přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

Operace má podpořit realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi, a podpořit tak následné snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy.

V rámci této operace jsou podporovány projekty malého charakteru na retenci vody, např. retenční nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží. Operace je zacílena na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) na území celé České republiky mimo Prahu a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL.

Žadatel:

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.


10.11.2017

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 196 KB)

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

12.9.2017

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - Obecné podmínky Pravidel pro 5. kolo příjmu žádostí

Dne 11. 9. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“).


2.8.2017

5. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 5. kolo příjmu žádostí pro operaci 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích.


29.3.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích - konečné výsledky - 29. 3. 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 183 KB)


10.3.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova # operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích # průběžné schvalování # 10. 3. 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 164 KB)


20.2.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích - průběžné schvalování - 20.2.2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 144 KB)


14.6.2016

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lese PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 216 KB)


1.6.2016

Zpřesnění a výklad Pravidel pro žadatele 8.3.1 Zavádění preventivních opatření

Dne 30. 5. 2016 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 pro 2. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká Specifických podmínek Pravidel pro operaci 8.3.1 PRV Zavádění preventivních opatření.


10.2.2016

2. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 2. kolo příjmu žádostí pro operaci 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích.