přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministr zemědělství schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele pro příjem žádostí na podopatření 1.3.4. v osmém kole příjmu žádostí

16.2.2006

Dne 15. února 2006 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel pro žadatele, které se týká předkládání povinné přílohy „stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, že se na daném území nevyskytuje zvláště chráněný druh rostlin nebo živočichů nebo výjimku ze zákazu zasahovat do zákonem stanovených podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů“ v rámci podopatření 1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd v osmém kole příjmu žádostí (6. – 24. února 2006).

Výše uvedenou povinnou přílohu nemusí žadatelé předkládat při registraci žádosti o podporu, ale až při podpisu Podmínek. Ministerstvo zemědělství tak vyšlo vstříc požadavku veřejnosti na vyřešení situace se zajištěním potvrzení Agentur ochrany přírody a krajiny ČR.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem