu operačního programu, jehož použití je možné pouze v případech, které povolí Národní orgán pro koordinaci (např. výzvy na projekty konečných žadatelů v rámci strategií CLLD).


20.1.2016

Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 (druhé vydání) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní orgán pro koordinaci vydal v aktuálním a doplněném znění Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 (dále "Manuál"). Došlo k opravě v anglických verzích loga EU (špatný překlad ESIF a název OP PIK). Došlo k doplnění textu na str. 41 týkající se upřesnění, že rozhodující je výše veřejného příspěvku, tj. dotace.

Na Manuál navazuje aktualizovaná sada log EU, která je uvedena výše.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední