Zobrazení úřadů

(krajské úřady, obecní úřady ORP a Praha)

Pod názvem úřadu je řádek s adresami, na kterém naleznete vždy odkaz na web úřadu.

  • při zobrazení krajského úřadu je první odkaz na obecní úřady ORP – zobrazí se tedy prvý (abecedně) obecní úřad ORP v působnosti KrÚ a rozbalovací seznam ORP je zúžen jen na ORP v patřičném kraji
  • při zobrazení obecních úřadů ORP na prvním místě naleznete odkaz na zobrazení KrÚ pod který obecní úřad spadá

Doplňující informace o úřadu se zobrazí jen v případě, že jsou tyto informace u úřadu uloženy. Zde můžete nalézt veškeré ostatní informace o úřadu (např. dočasné či trvalé omezení výkonu SSL a SSM).

Adresa úřadu je vždy uvedena ve dvou různých formátech a to adresa SSL a SSM jako určitá lokalita a doručovací pro poštovní styk vhodná na obálky dopisů (čili ve formátu, ve kterém lze snadno zkopírovat a vložit do editoru tisku obálek).

Seznam úředníků obsahuje úředníky vykonávající státní správu lesů (SSL) a státní správu myslivosti (SSM) a jejich prvého nadřízeného (označeného jako vedoucí). V případě KrÚ a Prahy v seznamu můžete najít i úředníky zajišťující dotace do lesního hospodářství.