přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Tisková zpráva k aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)

4.3.2019

Dne 4. 3. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova České republiky pro období 2014-2020, pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj).

Aktualizace se týká Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje („Pravidla 19.2.1“), a pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny („Pravidla 19.3.1“). Zároveň dochází i k aktualizaci Metodiky pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „Metodika pro tvorbu Fichí“).

Změny Pravidel 19.2.1 se týkají zejména doplnění implementace čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005). Rozšíření podpory se týká těchto oblastí: veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, obchody pro obce, vybrané kulturní památky, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, stezky a muzea a expozice pro obce.

Změny Pravidel 19.3.1 se týkají doplnění další míry podpory ve výši 50 % způsobilých výdajů. Pro projekty s touto mírou podpory budou platit pouze vybrané limity dle Přílohy 4 Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace. Další změny se týkají upřesnění způsobilých výdajů a aktualizace jednotlivých podmínek Pravidel včetně limitů.

Zároveň bylo potřeba také odpovídajícím způsobem upravit Metodiku pro tvorbu Fichí, dle které budou místní akční skupiny upravovat své strategie, a to až po střednědobé evaluaci.

Aktualizovaná Pravidla 19.2.1 a Metodika pro tvorbu Fichí vstoupí v platnost a účinnost dnem schválení a podpisu pana ministra. Aktualizovaná Pravidla 19.3.1 vstoupí v platnost dnem schválení a podpisu pana ministra a účinnosti dne 1. 5. 2019.

Aktualizované znění uvedených Pravidel naleznete v příloze.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem