přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci (6. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020)

29.3.2018

Níže v textu naleznete jednotlivé kroky, které popisují administraci projektu v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020. Termíny v závorkách jsou platné pro 6. kolo příjmu žádostí, u kterého příjem žádostí probíhá od 3. 4. 2018 do 23. 4. 2018. Níže uvedený přehled kroků administrace je pouze informativní – kompletní postup resp. podmínky jsou uvedeny v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“) a „Podrobných postupech“ k jednotlivým administrativním krokům, na které jsou v Pravidlech uvedeny odkazy. Postupně zde budou doplňovány odkazy na jednotlivé „Podrobné postupy“ v souladu s harmonogramem administrace konkrétního kola příjmu žádostí.

Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci (6. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020)

 1. Registrace žadatele do Portálu farmáře (dostupné na www.szif.cz). Žadatel, který není registrován v Portálu farmáře, může získat registraci (uživatelské jméno a heslo) osobním podáním žádosti o přístup na místně příslušném RO SZIF nebo na CP SZIF
 2. Žadatel vygeneruje Žádost o dotaci (ŽoD) z účtu Portálu farmáře. Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře naleznete na webových stránkách SZIF.
 3. Žadatel vyplní a odešle ŽoD v termínu příjmu žádostí (6. kolo: 3. 4. 8:00 hod. – 23. 4. 2018 13:00 hod.).
 4. O zaregistrování Žádosti o dotaci žadatel bude informován pouze na Portálu farmáře SZIF nejpozději do 14 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí (nejpozději do 7. 5. 2018).
 5. Doporučení Žádostí o dotaci - zveřejnění seznamu Žádostí o dotaci seřazených podle žadatelem požadovaného počtu bodů sestupně (v případě shodného počtu bodů rozhoduje výše požadované dotace) dle kategorií „Doporučen“, „Náhradník“, „Nedoporučen“ do 28 kalendářních dní od ukončení příjmů žádostí (do 21. 5. 2018) na: www.eagri.cz/prv , www.szif.cz.
 6. Žadatelé v kategorii Doporučen a Náhradník dokládají prostřednictvím Portálu farmáře přílohy k Žádosti o dotaci (a případně aktualizovaný formulář ŽoD) - nejpozději do 91 kalendářních dní od ukončení příjmu žádostí (nejpozději do 23. 7. 2018). U vybraných příloh možnost doložení v listinné podobě – osobně nebo poštou na příslušný RO SZIF. Podrobný postup pro vygenerování a zaslání příloh Žádostí o dotaci a příloh k "finančnímu zdraví žadatele" přes Portál farmáře naleznete na webových stránkách SZIF a www.eagri.cz/prv.
 7. Výsledky administrativní kontroly – v případě zjištěných nedostatků a vyhodnocení chyb na Žádosti resp. přílohách k Žádosti:
  • Neodstranitelné – Ukončení administrace,
  • Odstranitelné – Výzva SZIF (Žádost o doplnění neúplné dokumentace) pouze prostřednictvím Portálu farmáře do 210 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí (nejpozději do 19. 11. 2018):
   1. Odstranění nedostatků do 14 kalendářních dnů od vyhotovení Žádosti o doplnění neúplné dokumentace prostřednictvím Portálu farmáře,
   2. Neodstranění nedostatků v termínu vede k ukončení administrace.
 8. Schválení Žádostí doporučených/Žádostí náhradníků na základě alokace stanovené Řídicím orgánem PRV a podle počtu obdržených bodů – v případě rovnosti bodů rozhoduje výše požadované dotace. Předpokládané zahájení schvalování žádostí 6. kola v průběhu prosince 2018.
 9. V případě, že je projekt schválen ke spolufinancování – výzva k podpisu Dohody o poskytnutí dotace (pouze prostřednictvím Portálu farmáře SZIF).
 10. Nutnost dostavit se ve stanovené lhůtě.
 11. Podpis osobně (žadatel/zmocněný zástupce) na RO SZIF.
 12. Vyhotovení dvou stejnopisů (žadatel/SZIF) – originály.
 13. Změna obsahu prostřednictvím Dodatku k Dohodě případně Vyrozuměním.
 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem