přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova

3.8.2016

Dne 28. 7. 2016 schválil ministr zemědělství aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova.

Aktualizace Pravidel navazuje na aktualizaci Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020, který je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Většina změn je provedena v souvislosti s tím, že pro schválení strategie nebude vydáváno Rozhodnutí, ale Akceptační dopis. Akceptačním dopisem schválí Ministerstvo zemědělství pouze Programový rámec pro Program rozvoje venkova včetně finančního plánu a plánu indikátorů vztahujících se k Programu rozvoje venkova.

Státní zemědělský intervenční fond již nebude v tomto programovém období podepisovat s místními akčními skupinami Dohodu o poskytnutí dotace, neboť režijní výdaje místních akčních skupin budou hrazeny z Integrovaného regionálního operačního programu.

Aktualizovaná Pravidla v režimu změn jsou součástí tohoto článku.

 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem