přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Změna nařízení vlády č. 75/2007 Sb.

3.12.2010

Dne 1. prosince 2010 schválila Vláda ČR návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem tohoto nařízení vlády je v souladu s požadavky stanovenými Programem rozvoje venkova na období 2007-2013 zrušit od 1.1.2011 jeden z typů méně příznivých oblastí (LFA). Konkrétně se jedná o oblasti se specifickými omezeními typu SX. Oblasti se specifickými omezeními typu SX byly zařazeny do LFA v období 2004-2006 a vlivem aktualizace vstupních dat již nesplnily kritéria pro zařazení do LFA. Oblasti se specifickými omezeními typu SX jsou zařazeny do LFA do roku 2010 jako přechodné oblasti z důvodu zachování možnosti většině žadatelů splnit pětiletý závazek. Celkem se jedná o vyřazení 61 katastrálních území z LFA.

V souvislosti s touto změnou je v novele nařízení vlády č. 75/2007 Sb. stanoven mechanismus, na základě kterého nebudou muset vracet již poskytnuté finanční prostředky příjemci plateb, kteří by nesplnili závazek hospodařit v LFA 5 let od poskytnutí první platby v důsledku vyřazení těchto oblastí z LFA.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem