přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci

Níže v textu naleznete jednotlivé kroky, které popisují administraci projektu v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020. Termíny v závorkách jsou platné pro 5. kolo příjmu žádostí, u kterého příjem žádostí probíhá od 10. 10. 2017 do 30. 10. 2017. Níže uvedený přehled kroků administrace je pouze informativní – kompletní postup resp. podmínky jsou uvedeny v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“) a „Podrobných postupech“ k jednotlivým administrativním krokům, na které jsou v Pravidlech uvedeny odkazy. Postupně zde budou doplňovány odkazy na jednotlivé „Podrobné postupy“ v souladu s harmonogramem administrace konkrétního kola příjmu žádostí.

Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci (5. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020)

 1. Registrace žadatele do Portálu farmáře (dostupné na www.szif.cz). Žadatel, který není registrován v Portálu farmáře, může získat registraci (uživatelské jméno a heslo) osobním podáním žádosti o přístup na místně příslušném RO SZIF nebo na CP SZIF.
 2. Žadatel vygeneruje Žádost o dotaci (ŽoD) z účtu Portálu farmáře. Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes portál Farmáře naleznete na www.szif.cz.
 3. Žadatel vyplní a odešle ŽoD prostřednictvím vlastního účtu na Portálu farmáře (u operace 16.2.2, vč. povinných i nepovinných příloh) v termínu příjmu žádostí (5. kolo: 10. 10. 8:00 hod. – 30. 10. 2017 13:00 hod.).
 4. O zaregistrování Žádosti o dotaci žadatel bude informován pouze na Portálu farmáře SZIF nejpozději do 14 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí (nejpozději do 13. 11. 2017)
 5. Doporučení Žádostí o dotaci - zveřejnění seznamu Žádostí o dotaci seřazených podle žadatelem požadovaného počtu bodů sestupně (v případě shodného počtu bodů rozhoduje výše požadované dotace - nižší požadovaná dotace má přednost) dle kategorií „Doporučen“, „Náhradník“ „Nedoporučen“ do 14 kalendářních dní od ukončení příjmů žádostí (do 13. 11. 2017) na: www.eagri.cz/prv, www.szif.cz
 6. Žadatelé v kategorii Doporučen a Náhradník dokládají prostřednictvím Portálu farmáře přílohy k Žádosti o dotaci (a případně aktualizovaný formulář ŽoD) - nejpozději do 93 kalendářních dní od ukončení příjmu žádostí (nejpozději do 31. 1. 2018). U vybraných příloh možnost doložení v listinné podobě - osobně nebo poštou na příslušný RO SZIF (u operace 16.2.2 se povinné/nepovinné přílohy dokládají již při podání ŽoD). Podrobný postup pro vygenerování a zaslání příloh Žádostí o dotaci a příloh k "finančnímu zdraví žadatele" přes portál Farmáře naleznete na webových stránkách SZIF a www.eagri.cz/prv.
 7. Výsledky administrativní kontroly - v případě zjištěných nedostatků a vyhodnocení chyb na Žádosti resp. přílohách k Žádosti:
  • Neodstranitelné - Ukončení administrace,
  • Odstranitelné - Výzva SZIF (Žádost o doplnění neúplné dokumentace) pouze prostřednictvím Portálu farmáře do 196 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí (nejpozději do 14. 5. 2018):
   1. Odstranění nedostatků do 14 kalendářních dnů od vyhotovení Žádosti o doplnění neúplné dokumentace prostřednictvím Portálu farmáře,
   2. Neodstranění nedostatků v termínu vede k ukončení administrace.
 8. Schválení Žádostí doporučených/Žádostí náhradníků na základě alokace stanovené Řídicím orgánem PRV a podle počtu obdržených bodů – v případě rovnosti bodů rozhoduje výše požadované dotace. Předpokládané zahájení schvalování žádostí 5. kola v průběhu června 2018.
 9. V případě, že je projekt schválen ke spolufinancování – výzva k podpisu Dohody o poskytnutí dotace (pouze prostřednictvím Portálu farmáře SZIF).
 10. Nutnost dostavit se ve stanovené lhůtě.
 11. Podpis osobně (žadatel/zmocněný zástupce) na RO SZIF.
 12. Vyhotovení dvou stejnopisů (žadatel/SZIF) – originály.
 13. Změna obsahu prostřednictvím Dodatku k Dohodě případně Vyrozuměním.

3.5.2016

Zveřejnění postupů pro žadatele PRV 2014 - 2020 - Podrobný a zjednodušený postup pro předložení aktualizované Žádosti o podporu a příloh k zakázkám (1. kolo)

SZIF zveřejnil dne 3. 5. 2016 podrobný a zjednodušený postup pro předložení aktualizovaného formuláře žádosti o dotaci a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál Farmáře, 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020.


27.4.2016

Postupy administrativních kroků Žádostí PRV - projektová opatření (2. kolo)

Na webu Státního zemědělského intervenčního fondu byly zveřejněny postupy (podrobný a zjednodušený) pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře (2. kolo).


21.1.2016

Informace pro žadatele prvního kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova

SZIF zveřejnil informace pro žadatele prvního kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova.


29.10.2015

Podrobný postup pro doložení „příloh k Finančnímu zdraví žadatele“ prostřednictvím Portálu Farmáře - 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 – 2020)

Zveřejňujeme podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře v 1. kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 – 2020). Níže naleznete dokument, který obsahuje podrobný postup pro doložení příloh.


29.10.2015

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře - 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 – 2020)

Zveřejňujeme podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře v 1. kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 – 2020). Níže naleznete dokument, který obsahuje podrobný postup pro doložení příloh.