přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016

18.10.2016

V návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 31. srpna 2016 č. 781, kterým byl schválen materiál „Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016“, a na Usnesení vlády České republiky ze dne 22. března 2017 č. 209, kterým byl schválen materiál „Změna podmínek zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016“, je zveřejněno zpřesnění „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016“.

Nově se snižuje hranice poklesu tržeb z 50 % na 30 %, tzn. že kompenzace za škody v rámci dotačního programu M.1. Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016 (dále jen „dotační program M.1.“) se budou týkat také těch pěstitelů-ovocnářů, u kterých došlo k více jak 30% poklesu tržeb v porovnání s průměrem tržeb přechozích tří let (nebo tříletého průměru založeného na období předcházejících pěti let, přičemž nejvyšší a nejnižší hodnota roční produkce se z výpočtu vyloučí).

Dotační program M.1. je tak nově rozdělen na tři podprogramy:

a) M.1.1. pro pěstitele letních druhů ovoce (broskve, meruňky, třešně, višně, švestky, rybíz červený a bílý, rybíz černý, jahody), příjem žádostí proběhl na přelomu listopadu a prosince roku 2016,

b) M.1.2. pro pěstitele jablek a hrušek, zmírnění škod bude realizováno v návaznosti na termín ukončení prodeje ovoce ze sklizně roku 2016 a žádosti budou moci podávat na příslušné pracoviště SZIF v termínu od 3.4.2016 do 13.4.2017 včetně.

Výše dotace: na základě výše škod uvedených v protokolu o zjištěných škodách v následujících intervalech:

  1. škody od 30,01 – 75,00 % dotace ve výši do 15 % normativních nákladů
  2. škody od 75,01 – 100,00 % dotace ve výši do 25 % normativních nákladů

c) M.1.3. pro pěstitele letních druhů ovoce, kteří zaznamenali více než 30% pokles tržeb a nepodali si žádost v rámci dotačního podprogramu M.1.1.; termín podávání žádostí je stanoven od 19. – 30. 6. 2017 včetně.

Výše dotace: na základě výše škod uvedených v protokolu o zjištěných škodách od 30,01 % do 50,00 % bude žadateli přiznána dotace ve výši do 15 % normativních nákladů.

V rámci tohoto dotačního podprogramu může podat žádost i žadatel, který měl škodu vyšší než 50 % a nepodal žádost v termínu pro dotační podprogram M.1.1. V takovém případě bude žadateli přiznána dotace ve výši do 15 % normativních nákladů odpovídající škodě ve výši 30,01–50,00 % (žadatel však nemůže podat žádost na letní ovocný druh, na který již byla podána žádost v rámci DP M.1.1.).

Všem potencionálním žadatelům o dotace doporučujeme, aby se s výše uvedenými Zásadami důkladně seznámili a s ohledem na plánované období podávání žádostí pro podprogram M.1.2. a pro podprogram M.1.3. na příslušné pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen SZIF) již nyní začali shromažďovat potřebné doklady, kterými bude nutné prokázat výši škody.

Spolu se zpřesněnými Zásadami budou v nejbližší době na webových stránkách Ministerstva zemědělství a SZIF uveřejněny také modelové příklady výpočtu dotace, na kterém si budou moci prakticky vyzkoušet stanovený postup prokazování škody a navazující výpočet požadavku na dotaci.

Upozorňujeme žadatele, že konečná výše dotace a sazby dotace budou po kontrole všech podaných žádostí v rámci jednotlivých podprogramů upraveny tak, aby objem finančních prostředků k proplacení zohledňoval celkový objem vyčleněných finančních prostředků.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem