přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

4. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

7.2.2017

Ve 4. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 1,7 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 4. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin, 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven, 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě a 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 4. dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

operace

Alokace (Kč)

1.1.1 Vzdělávací akce

30 500 000

1.2.1 Informační akce

18 500 000

4.3.2 Lesnická infrastruktura

81 171 000

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

287 762 000

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

372 500 000

6.4.2 Podpora agroturistiky

200 000 000

6.4.3  Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

140 500 500

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

26 936 165

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích*

23 884 615

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin*

 316 744 019

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

72 000 000

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě

81 000 000

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

60 920 500

* V případě převyšující finanční alokace nad požadavek žadatelů u operace 8.5.3 a nedostatku finančních prostředků v operaci 8.5.2 bude umožněn přesun finančních prostředků z operace 8.5.3 do operace 8.5.2.

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a dále může být částka závazkování u každé operace, kde je to relevantní, standardně navýšena o 15 % zohledňujících úbytek finančních prostředků v průběhu administrace (na základě zkušeností stanovené průměrné snížení požadovaných částek dotace vlivem zadávacího řízení, odstoupení žadatelů od projektu v průběhu realizace, atd.).

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020 pro 4. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 a příslušná operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014-2020.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem