přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Pravidel IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

16.9.2013

Dne 12. 9. 2013 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel IV.2.1 Realizace projektů spolupráce dle kapitoly 17 těchto Pravidel.

Navrhované změny se týkají sjednocení formulace s Pravidly pro ostatní opatření PRV. Jedná se o následující zpřesnění:

1.  Do kapitoly 5 Podmínky poskytnutí dotace byla nově přidána odrážka i) Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti (které mají vliv na plnění podmínek pro získání dotace) oznámí žadatel/příjemce dotace písemně příslušnému RO SZIF nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne, kdy tak může učinit. K oznámení žadatel/příjemce dotace přiloží odpovídající důkazy, na základě kterých může SZIF upustit od udělení případné sankce.

2.  V kapitole 11 Průběh administrace, 11.8 Dohoda, byla odstraněna odrážka c) Dohoda musí být podepsána nejpozději do 31. 12. 2013.

3.  Poslední změny se týkají snížení sankce v případě pozdního doručení Hlášení o změnách ke změně termínu předložení Žádosti o proplacení. Doplněna byla kapitola 11 Průběh administrace, 11.9 Žádost o proplacení, odrážka c). Zpětná platnost této změny byla zajištěna doplněním kapitoly 11.9 do přechodných ustanovení Pravidel.

Aktualizované znění Pravidel IV.2.1 Realizace projektů spolupráce naleznete v příloze.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem