přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Opatření 5.3. Investice do zpracování produktů

Opatření 5.3. Investice do zpracování produktů (dále jen „opatření 5.3.“) přispívá ke specifickému cíli podporou investic na rozšíření, vybavení, modernizaci podniků a výstavbu zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh.

Podporu lze poskytnout na investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury:

  1. přispívající k úspoře energie nebo snížení dopadu na životní prostředí, včetně nakládání s odpady,
  2. zlepšující bezpečnost, hygienu, zdravotní a pracovní podmínky,
  3. podporující zpracování úlovků komerčních populací ryb, které nemohou být určeny pro lidskou spotřebu,
  4. týkající se zpracování vedlejších produktů, vzešlých z hlavních zpracovatelských činností,
  5. týkající se zpracování produktů ekologické akvakultury podle článků 6 a 7 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, vedoucí k novým nebo zdokonaleným produktům, novým nebo zdokonaleným postupům či k novým nebo zdokonaleným řídícím a organizačním systémům.

Opatření 5.3. je v souladu s článkem 69, odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu.

Opatření spadá pod specifický cíl podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh.
 

Pravidla pro žadatele:


29.4.2020

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 17. výzvu příjmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 487 KB)


22.7.2019

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 5.3. z 14. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 236 KB)


28.2.2019

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 5.3. z 13. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 233 KB)


2.1.2019

Řídicí orgán OP Rybářství vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektům z 12. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020

V rámci 12. výzvy žadatelé předkládali Žádosti o podporu na projekty v opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury, dále v 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr b) Diverzifikace akvakultury, 2.3. Podpora nových chovatelů, 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně a opatření 5.3. Investice do zpracování produktů.


24.7.2018

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 5.3. z 12. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 234 KB)


9.3.2018

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 5.3. z 11. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 230 KB)


30.1.2017

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 5.3. z 5. výzvy přijmu OP Rybářství 2014-2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 239 KB)

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 5.3. z 5. výzvy přijmu OP Rybářství 2014-2020.