přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
12.2.2021

Nedostatky identifikované Auditním orgánem - upozornění pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014–2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 263 KB)

Na základě obdržených Zpráv z auditů operací za rok 2020 a auditu systému OPR/2020/S/001 s názvem „ Audit systému ŘO/ZS OPR“ zveřejňuje Řídicí orgán OP Rybářství oblasti s výskytem nedostatků a to za účelem předcházení chyb u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.


11.2.2021

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.5. z 2. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 428 KB)


11.2.2021

Zveřejnění formuláře k orientačnímu výpočtu podpory pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a zpracovatelů ryb PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 283 KB)


10.2.2021

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.2. ze 6 výzvy a 3.1. z 10 výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 439 KB)


5.2.2021

Poslední příjem žádostí v OP Rybářství 2014 – 2020 proběhne v dubnu 2021

Operační program Rybářství 2014 – 2020 vstoupil do svých závěrečných let implementace. Využijte proto poslední možnosti podpory a neváhejte podat Žádost o podporu v 19. a 20. výzvě OP Rybářství 2014 – 2020.


14.1.2021

Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb na pořízení zařízení na vážení, balení a označování výrobků bude ukončen dne 31. 1. 2021.

Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb byl zahájen 6. 10. 2020 od 9 hod. a bude ukončen dne 31. 1. 2021. Důvodem ukončení příjmu je vyčerpání přidělené finanční alokace. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce nebude brán zřetel na podané žádosti po tomto termínu ukončení příjmu a těmto žádostem bude ukončena administrace po jejich zaregistrování na příslušném RO SZIF.


4.1.2021

Novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Od 1. 1. 2021 nabyla účinnosti dílčí novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Mezi zásady zadávání veřejných zakázek dle § 6 ZZVZ nově zařazuje principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovace.


21.12.2020

7. jednání Poradní komise OP Rybářství 2014 - 2020

Sedmé jednání Poradní komise OP Rybářství 2014 - 2020 proběhlo formou per rollam od 25.11.2020 do 4.12.2020. ŘO OP Rybářství připravil zápis určený ke zveřejnění z tohoto jednání, který je přílohou. O výsledku jednání je vždy žadatel informován.


27.11.2020

Předběžná tržní konzultace "Analýza dopadu cílů Zelené dohody pro Evropu na akvakulturu v ČR"

Ministerstvo zemědělství - Řídící orgán Operační program Rybářství oznamuje, že bude vést předběžnou tržní konzultaci ve smyslu § 33 ZZVZ s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích.


24.11.2020

Rybáři chtějí modernizovat a inovovat své provozy. Ministerstvo zemědělství proto zvýšilo původně plánovanou podporu 89,5 milionů korun o více než 30 milionů korun.

Celkem bylo zaregistrováno v 18. výzvě Operačního programu Rybářství 92 žádostí, na které mělo původně Ministerstvo zemědělství připraveno téměř 90 milionů korun. Největší zájem projevili rybáři již tradičně o investice do akvakultury, za kterých mohou například vybudovat či odbahnit rybníky nebo si postavit nové sádky. Dále byl velký zájem o inovace v akvakultuře. Celkově bude v inovacích a produktivních investicích navýšena alokace o 30 milionů korun tak, aby byly podpořeny všechny kvalitní projekty.

zobrazit po