přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Operační program Rybářství na období 2021–2027

Operační program Rybářství je nástrojem čerpání prostředků z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) v programovém období 2021–2027 a přispívá především k plnění cílů Společné rybářské politiky, Zelené dohody pro Evropu a Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu.

Operační program Rybářství na období 2021 – 2027


V České republice je OP Rybářství zaměřen na odvětví sladkovodní akvakultury a jeho hlavním cílem je konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející akvakultura, což je zároveň hlavní cíl pro oblast akvakultury definovaný v Zelené dohodě a v navazující strategii Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“.

Řídicím orgánem zodpovědným za přípravu a implementaci OP Rybářství 2021–2027 je Ministerstvo zemědělství České republiky.


27.10.2020

Návrh Operačního programu Rybářství 2021–2027

Návrh Operačního programu Rybářství (dále jen „OP Rybářství“) na období 2021–2027 byl dne 26. 10. 2020 předložen vládě ČR na vědomí.