přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Struktura dotačních zdrojů

Dotační zdroje lze v České republice (ČR) rozdělit na dvě základní skupiny podle zdroje finančních prostředků. Po vstupu ČR do Evropské unie (EU) jsou zemědělcům nabízeny evropské dotační programy (většinou částečně kofinancované ze státního rozpočtu ČR), které jsou vhodně doplněny národními dotačními programy (plně hrazeny ze státního rozpočtu ČR). Evropské dotační programy spolu s národními doplňkovými platbami administruje a vyplácí Státní zemědělský intervenční fond.

Více >


zobrazit po
26.11.2015

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 - aktualizované znění PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 10 MB)

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím v listopadu 2015 schválila změnu programového dokumentu.


23.11.2015

Aplikace Simulátor Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance) – možnost pro ověření plnění požadavků

Registrovaní uživatelé na Portálu farmáře mají možnost prostřednictvím tzv. Simulátoru Kontroly podmíněnosti si sami ověřit možný dopad případných porušení požadavků podmíněnosti na výši požadovaných plateb.


5.11.2015

Předkládání příloh k finančnímu zdraví

Ministerstvo zemědělství informuje, že pro posouzení finančního zdraví se jako přílohy k Žádosti o dotaci dokládají pouze vygenerované a vyplněné formuláře z Portálu farmáře.


30.10.2015

Seznam doporučených Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1, 4.2.1, 4.3.2, 8.6.1, 16.2.2 - výsledky


29.10.2015

Podrobný postup pro doložení „příloh k Finančnímu zdraví žadatele“ prostřednictvím Portálu Farmáře - 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 – 2020)

Zveřejňujeme podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře v 1. kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 – 2020). Níže naleznete dokument, který obsahuje podrobný postup pro doložení příloh.


29.10.2015

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře - 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 – 2020)

Zveřejňujeme podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře v 1. kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 – 2020). Níže naleznete dokument, který obsahuje podrobný postup pro doložení příloh.


29.10.2015

Kontinuální příjem žádostí z Programu rozvoje venkova pro operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy

Dne 27. 10. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy.


27.10.2015

Druhé kolo příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova – upozornění pro žadatele

Informujeme žadatele, že od druhého kola příjmu žádostí, které proběhne v první polovině května 2016, již bude opět nutné po zaregistrování Žádosti o dotaci předložit odpovídající povolení stavebního úřadu platné a pravomocné k datu zaregistrování Žádosti o dotaci.


20.10.2015

Základní informace k plnění podmínky minimální a maximální velikosti podniku v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

V rámci operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, u které bude probíhat příjem žádostí v rámci 2. kola příjmu žádostí, je stanovena podmínka, že každý žadatel musí již při zaregistrování Žádosti o dotaci plnit minimální a maximální velikost podniku.


15.10.2015

Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci z 1. kola příjmu žádostí v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 185 KB)

Státní zemědělský intervenční fond dne 15. 10. 2015 zveřejnil Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci z 1. kola příjmu žádostí v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

zobrazit po