městský úřad

Konice

(IČ: 00288365)

KrÚ Olomouckého kraje Web úřadu

web uřadu: www.konice.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Konice; Na Příhonech 405

798 52Konice

Adresa pro poštovní styk

Na Příhonech 405
798 52 Konice

Úředníci

Nerad Pavel

vedouci SSL SSM

e:pavel.nerad@konice.cz tel.:582 401 495