přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
11.12.2015

Výzva pro Místní akční skupiny k doložení povinných dokumentů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 146 KB)

V příloze naleznete výzvu pro MAS k doložení povinných dokumentů, které se mají doložit na příslušný RO SZIF nejpozději do 31. 12. 2015 .


10.6.2015

Zpřesnění Pravidel osy IV a Pravidel pro opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Dne 8. 6. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina, IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění a Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Uvedená zpřesnění se týkají zpětně všech žadatelů, zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 je platné pro žadatele, kteří nepodali Žádost o proplacení. Zpřesnění nemají dopad na Pravidla IV.2.1 pro 22. kolo.


4.6.2015

Ex post evaluace SPL a výtah z Analýzy střednědobých hodnocení Strategických plánů LEADER

Informace pro místní akční skupiny týkající se povinnosti provést ex post evaluaci Strategického plánu LEADER (dále „SPL“) a výtah z Analýzy střednědobých hodnocení SPL, kterou zpracoval externí hodnotitel v rámci Průběžného hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.


26.5.2015

Posun termínu výzvy pro příjem žádostí o standardizaci místních akčních skupin pro programové období 2014 - 2020

Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka schválil posun termínu pro příjem žádostí o standardizaci.


30.4.2015

Oprava vstupního formuláře i Rating MAS

V rámci Hodnocení finančního zdraví a personální a majetkové propojenosti místních akčních skupin dochází od 1. 5. 2015 ke změně vstupního formuláře iRating, který je nedílnou součástí Žádosti o standardizaci.


17.12.2014

Doplnění Metodiky – právní doporučení pro o.p.s. a ústav

V příloze naleznete doplnění Metodiky – právní doporučení pro o.p.s. a ústav, která byla zveřejněna v rámci výstupů ze seminářů k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.


26.11.2014

Zpřesnění Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina pro rok 2014

Dne 24. 11. 2014 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina dle kapitoly 14 těchto Pravidel. Uvedená změna je platná pro rok 2014.


21.11.2014

Hodnocení finančního zdraví a personální a majetkové propojenosti místních akčních skupin

Dne 24. 11. 2014 začne příjem Žádostí o standardizaci místních akčních skupin. Součástí standardizace je i splnění podmínky 3.3.5.3 MAS získala nejhůře ohodnocení B v hodnocení Finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti.


14.10.2014

Výstupy ze seminářů k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

V přílohách naleznete výstupy ze seminářů k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020, které se konaly ve dnech 24. 7. 2014 v Brně a 29. a 30. 7. 2014 v Praze. Jedná se o zodpovězené dotazy a metodiky, resp. právní doporučení pro rozdílné právní formy žadatelů. Součástí metodik jsou i prezentace k právní problematice, které již byly zveřejněny následně po seminářích dne 31. 7. 2014.


31.7.2014

Prezentace ze seminářů k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

V přílohách naleznete prezentace ze seminářů k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020, které se konaly ve dnech 24. 7. 2014 v Brně a 29. a 30. 7. 2014 v Praze.


21.7.2014

Semináře k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás dovolují pozvat na semináře k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.


14.7.2014

Zpřesnění Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina pro rok 2013

Dne 10. 7. 2014 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina dle kapitoly 14 těchto Pravidel. Uvedená změna je platná zpětně pouze pro rok 2013.


14.7.2014

Výzva pro příjem žádostí o standardizaci místních akčních skupin pro programové období 2014 - 2020

Dne 21. 5. 2014 schválila vláda Metodiku pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020. Příjem žádostí o standardizaci bude probíhat od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015.


16.4.2014

Alokace místních akčních skupin pro období 2007-2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 219 KB)

Zveřejnění alokací místních akčních skupin schválených v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.


13.3.2014

Zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 pro 13. – 15. kolo

Dne 12. 3. 2014 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 platné pro 13. – 15. kolo. Uvedené zpřesnění se týká zpětně všech projektů opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie podaných v rámci 13. – 15. kola příjmu Žádostí o dotaci.


20.12.2013

Změna definice příjemce dotace pro opatření PRV

Důležité upozornění pro žadatele/příjemce dotace z Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013. Dne 20. 12. 2013 byla ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem schválena změna Definic příjemce dotace.


20.12.2013

20. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci mimořádného 20. kola příjem žádostí na opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.


20.12.2013

Aktualizace Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Dne 20. 12. 2013 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. aktualizaci Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Tato aktualizace se vztahuje na Žádosti o dotaci zaregistrované v rámci 20. kola příjmu žádostí.


16.9.2013

Zpřesnění Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina

Dne 12. 9. 2013 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina dle kapitoly 14 těchto Pravidel.


1.11.2012

Tisková oprava Pravidel IV.1.1 a IV.1.2

Tisková oprava se týká Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina, Příloha 3 – Postup při Zadávání zakázek příjemcem dotace, odstavec 4 a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie, kapitola 10, odstavec 4, kde došlo k tiskové chybě u data platnosti úpravy zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.


31.10.2012

Alokace místních akčních skupin na rok 2013

Dne 30. 10. 2012 schválil ministr zemědělství alokace pro místní akční skupiny vybrané k podpoře z Programu rozvoje venkova ČR na rok 2013.


24.10.2012

Aktualizace Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Dne 24. 10. 2012 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl aktualizaci Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie, včetně Metodiky pro tvorbu fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Tato aktualizace se vztahuje na Žádosti o dotaci zaregistrované v rámci 18. kola příjmu žádostí.


27.9.2012

HODNOCENÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 2012

Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení probíhalo od 30. července do 9. srpna formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství. Místní akční skupiny byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin A, B, C a D. Téměř 90 % místních akčních skupin se umístilo ve skupině A a B.


20.2.2012

Tisková oprava Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2

V Metodice pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2, která byla zveřejněna na internetových stránkách dne 24.1.2012 došlo k tiskové chybě a příloha č. 7 Metodiky nebyla do tiskové verze zahrnuta v celém znění.


24.1.2012

Aktualizace Metodiky pro tvorbu fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2

Dne 23. 1. 2012 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl aktualizaci Metodiky pro tvorbu fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Tato aktualizace se vztahuje na Žádosti o dotaci zaregistrované v rámci 16. kola příjmu žádostí a nabývá účinnosti dne 27. 3. 2012 (po skončení 15. kola příjmu Žádostí).


24.1.2012

Aktualizovaná Pravidla pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina

Dne 23. 1. 2012 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl aktualizaci Pravidel pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina. Pravidla nabývají účinnosti dnem podpisu ministra zemědělství kromě kapitol č.7 a 8. Kapitola č. 7 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2012 a kapitola č. 8 Povinnosti MAS při administraci projektů opatření IV.1.2 nabývá účinnosti dnem 27. 3. 2012 (po ukončení 15. kola příjmu žádostí o dotaci v PRV ČR 2007- 2013).


17.1.2012

Alokace místních akčních skupin na rok 2012 - oprava výpočtu u tří místních akčních skupin

V listopadu loňského roku schválil ministr zemědělství alokace pro místní akční skupiny vybrané k podpoře z Programu rozvoje venkova ČR na rok 2012. Vzhledem ke složité administraci došlo v informačním systému Státního zemědělského intervenčního fondu ke stanovení špatného počtu obyvatel rozhodného pro výpočet alokace u tří místních akčních skupin.


21.11.2011

Alokace místních akčních skupin na rok 2012

Dne 16. 11. 2011 schválil ministr zemědělství alokace pro místní akční skupiny vybrané k podpoře z Programu rozvoje venkova ČR na rok 2012.


25.10.2011

Hodnocení místních akčních skupin 2011

Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení se uskutečnilo během prvních dvou týdnů v září a probíhalo formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy. Místní akční skupiny byly rozřazeny do skupin A, B, C a D dle počtu získaných bodů. Téměř 80 % místních akčních skupin se umístilo ve skupině A a B, což znamená zlepšení oproti roku 2010 o 14 procentních bodů.


23.8.2011

Zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2

Dne 16. 8. 2011 schválil ministr zemědělství zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2 dle odstavce 1 kapitoly 14 Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.


23.8.2011

Zpřesnění Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Dne 16. 8. 2011 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie dle odstavce 1 kapitoly 14 těchto Pravidel.


3.6.2011

Ministr zemědělství Ivan Fuksa v Monínci ocenil činnost místních akčních skupin

Tisková zpráva – Rozvoji venkova, aktuálním otázkám zemědělství v regionu a především činnostem místních akčních skupin (MAS) bylo věnované dvoudenní setkání ministra zemědělství Ivana Fuksy se starosty, manažery MAS, farmáři a vedením Svazu provozovatelů lanovek a vleků v Monínci na Benešovsku. Ministerstvo zemědělství podporuje místní akční skupiny poskytováním dotací z Programu rozvoje venkova.


13.5.2011

Zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2

Dne 6. 4. 2011 schválil ministr zemědělství zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2 dle odstavce 1 kapitoly 14 Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.


17.12.2010

Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Aktualizovaná Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 (dříve Samostatná příloha 9 Pravidel IV.1.1.) specifikuje a doplňuje podmínky opatření IV.1.1 místní akční skupina a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Metodika se vztahuje na projekty registrované od 13. kola příjmu žádostí o dotaci.


17.12.2010

Aktualizovaná pravidla pro opatření IV.1.1 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 619 KB)

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2007 - 2013 pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina. Pravidla jsou účinná od 1. 1. 2011 s výjimkou kapitoly Žádost o proplacení výdajů realizace SPL, která nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2011 a kapitoly Povinnosti MAS při administraci projektů opatření IV.1.2, která nabývá účinnosti dnem 3. 3. 2011.


24.11.2010

Alokace místních akčních skupin na rok 2011

Dne 16. 11. 2010 schválil ministr zemědělství alokace pro místní akční skupiny vybrané k podpoře z Programu rozvoje venkova ČR na rok 2011.


2.9.2010

Informace pro místní akční skupiny k výpočtu alokací na rok 2011

Dle platných Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina budou místní akční skupiny (dále jen MAS) informovány prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu o finančním rozpočtu na rok 2011 v říjnu tohoto roku.


28.5.2010

Výklad kódu 013 Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 132 KB)

Výklad upřesňuje a vysvětluje znění kódu způsobilých výdajů 013 Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina platných od 1. 1. 2010.


12.4.2010

Dodatek č. 2 k Samostatné příloze 9 Pravidel IV.1.1.

Dodatek č. 2 k Samostatné příloze 9 Pravidel IV.1.1. zjednodušuje a sjednocuje znění některých podmínek pro opatření Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013. U všech opatření byla zrušena podmínka splnění a dokladování finančního zdraví, dále byla provedena změna kurzu použitého pro přepočet poskytnuté výše dotace v režimu "de minimis".


26.2.2010

Metodický výklad podmínky č. 3 kapitoly 6 specifické části PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 193 KB)

Výklad se týká Pravidel opatření IV.1.1 platných od 1.1.2010.


18.12.2009

Pravidla IV.1.1 Místní akční skupina

Aktualizované znění Pravidel IV.1.1. Místní akční skupina nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2010.


4.12.2009

Předkládání Žádostí o roční alokaci 2010

Na základě schválení finančních alokací pro 112 MAS jsou v současné době z Regionálních odborů SZIF zasílány výzvy k předložení Žádosti o realizaci SPL – specifická část B – roční rozpočet.


6.11.2009

Dodatek č. 1 k Samostatné příloze 9 Pravidel IV.1.1. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 38 KB)

Dodatek č. 1 k Samostatné příloze 9 Pravidel IV.1.1. zjednodušuje administrativní postupy při dokladování některých povinných příloh a vede ke zmírnění některých podmínek a sankcí.

12.5.2009

Aktualizovaná pravidla pro opatření IV.1.1. 2009 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 426 KB)

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2007 - 2013 pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina.

9.4.2009

Pro realizaci strategických plánů LEADER bylo vybráno 32 místních akčních skupin

Ministerstvo zemědělství dnem 9.4.2009 vyhlašuje výsledky hodnocení Strategických plánů Leader místních akčních skupin v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.


30.1.2009

Aktualizovaná pravidla pro opatření IV.1.1. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 759 KB)

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013.

8.7.2008

Informace pro MAS k výstavě Země Živitelka

Ve dnech 21.8. až 26.8.2008 se budou prezentovat na 35. ročníku výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích Místní akční skupiny z celé ČR. Přihlásit se mohou všechny MAS z ČR, členové i nečlenové NS MAS ČR.


8.10.2007

Pravidla pro opatření IV.1.1 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 549 KB)

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina.
zobrazit po
  • 1