krajský úřad

Středočeského kraje

(IČ: 70891095)

úřady ORP jen v působnosti tohoto KrÚ Web úřadu

web uřadu: www.kr-stredocesky.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Praha - Smíchov; Zborovská 81\11

150 00Praha 5

Adresa pro poštovní styk

Zborovská 81/11
Smíchov
150 00 Praha 5

Úředníci

Macháček Tomáš, Ing.

vedouci

e:machacek@kr-s.cz tel.:257 280 346

Gregor Martin; Ing.

SSL SSM dotace

e:gregorm@kr-s.cz tel.:257 280 170

Horčička Luděk

SSL SSM

e:horcickal@kr-s.cz tel.:257 280 523

Šídlová Tereza; Bc.

SSL SSM dotace

e:sidlova@kr-s.cz tel.:257 280 172

Volný Ctibor; Ing.; Ph.D.

SSL SSM

e:volny@kr-s.cz tel.:257 280 360

Zíka Tomáš, Ing.

SSL SSM dotace

e:zika@kr-s.cz tel.:257 280 361

Mikeš František

SSL

e:mikes@kr-s.cz tel.:257 280 172

Tauchman Pavel, Ing.

SSM

e:tauchman@kr-s.cz tel.:257 280 523

Šusta Miroslav, Ing.

dotace

e:susta@kr-s.cz tel.:257 280 925