přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výzva MZe k podávání žádostí pro rok 2017 k DP 19.A. a 20.A

9.9.2016

Výzva Ministerstva zemědělství žadatelům na národní dotační programy 19.A. a 20.A. pro rok 2017 k podávání předběžných žádostí v termínu od 15. 9. 2016 do 30. 9. 2016.

Vlastní vyhlášení dotačních programů bude provedeno zveřejněním Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017, na základě § 1, § 2, a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení dotačních programů 19.A. a 20.A., k nimž budou podávány tyto předběžné žádosti, je obdobné jako ve Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů z 23. března 2016.

Vzory předběžných žádostí na dotační programy 19.A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ a 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic pro rok 2017 jsou uvedeny v Příloze č. 1 této výzvy.

Předběžné podmínky plnění těchto dotačních programů a jejich podprogramů včetně uvedení sazeb jsou pro rok 2017 uvedeny v Příloze č. 2 této výzvy.

Podání předběžných žádostí na národní dotační programy 19.A. a 20.A. na základě této výzvy je dle pravidel EU a schválení Evropské komise podmínkou pro jejich čerpání v roce 2017.

Ing. Jiří Hojer v. r.
ředitel odboru živočišných komodit MZe

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem