přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
19.5.2016

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 4. výzvu přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 181 KB)


13.5.2016

Ministerstvo zemědělství vydává druhou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce opatření vyhlašovaných v rámci 1. a 4. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020

Ministerstvo zemědělství vydává druhou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce pro opatření 2.1. Inovace, 2.2., záměr a) Investice do akvakultury, 2.2., záměr b) Diverzifikace akvakultury, 2.3. Podpora nových chovatelů, 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním a opatření 5.3. Investice do zpracování produktů. Aby byla odstraněna nejistota žadatelů/příjemců plynoucí z jiného možného výkladu data vzniku způsobilého výdaje došlo k úpravě časové způsobilosti výdajů ve Specifických částech Pravidel a dále byla doplněna přechodná a závěrečná ustanovení. Způsobilé výdaje lze realizovat z hlediska času od data registrace Žádosti o podporu do data předložení Žádosti o platbu. Za datum vzniku způsobilého výdaje se považuje datum podpisu smlouvy (nevztahuje se na smlouvy o smlouvě budoucí a na smlouvy, jejichž účinnost je podmíněna získáním příslušné podpory), datum podpisu objednávky, nebo datum přímého nákupu. Tato úprava umožňuje žadateli realizovat projekt již před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a vztahuje se na administraci všech žádostí z 1. a 4. výzvy OP Rybářství.


12.5.2016

Upřesňující výklad č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce opatření 2.3. v rámci 4. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020

ŘO OP Rybářství vydává pro žadatele/příjemce upřesňující výklad č. 2 k Pravidlům pro opatření 2.3. Podpora nových chovatelů.


2.5.2016

1. jednání Přezkumné komise OP Rybářství 2014 - 2020 se uskutečnilo dne 30.3.2016

První jednání Přezkumné komise OP Rybářství 2014 - 2020 se uskutečnilo dne 30. 3. 2016. Jednání se zúčastnilo 9 hlasujících členů a 4 hosté. ŘO OP Rybářství připravil zápis určený ke zveřejnění z tohoto jednání, který je přílohou. Druhé jednání Přezkumné komise OP Rybářství 2014 -2020 proběhlo formou per rollam, dne 8.4.2016 – 13.4.2016. Zápis určený ke zveřejnění je přílohou. O výsledku přezkumného řízení je vždy žadatel ŘO OP Rybářství informován.


Zveřejnění příručky pro žadatele OP Rybářství 2014 - 2020 - Podrobný postup pro doplnění aktualizované Žádosti o podporu a příloh k zakázkám PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 150 KB)


26.4.2016

Ministerstvo zemědělství úspěšně uskutečnilo odborné semináře ke 4. výzvě pro příjem Žádostí o podporu pro zájemce o podporu z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020

Semináře proběhly v Brně (20. 4. 2016), Českých Budějovicích (21. 4. 2016) a Praze (25. 4. 2016). Ministerstvo zemědělství zveřejňuje prezentaci a děkuje za bohatou diskuzi, podněty a za dotazy k opatřením vyhlašovaným v rámci 4. výzvy.


Spuštění Portálu farmáře pro 3 a 4 výzvu příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 242 KB)


12.4.2016

Upřesňující výklady k Pravidlům pro žadatele a příjemce opatření vyhlašovaných v rámci 4. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020

ŘO OP Rybářství vydává pro žadatele/příjemce upřesňující výklady k Pravidlům pro opatření 2.2., záměr b) Diverzifikace akvakultury a opatření 2.3. Podpora nových chovatelů.


8.4.2016

Semináře pro žadatele o podporu z Operačního programu Rybářství 2014 - 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na semináře pro žadatele o podporu z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.


Přehled doporučených žádostí o podporu pro Opatření 2.1 a 2.4 z 1. Výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 189 KB)

Přehled doporučených žádostí o podporu pro Opatření 2.1 a 2.4 z 1. Výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020.

zobrazit po