přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Struktura dotačních zdrojů

Dotační zdroje lze v České republice (ČR) rozdělit na dvě základní skupiny podle zdroje finančních prostředků. Po vstupu ČR do Evropské unie (EU) jsou zemědělcům nabízeny evropské dotační programy (většinou částečně kofinancované ze státního rozpočtu ČR), které jsou vhodně doplněny národními dotačními programy (plně hrazeny ze státního rozpočtu ČR). Evropské dotační programy spolu s národními doplňkovými platbami administruje a vyplácí Státní zemědělský intervenční fond.

Více >


zobrazit po
23.3.2012

13. kolo - schválené žádosti o dotace pro opatření III.1.1, záměr b) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 77 KB)

Dne 16.3.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 13. kola příjmu žádostí PRV pro opatření III.1.1 Diverzifikace zemědělských podniků, záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice. Blížší specifikace žadatelů viz příloha.


20.3.2012

Ministr zemědělství v Bruselu: Snížení národní obálky pro rozvoj venkova je pro ČR nepřijatelné

Tisková zpráva – Zjednodušení reformy Společné zemědělské politiky (SZP), financování prvního a druhého pilíře a Společná rybářská politika byly na programu zasedání Rady pro zemědělství a rybářství, které se včera a dnes konalo v Bruselu. Ministr zemědělství Petr Bendl se sešel i se svým polským kolegou Markem Sawickým, s nímž jednal o kauze průmyslové soli a dovozu polských vajec z neobohacených klecí.


12.3.2012

Formuláře EDS pro akce dotované ze SR od roku 2012 ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 8 MB)

Postup instalace:

  1. nainstalovat Program_pro_otevreni_Dotacniho_titulu.exe
  2. spustit 129D18000.DotacniTitul.EDS

5.3.2012

Ministr zemědělství Petr Bendl představil Gremium pro reformu zemědělské politiky

Tisková zpráva – Letošní rok je stěžejní pro bruselská vyjednávání Společné zemědělské a rybářské politiky, proto byl na Ministerstvu zemědělství vytvořen resortní orgán (Gremium), který se bude zabývat klíčovými aspekty připravovaných změn SZP. O Gremiu, harmonogramu a obsahu následujících zasedání Rady ministrů zemědělství EU informoval ministr Petr Bendl na dnešním kulatém stolu k budoucí podobě SZP.


29.2.2012

Ministři zemědělství V4+3 projednali budoucnost financování venkovských oblastí pro období po roce 2013

Tisková zpráva – Rozvoj venkova v letech 2014 až 2020, kvalita potravin a akvakultura byly tématy setkání ministrů zemědělství a zástupců resortu zemědělství států Visegrádské čtyřky, tedy České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska rozšířené o Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko. Na jednání, které se dnes konalo v rámci Mezinárodního potravinářského veletrhu Salima v Brně, ocenili, že návrh nařízení k rozvoji venkova umožňuje členským státům Evropské unie značnou flexibilitu a umožňuje přizpůsobení nástrojů k dosažení cílů podle individuálních potřeb.


29.2.2012

Výroční zpráva za rok 2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

V prosinci 2011 byla Evropskou komisí schválena VÝROČNÍ ZPRÁVA o implementaci Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013 za rok 2010.


21.2.2012

Aktualizace Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Dne 21.2.2012 schválil ministr zemědělství aktualizaci Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Pravidla nabývají účinnosti dne 28.3.2012 (po ukončení 15. kola příjmu Žádostí o dotaci v PRV).


20.2.2012

Ministerstvo zemědělství získalo prostředky na zachování finanční podpory mladých zemědělců

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství začne letos na podzim opět přijímat žádosti mladých zemědělců o finanční podporu. Farmáři do čtyřiceti let, kteří s prací v zemědělství začínají, tak mohou dosáhnout na dotaci ve výši až 40 tisíc eur na realizaci svých podnikatelských plánů, zejména na výstavbu či rekonstrukci zemědělských staveb nebo pořízení techniky.


14.2.2012

Tisková oprava Pravidel pro opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost pro 15. kolo příjmu žádostí

V Pravidlech pro žadatele, která byla zveřejněna na internetových stránkách při vyhlášení 15. kola příjmu žádostí, byl z důvodu tiskové chyby v opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost v příloze č. 3 Preferenční kritéria uveden nesprávný postup v případě rovného počtu bodů.


13.2.2012

Periodikum VENKOV - 3. číslo PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

První vydání informačního periodika Programu rozvoje venkova v roce 2012.

zobrazit po