přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Sedmé kolo příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství

13.10.2005

Tisková zpráva - Ministr zemědělství Petr Zgarba vyhlašuje sedmé kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství, tedy čtvrté kolo roku 2005.

Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 28. listopadu 2005 do 21. prosince 2005 do 12.00 hodin na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě.

V rámci tohoto kola příjmu žádostí budou přijímány projekty pro podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+), investiční záměr c) Osvojování schopností.

Pravidla pro žadatele jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zemědělství. Od konce října bude k dispozici také tištěná verze Pravidel pro žadatele, a to jak na regionálních odborech SZIF, tak i v sídle Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze 1, v ulici Ve Smečkách 33.

V lednu až březnu 2006 proběhnou další dvě kola příjmu žádostí, která se budou týkat všech opatření OP Zemědělství. O konkrétních termínech příjmu žádostí budeme veřejnost včas informovat nejméně 3 týdny před zahájením termínu.

Pavel Kovář
odbor komunikace

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem