krajský úřad

Olomouckého kraje

(IČ: 60609460)

úřady ORP jen v působnosti tohoto KrÚ Web úřadu

web uřadu: www.olkraj.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Olomouc; Jeremenkova 1191\40b

779 00Olomouc 9

Adresa pro poštovní styk

Jeremenkova 1191/40a
779 11 Olomouc 9

Úředníci

Dřímal Vlastimil, Ing.

vedouci SSL SSM dotace

e:v.drimal@olkraj.cz tel.:585 508 623

Malý František, Ing.

SSL SSM dotace

e:f.maly@olkraj.cz tel.:585 508 403

Granzer Pavel, Mgr., Ing.,

SSL

e:p.granzer@olkraj.cz tel.:585 508 410

Kacetl Hynek; Ing.

SSL

e:h.kacetl@olkraj.cz tel.:585 505 687

Kuncová Nina; Mgr.

SSL

e:n.kuncova@olkraj.cz tel.:585 508 404

Straková Pavla; Ing.

SSL

e:p.strakova@olkraj.cz tel.:585 508 316

Kvapil Miroslav, Ing.

SSM

e:m.kvapil@olkraj.cz tel.:583 391 327

Adresa detašovaného pracoviště

Šumperk; M.R.Štefánika 1059\20

787 01Šumperk 1