přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016

18.10.2016

V návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 31. srpna 2016 č. 781, kterým byl schválen materiál „Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016“, a na Usnesení vlády České republiky ze dne 22. března 2017 č. 209, kterým byl schválen materiál „Změna podmínek zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016“, je zveřejněno zpřesnění „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016“.

V období od 19. do 30. 6. 2017 včetně je možné podat žádost na dotaci na zmírnění škod jarními mrazy v dubnu 2016 na letních ovocných druzích v rámci dotačního podprogramu M.1.3., který je určen pro pěstitele letních druhů ovoce, kteří zaznamenali více než 30% pokles tržeb a nepodali si žádost v rámci dotačního podprogramu M.1.1.

Výše dotace: na základě výše škod uvedených v protokolu o zjištěných škodách od 30,01 % - 50,00 % bude žadateli přiznána dotace ve výši do 15 % normativních nákladů.

V rámci tohoto dotačního podprogramu může podat žádost i žadatel, který měl škodu vyšší než 50 % a nepodal žádost v termínu pro dotační podprogram M.1.1. V takovém případě bude žadateli přiznána dotace ve výši do 15 % normativních nákladů odpovídající škodě ve výši 30,01 % - 50,00 % (žadatel však nemůže podat žádost na letní ovocný druh, na který již byla podána žádost v rámci DP M.1.1.).

Všem potencionálním žadatelům o dotace doporučujeme, aby se s výše uvedenými Zpřesněnými zásadami důkladně seznámili a s ohledem na období podávání žádostí se obrátili na příslušné pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen SZIF).

Upozorňujeme žadatele, že konečná výše dotace a sazby dotace budou po kontrole všech podaných žádostí v rámci jednotlivých podprogramů upraveny tak, aby objem finančních prostředků k proplacení zohledňoval celkový objem vyčleněných finančních prostředků.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem