přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro rok 2019 na DP 20.A

5.9.2018

Výzva Ministerstva zemědělství žadatelům o dotaci na národní dotační program 20.A. pro rok 2019 k podávání předběžných žádostí v termínu od 10. 9. 2018 do 27. 9. 2018.

Vlastní vyhlášení dotačních programů bude provedeno zveřejněním Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019, na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení dotačního programu 20.A. a jeho jednotlivých podprogramů 20.A.a., 20.A.b., 20.A.c., 20.A.d. a 20.A.e., k nimž budou podávány tyto předběžné žádosti, bude obdobné jako v Zásadách, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018, na základě § 1, § 2, a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů, vyhlášených dne 12. února 2018. Předběžné podmínky plnění tohoto dotačního programu a jeho podprogramů včetně uvedení sazeb jsou pro rok 2019 uvedeny v příloze této výzvy.

Vzor předběžné žádosti na dotační program 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic pro dotační období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019, která je zároveň společná i pro následující dotační období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020, je uveden v příloze této výzvy. Tuto předběžnou žádost je tudíž možné vyplnit společně s rokem 2019 i pro rok 2020.

Podání předběžných žádostí na národní dotační program 20.A. na základě této výzvy je dle pravidel EU a schválení Evropské komise podmínkou pro jejich čerpání. Žadateli, který nepodá předběžnou žádost ve výše stanoveném termínu, nemůže následně MZe schválit vlastní žádost o dotaci a nelze tuto dotační podporu v daném roce čerpat.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem