přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Změna nařízení vlády č. 479 Sb.

3.12.2010

Dne 1. prosince 2010 schválila Vláda ČR návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor. Tento předpis novelizuje nařízení vlády č. 75/2007 Sb., č. 79/2007 Sb., 239/2007 Sb., č. 147/2008 Sb., a č. 53/2009 Sb.

Změna nařízení se týká:

  • implementace povinných požadavků v oblasti „Veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin“ (příloha č. II bod B nařízení Rady (ES) č. 73/2009), jejichž plnění je základní podmínkou pro poskytování přímých plateb, některých podpor z Programu rozvoje venkova a podpor v rámci některých opatření společné organizace trhu s vínem, v plné výši;
  • změny systému vyhodnocování zpráv o kontrole, který je nově založen na posuzování všech zjištění ze všech dostupných zpráv o kontrole pro příslušný akt a oblast dobrý zemědělský a environmentální stav; a
  • úpravy znění podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu, konkrétně standardu č. 2, který je věnován ochraně půdy před erozí. Od 1. ledna 2011 doplní stávající vrstvu silně erozně ohrožených půd vrstva tzv. mírně erozně ohrožených půd.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem