přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přehled žadatelů na dotační program 16

Zde naleznete seznamy žádostí dotačního programu 16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova v členění dle podprogramů.

Příjem žádostí  byl ukončen 15. 3. 2016, přijato bylo celkem 920 žádostí, podpořeno bylo 866 zaregistrovaných žádostí. V případě uvedení stavu „odloženo“ v seznamu, doporučujeme žadatelům kontaktovat příslušné pracoviště oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského intervenčního fondu (OPŽL SZIF), kde byla žádost registrována.


26.5.2016

Podprogram 16.A. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 884 KB)

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.


26.5.2016

Podprogram 16.B. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 232 KB)

Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru.


26.5.2016

Podprogram 16.C. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 180 KB)

Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení.


26.5.2016

Podprogram 16.D. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 320 KB)

Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku.