přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Pravidel pro opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy – závaznost velikostní kategorie podniku

19.6.2013

Informace pro příjemce dotace z opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy, záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice, kteří mají schválen projekt z 6., 9. a 13. kola příjmu žádostí. Dne 11. 6. 2013 ministr zemědělství Petr Bendl schválil zpřesnění Pravidel, které ruší nerelevantní povinnost dodržet kategorii podniku (malý, střední, velký), kterou žadatel deklaroval při podání Žádosti o dotaci, i ke dni podání Žádosti o proplacení.

Vzhledem k tomu, že od roku 2009 byla maximální možná míra dotace pro výstavbu či modernizaci bioplynové stanice snížena na 30 % bez ohledu na velikost podniku, není výše uvedená podmínka pro příslušné příjemce dotace již relevantní. Konkrétní zpřesnění se týká specifických podmínek Pravidel pro opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy:

  • v rámci 6. kola příjmu žádostí - čj.: 45027/2008 – 10000 ze dne 16.12.2008
  • v rámci 9. kola příjmu žádostí - čj.: 40647/2009 – 10000 ze dne 17.12.2009
  • v rámci 13. kola příjmu žádostí - čj.: 83868/2011-MZE–14112 ze dne 13.5.2011

Původní znění:

Specifické podmínky Pravidel, kapitola 9. Další podmínky, bod 4):

Žadatel/příjemce dotace musí dodržet kategorii podniku (malý, střední, velký), kterou deklaroval při podání Žádosti o dotaci i ke dni podání Žádosti o proplacení, případně může svoji kategorii zmenšit; C.

Specifické podmínky Pravidel, kapitola 10., písm. d) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení výdajů, příloha č. 1):

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků dle vzoru v příloze č. xx těchto Pravidel (neplatí pro žadatele, který v Žádosti o dotaci uvedl, že je velký podnik) - originál; D jinak C.

Nové znění:

Specifické podmínky Pravidel, kapitola 9. Další podmínky, bod 4):

Žadatel/příjemce dotace musí dodržet kategorii podniku (malý, střední, velký), kterou deklaroval při podání Žádosti o dotaci i ke dni podání Žádosti o proplacení, případně může svoji kategorii zmenšit – netýká se záměru b); C.

Specifické podmínky Pravidel, kapitola 10., písm. d) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení výdajů, příloha č. 1):

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků dle vzoru v příloze č. xx těchto Pravidel (neplatí pro žadatele, který v Žádosti o dotaci uvedl, že je velký podnik, a pro žadatele v rámci záměru b) ) - originál; D jinak C.

Zpřesnění Pravidel je platné pro všechny příjemce dotace z 6., 9. a 13. kola příjmu žádostí.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem