přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

Operace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi.

V rámci této operace je podporováno odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích, např. odstranění povodňových nánosů, usměrnění koryta vodního toku, oprava poškozených vodních děl, odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech. Operace je zacílena na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) na území celé České republiky mimo Prahu a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL.

Žadatel:

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Přílohy


zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2
6.2.2018

6. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 6. kolo příjmu žádostí pro operaci 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi.


25.1.2018

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi - konečné výsledky - 24. 1. 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 138 KB)


22.5.2017

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 112 KB)


20.2.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi, konečné schvalování - 20.2.2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 140 KB)


7.2.2017

4. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 4. kolo příjmu žádostí pro operaci 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi.


14.6.2016

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 189 KB)


10.2.2016

2. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 2. kolo příjmu žádostí pro operaci 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi.

zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2