Exportovat do excelu

Exportuje celou datovou sadu bez aplikace filtrů

Exportuje datovou sadu se zohledněním nastavených filtrů

Exportuje vybrané položky se zohledněním nastavených filtrů

Záznamy 1 až 500 z 575
Reset Exportovat do excelu Exportovat do CSV Export do XML

Kód ID Typ Zkratka Zkrácený název Plný název Datum změny Platnost od Platnost do
AEKO 309SkupinaAEKOAgroenviromentálně klimatická opatřeníAgroenviromentálně klimatická opatření05.05.201601.10.2014
  A 1OpatřeníIPOIP OvocePodopatření integrovaná produkce ovoce05.05.201601.10.2014
    A/BOB 40176TitulIPOBBobulovinyBobuloviny13.04.202101.01.2021
    A/JAD 40308TitulIPOJJádrovinyJádroviny13.04.202101.01.2021
    A/PEC 40309TitulIPOPPeckovinyPeckoviny13.04.202101.01.2021
  B 2OpatřeníIPVIP Révy vinnéPodopatření integrovaná produkce vinné révy05.05.201601.10.2014
    B1 3TitulZOVZákl. ochrana vinicZákladní ochrana vinic05.05.201601.10.2014
    B2 4TitulNOVNadstav. ochrana vinicNadstavbová ochrana vinic05.05.201601.10.2014
  C 356OpatřeníIPZJIP Zeleniny a jahodníkuIntegrovaná produkce zeleniny a jahodníku18.05.201601.01.2015
    C1 5TitulIPZIP ZeleninaPodopatření integrovaná produkce zeleniny18.05.201601.01.2016
    C2 305TitulIPJIP JahodníkuPodopatření integrovaná produkce jahodníku18.05.201601.01.2016
  D 6OpatřeníOTPOšetřování TTPPodopatření ošetřování travních porostů05.05.201601.10.2014
    D1 7TitulZAKLZákladní loukyObecná péče o extenzivní louky a pastviny05.05.201601.10.2014
    D10 16TitulDBPDruh. bohaté pastvinyDruhově bohaté pastviny05.05.201601.10.2014
    D2 8TitulMVLHMezof. - vlhk. louky HMezofilní a vlhkomilné louky hnojené05.05.201601.10.2014
    D3 9TitulMVLNMezof. - vlhk. louky NHMezofilní a vlhkomilné louky nehnojené05.05.201601.10.2014
    D4 10TitulHSLHHorské. - such. louky HHorské a suchomilné louky hnojené05.05.201601.10.2014
    D5 11TitulHSLNHorské. - such. louky NHHorské a suchomilné louky nehnojené05.05.201601.10.2014
    D6 12TitulPODMPodm. - rašelin. loukyTrvale podmáčené a rašelinné louky05.05.201601.10.2014
    D7 13TitulMODROchrana modráskůOchrana modrásků05.05.201601.10.2014
    D8 14TitulCHRASOchrana chřástalaOchrana chřástala polního05.05.201601.10.2014
    D9 15TitulSSTaVStepi a vřesovištěSuché stepní trávníky a vřesoviště05.05.201601.10.2014
  E 17OpatřeníZATRZatravňování OPPodopatření zatravňování orné půdy05.05.201601.10.2014
    E1 18TitulZBSZatrav. - běžná směsZatravňování orné půdy běžnou směsí05.05.201601.10.2014
    E2 19TitulZDOSZatrav. - druh. oboh. směsZatravňování orné půdy druhově obohacenou směsí05.05.201601.10.2014
    E3 20TitulZDRSZatrav. - druh. reg. směsZatravňování orné půdy druhově regionální směsí05.05.201601.10.2014
    E4 21TitulZBSVZatrav. - běžná směs - VÚZatravňování orné půdy podél vodního útvaru běžnou směsí05.05.201601.10.2014
    E5 22TitulZDOSVZatrav. - druh. oboh. směs - VÚZatravňování orné půdy podél vodního útvaru druhově obohacenou směsí05.05.201601.10.2014
    E6 23TitulZDRSVZatrav. - druh. reg. směs - VÚZatravňování orné půdy podél vodního útvaru druhově regionální směsí05.05.201601.10.2014
  F 24OpatřeníBPBiopásyPodopatření biopásy05.05.201601.10.2014
    F1 25TitulKBPKrmné biopásyKrmné biopásy05.05.201601.10.2014
    F2 26TitulNBPNektarodárné biopásyNektarodárné biopásy05.05.201601.10.2014
  G 27OpatřeníCCHČejka chocholatáPodopatření ochrana čejky chocholaté05.05.201601.10.2014
  H 28OpatřeníDSOZatravňování DSOPodopatření zatravňování drah soustředěného odtoku05.05.201601.10.2014
AEKO23 1009SkupinaAEKO23Agroenviromentálně klimatická opatření 2023+Agroenviromentálně klimatická opatření 2023+29.03.202201.01.2023
  AEKOA 1010OpatřeníAEKOA-ZATRZatravňování OPAEKO Zatravňování orné půdy29.03.202201.01.2023
    A1-BS 1011TitulA1-BSZatravňování OP BSZatravňování orné půdy - běžná směs29.03.202201.01.2023
    A2-DS 1012TitulA2-DSZatravňování OP DSZatravňování orné půdy - druhově bohatá směs29.03.202201.01.2023
    A3-RS 1013TitulA3-RSZatravňování OP RSZatravňování orné půdy - regionální směs29.03.202201.01.2023
    A4-BSV 1014TitulA4-BSVZatravňování OP voda BSZatravňování podél vodního toku - běžná směs29.03.202201.01.2023
    A5-DSV 1015TitulA5-DSVZatravňování OP voda DSZatravňování podél vodního toku - druhově bohatá směs29.03.202201.01.2023
    A6-RSV 1016TitulA6-RSVZatravňování OP voda RSZatravňování podél vodního toku - regionální směs29.03.202201.01.2023
    A7-INF 1017TitulA7-INFZatravňování infiltraceZatravňování infiltračních oblastí29.03.202201.01.2023
    A8-DSO 1018TitulA8-DSOZatravňování DSOZatravňování drah soustředěného odtoku29.03.202201.01.2023
  AEKOB 1019OpatřeníAEKOB-OETPOšetřování extenzivních TTPAEKO Ošetřování extenzivních travních porostů30.03.202201.01.2023
    B1-ZAKL 1020TitulB1-ZAKLZAKLObecná péče o extenzivní louky a pastviny30.03.202201.01.2023
    B10-MUP 1029TitulB10-MUPMUPMálo úživné pastviny30.03.202201.01.2023
    B11-DBP 1030TitulB11-DBPDBPDruhově bohaté pastviny30.03.202201.01.2023
    B12-VYSL 1031TitulB12-VYSLVYSLPlatba na výsledek30.03.202201.01.2023
    B2-MVLH 1021TitulB2-MVLHMVLHMezofilní a vlhkomilné louky hnojené30.03.202201.01.2023
    B3-MVLN 1022TitulB3-MVLNMVLNMezofilní a vlhkomilné louky nehnojené30.03.202201.01.2023
    B4-HSLH 1023TitulB4-HSLHHSLHHorské suchomilné louky hnojené30.03.202201.01.2023
    B5-HSLN 1024TitulB5-HSLNHSLNHorské suchomilné louky nehnojené30.03.202201.01.2023
    B6-TPRL 1025TitulB6-TPRLTPRLTrvale podmáčené a rašelinné louky30.03.202201.01.2023
    B7-MODR 1026TitulB7-MODRMODROchrana modrásků30.03.202201.01.2023
    B8-CHRAS 1027TitulB8-CHRASCHRASOchrana chřástala polního30.03.202201.01.2023
    B9-SSTV 1028TitulB9-SSTVSSTVSuché stepní trávníky a vřesoviště30.03.202201.01.2023
  AEKOC 1032OpatřeníAEKOC-MPLMeziplodinyAEKO Meziplodiny30.03.202201.01.2023
    C1-MPLZS 1033TitulC1-MPLZSMPL struktura půdyMeziplodiny pro zlepšení struktury půdy30.03.202201.01.2023
    C2-MPLUP 1034TitulC2-MPLUPMPL utužení půdyMeziplodiny proti utužení půdy30.03.202201.01.2023
  AEKOD 1035OpatřeníAEKOD-KSKrajinotvorné sadyAEKO Krajinotvorné sady30.03.202201.01.2023
  AEKOE 1036OpatřeníAEKOE-BPBiopásyAEKO Biopásy30.03.202201.01.2023
    E1-KBP 1037TitulE1-KBPJednoleté biopásyKrmné biopásy30.03.202201.01.2023
    E2-NBP 1038TitulE2-NBPVíceleté biopásyNektarodárné biopásy30.03.202201.01.2023
    E3-KOBP 1039TitulE3-KOBPKombinované biopásyKombinované biopásy30.03.202201.01.2023
  AEKOF 1040OpatřeníAEKOF-CEJKČejka chocholatáAEKO Ochrana čejky chocholaté30.03.202201.01.2023
  AEKOG 1041OpatřeníAEKOG-DBOPDruhově bohaté pokrytí OPAEKO Druhově bohaté pokrytí orné půdy30.03.202201.01.2023
  AEKOH 1042OpatřeníAEKOH-IPOIP ovoceAEKO Integrovaná produkce ovoce30.03.202201.01.2023
    H1-BOB 1043TitulH1-BOBIPO bobulovinyIntegrovaná produkce ovoce - bobuloviny30.03.202201.01.2023
    H2-JAD 1044TitulH2-JADIPO jádrovinyIntegrovaná produkce ovoce - jádroviny30.03.202201.01.2023
    H3-PEC 1045TitulH3-PECIPO peckovinyIntegrovaná produkce ovoce - peckoviny30.03.202201.01.2023
  AEKOI 1046OpatřeníAEKOI-IPVIP Révy vinnéAEKO Integrovaná produkce révy vinné30.03.202201.01.2023
    I1-IPVZ 1047TitulI1-IPVZIPV základIntegrovaná produkce révy vinné - základní ochrana vinic30.03.202201.01.2023
    I2-IPVN 1048TitulI2-IPVNIPV nadstavbaIntegrovaná produkce révy vinné - nadstavbová ochrana vinic30.03.202201.01.2023
  AEKOJ 1050OpatřeníAEKOJ-IPZIP Zeleniny, prod. plodin, jahod a bram.AEKO Integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor30.03.202201.01.2023
    J1-IPZZ 1051TitulJ1-IPZZIP zeleninyIntegrovaná produkce zeleniny30.03.202201.01.2023
    J2-IPZP 1054TitulJ2-IPZPIP víceletých produkčních plodinIntegrovaná produkce víceletých produkčních plodin30.03.202201.01.2023
    J3-IPZJ 1052TitulJ3-IPZJIP jahodníkuIntegrovaná produkce jahodníku30.03.202201.01.2023
    J4-IPZB 1053TitulJ4-IPZBIP bramborIntegrovaná produkce brambor30.03.202201.01.2023
  AEKOK 1055OpatřeníAEKOK-VNAEKO VNAEKO Omezení používání pesticidů v OPVZ na orné půdě30.03.202201.01.2024
    K1-VNR 1056TitulK1-VNRVN ŘímovOmezování vstupů v oblastech zdrojů pitné vody v okolí VN Římov30.03.202201.01.2024
    K2-VNS 1059TitulK2-VNSVN ŠvihovOmezování vstupů v oblastech zdrojů pitné vody v okolí VN Švihov23.04.202201.01.2024
    K3-VNV 1057TitulK3-VNVVN VrchliceOmezování vstupů v oblastech zdrojů pitné vody v okolí VN Vrchlice30.03.202201.01.2024
    K4-VNO 1058TitulK4-VNOVN OpatoviceOmezování vstupů v oblastech zdrojů pitné vody v okolí VN Opatovice30.03.202201.01.2024
  AEKOL 1060OpatřeníAEKOL-PSPPásové střídání plodinPásové střídání plodin18.09.202201.01.2024
AEO 310SkupinaAEOAgroenviromentální opatřeníAgroenviromentální opatření05.05.201601.10.2014
  A1 200OpatřeníA1Ekologické zemědělstvíEkologické zemědělství05.05.201601.10.201431.12.2015
    A1-C 46TitulA1-CEZ - chmelniceEkologické zemědělství -chmelnice05.05.201601.10.201431.12.2015
    A1-ROP 48TitulA1-ROPEZ - ostatní plodinyEkologické zemědělství - pěstování ostatních plodin05.05.201601.10.201431.12.2015
    A1-RSB 47TitulA1-RSBEZ - spec. bylinyEkologické zemědělství - pěstování speciálních bylin05.05.201601.10.201431.12.2015
    A1-RZ 49TitulA1-RZEZ - zeleninaEkologické zemědělství - pěstování zeleniny05.05.201601.10.201431.12.2015
    A1-SI 43TitulA1-SIEZ - intenzivní sadyEkologické zemědělství - intenzivní sady05.05.201601.10.201431.12.2015
    A1-SO 44TitulA1-SOEZ - ostatní sadyEkologické zemědělství - ostatní sady05.05.201601.10.201431.12.2015
    A1-T 42TitulA1-TEZ - travní porostyEkologické zemědělství - travní porosty05.05.201601.10.201431.12.2015
    A1-V 45TitulA1-VEZ - viniceEkologické zemědělství - vinná réva05.05.201601.10.201431.12.2015
  A2-O 50OpatřeníA2-OIP - ovoceIntegrovaná produkce ovoce05.05.201601.10.201431.12.2015
  A2-V 52OpatřeníA2-VIP - vinná révaIntegrovaná produkce vinné révy05.05.201601.10.201431.12.2015
  A2-Z 51OpatřeníA2-ZIP - zeleninaIntegrovaná produkce zeleniny05.05.201601.10.201431.12.2015
  B 53OpatřeníOTPOšetřování travních porostůPodopatření ošetřování travních porostů05.05.201601.10.201431.12.2015
    B1-L 54TitulB1-LLoukyLouky05.05.201601.10.201431.12.2015
    B2-HN-S1 58TitulB2-HN-S1MaV louky - nepřep. S:31.7.Mezofilní a vlhkomilné louky, nepřepásané - seč do 31.7.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B2-HN-S2 59TitulB2-HN-S2MaV louky - nepřep. S:30.6.Mezofilní a vlhkomilné louky, nepřepásané - seč do 30.6.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B2-HN-S3 60TitulB2-HN-S3MaV louky - nepřep. S:15.7.-31.8.Mezofilní a vlhkomilné louky, nepřepásané - seč od 15.7.-31.8.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B2-HP-S1 55TitulB2-HP-S1MaV louky - přep. S:31.7.Mezofilní a vlhkomilné louky, přepásané - seč do 31.7.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B2-HP-S2 56TitulB2-HP-S2MaV louky - přep. S:30.6.Mezofilní a vlhkomilné louky, přepásané - seč do 30.6.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B2-HP-S3 57TitulB2-HP-S3MaV louky - přep. S:15.7.-31.8.Mezofilní a vlhkomilné louky, přepásané - seč od 15.7.-31.8.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B2-NN-PS1 64TitulB2-NN-PS1MaV louky - nehnoj. P+S:31.7.Mezofilní a vlhkomilné louky, nehnojené, pásy- seč do 31.7.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B2-NN-PS2 65TitulB2-NN-PS2MaV louky - nehnoj. P+S:30.6.Mezofilní a vlhkomilné louky, nehnojené, pásy - seč do 30.6.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B2-NN-PS3 66TitulB2-NN-PS3MaV louky - nehnoj. P+S:15.7.-31.8.Mezofilní a vlhkomilné louky, nehnojené, pásy - seč od 15.7.-31.8.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B2-NN-S1 61TitulB2-NN-S1MaV louky - nehnoj. S:31.7.Mezofilní a vlhkomilné louky, nehnojené- seč do 31.7.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B2-NN-S2 62TitulB2-NN-S2MaV louky - nehnoj. S:30.6.Mezofilní a vlhkomilné louky, nehnojené - seč do 30.6.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B2-NN-S3 63TitulB2-NN-S3MaV louky - nehnoj. S:15.7.-31.8.Mezofilní a vlhkomilné louky, nehnojené - seč od 15.7.-31.8.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B3-HN-S1 70TitulB3-HN-S1HaS louky - nepřep. S:31.7.Horské a suchomilné louky, nepřepásané - seč do 31.7.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B3-HN-S3 71TitulB3-HN-S3HaS louky - nepřep. S:15.7.-31.8.Horské a suchomilné louky, nepřepásané - seč od 15.7.-31.8.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B3-HN-S4 72TitulB3-HN-S4HaS louky - nepřep. S:15.8.-30.9.Horské a suchomilné louky, nepřepásané - seč od 15.8.-30.9.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B3-HP-S1 67TitulB3-HP-S1HaS louky - přep. S:31.7.Horské a suchomilné louky, přepásané - seč do 31.7.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B3-HP-S3 68TitulB3-HP-S3HaS louky - přep. S:15.7.-31.8.Horské a suchomilné louky, přepásané - seč od 15.7.-31.8.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B3-HP-S4 69TitulB3-HP-S4HaS louky - přep. S:15.8.-30.9.Horské a suchomilné louky, přepásané - seč od 15.8.-30.9..05.05.201601.10.201431.12.2015
    B3-NN-PS1 76TitulB3-NN-PS1HaS louky - nehnoj. P+S:31.7.Horské a suchomilné louky, nehnojené, pásy- seč do 31.7.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B3-NN-PS3 77TitulB3-NN-PS3HaS louky - nehnoj. P+S:15.7.-31.8.Horské a suchomilné louky, nehnojené, pásy - seč od 15.7.-31.8.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B3-NN-PS4 78TitulB3-NN-PS4HaS louky - nehnoj. P+S:15.8.-30.9.Horské a suchomilné louky, nehnojené, pásy - seč od 15.8.-30.9.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B3-NN-S1 73TitulB3-NN-S1HaS louky - nehnoj. S:31.7.Horské a suchomilné louky, nehnojené- seč do 31.7.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B3-NN-S3 74TitulB3-NN-S3HaS louky - nehnoj. S:15.7.-31.8.Horské a suchomilné louky, nehnojené - seč od 15.7.-31.8.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B3-NN-S4 75TitulB3-NN-S4HaS louky - nehnoj. S:15.8.-30.9.Horské a suchomilné louky, nehnojené - seč od 15.8.-30.9.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B4-S3 81TitulB4-S3Podm. louky - přep. S:15.7.-31.8.Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč od 15.7.-31.8.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B4-S4 82TitulB4-S4Podm. louky - přep. S:15.8.-30.9.Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč od 15.8.-30.9.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B4-S5 79TitulB4-S5Podm. louky - přep. S:15.5.-30.6.Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč od 15.5.-30.6.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B4-S6 80TitulB4-S6Podm. louky - přep. S:15.6.-31.7.Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč od 15.6.-31.7.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B5 83TitulB5BahňákPtačí lokality na travních porostech - hnízdiště chřástala polního05.05.201601.10.201431.12.2015
    B6 84TitulB6ChřástalPtačí lokality na travních porostech - hnízdiště bahňáků05.05.201601.10.201431.12.2015
    B7-P 85TitulB7-PPastvinyPastviny05.05.201601.10.201431.12.2015
    B8 86TitulB8Druh. bohaté pastvinyDruhově bohaté pastviny05.05.201601.10.201431.12.2015
    B9-P1 87TitulB9-P1Stepi- P:1.5.-31.10.Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva od 1.5.-31.10.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B9-P2 88TitulB9-P2Stepi- P:15.4.-30.6.Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva od 15.4.-30.6.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B9-P3 89TitulB9-P3Stepi- P:15.7.-30.9.Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva od 15.7.-30.9.05.05.201601.10.201431.12.2015
    B9-P4 90TitulB9-P4Stepi- P:15.4.-30.6. + 1.8.-30.9.Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva od 15.4.-30.6. a 1.8.-30.9.05.05.201601.10.201431.12.2015
  C1 91OpatřeníC1ZatravněníZatravnění05.05.201601.10.2014
    C1-A 92TitulC1-AZatravňováníZatravňování orné půdy05.05.201601.10.2014
    C1-A-V 93TitulC1-A-VZatravňování - vodní útvarZatravňování orné půdy - vodní útvar05.05.201601.10.2014
    C1-B 94TitulC1-BZatravňování - ZCHÚZatravňování orné půdy - ZCHÚ05.05.201601.10.2014
    C1-B-V 95TitulC1-B-VZatravňování - ZCHÚ + vodní útvarZatravňování orné půdy - ZCHÚ vodní útvar05.05.201601.10.2014
  C2 96OpatřeníC2MeziplodinyPěstování meziplodin05.05.201601.10.201431.12.2015
  C3 97OpatřeníC3BiopásyBiopásy05.05.201601.10.201431.12.2015
  LES-ZZPOZN 340OpatřeníLES/ZZPoznLES/ZZPoznLES/ZZPozn01.01.201601.01.2016
    Z 354TitulZLES/ZZPozn:ZLES/ZZPozn:Z01.01.201601.01.2016
ALS23 1500SkupinaALSAgrolesnictví 2023+Agrolesnictví 2023+18.09.202201.01.2023
  ALS-PEC 1502OpatřeníALS-PECPéče ALSPéče o založený agrolesnický systém18.09.202201.01.2024
    ALS-PECRG 1505TitulALS-PECRGPéče ALS silvoorebníPéče o založený agrolesnický silvoorební systém20.09.202201.01.2024
    ALS-PECT 1506TitulALS-PECTPéče ALS silvopastevníPéče o založený agrolesnický silvopastevní systém20.09.202201.01.2024
  ALS-ZAL 1501OpatřeníALS-ZALZaložení ALSZaložení agrolesnického systému18.09.202201.01.2023
    ALS-ZALRG 1503TitulALS-ZALRGZaložení ALS silvoorebníZaložení agrolesnického silvoorebního systému18.09.202201.01.2023
    ALS-ZALT 1504TitulALS-ZALTZaložení ALS silvopastevníZaložení agrolesnického silvopastevního systému20.09.202201.01.2023
AMR23 1300SkupinaAMRVakcinace prasat 2023+Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací 2023+30.03.202201.01.2023
  AMR 1301OpatřeníAMRVakcinace prasatZvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací30.03.202201.01.2023
BM 311SkupinaBMBiomasaPěstování biomasy05.05.201601.01.201431.12.2022
  BM 241OpatřeníBMBiomasaDeklarace pěstování biomasy05.05.201601.01.201431.12.2022
CSU 999SkupinaVYKCSUVýkazy pro ČSÚVýkazy pro ČSÚ30.09.202101.01.2022
  OSEV 998OpatřeníOSEV315Výkaz osevu pro ČSÚVýkaz osevu pro ČSÚ30.09.202101.01.2022
DB 312SkupinaDBPozemky bez žádosti o dotaciDeklarace pozemků bez žádosti o dotaci05.05.201601.10.2014
  DB 135OpatřeníDBPozemky bez žádosti o dotaciDeklarace pozemků bez žádosti o dotaci05.05.201601.10.2014
DZES 600SkupinaDZESDobrý zemědělský a environmentální stavDobrý zemědělský a environmentální stav09.11.201601.01.2016
  DZES1 601OpatřeníDZES1Dodržení ochranných pásů podél vodních tokůDodržení ochranných pásů podél vodních toků09.11.201601.01.2016
  DZES2 602OpatřeníDZES2Povolení pro užívání zavlažovacích soustavPovolení pro užívání zavlažovacích soustav09.11.201601.01.2016
  DZES3 603OpatřeníDZES3Ochrana podzemních vod proti znečištěníOchrana podzemních vod proti znečištění09.11.201601.01.2016
  DZES4 604OpatřeníDZES4Minimální pokryv půdyMinimální pokryv půdy09.11.201601.01.2016
  DZES5 605OpatřeníDZES5Minimální úroveň obhospodařování půdy k omezování erozeMinimální úroveň obhospodařování půdy k omezování eroze09.11.201601.01.2016
  DZES6 606OpatřeníDZES6Zachování úrovně organických složek půdyZachování úrovně organických složek půdy, včetně zákazu vypalování strnišť09.11.201601.01.2016
  DZES7 607OpatřeníDZES7Zachování krajinných prvkůZachování krajinných prvků, ořez stromů a opatření proti invazivním druhům rostlin09.11.201601.01.2016
DZES23 1400SkupinaDZES23Dobrý zemědělský a environmentální stav 2023+Dobrý zemědělský a environmentální stav 2023+30.03.202201.01.2023
  DZES 1 1401OpatřeníDZES 1Ochrana TTPOchrana trvalých travních porostů30.03.202201.01.2023
  DZES 2 1402OpatřeníDZES 2Ochrana mokřadůOchrana mokřadů30.03.202201.01.2025
  DZES 3 1403OpatřeníDZES 3Bylinné zbytkyBylinné zbytky30.03.202201.01.2023
  DZES 4 1404OpatřeníDZES 4Ochranné pásy podél vodních tokůOchranné pásy podél vodních toků30.03.202201.01.2023
  DZES 5 1405OpatřeníDZES 5Eroze SEO/MEOEroze SEO/MEO30.03.202201.01.2023
    DZ5-OF 1411TitulDZ5-OFOchranné funkce plodinOchranné funkce plodin20.05.202201.01.2021
    DZ5-ZOPMEO 1462TitulDZ5-ZOPMEOPlodiny pro ochranné pásy/obsevy na MEOPlodiny pro ochranné pásy/obsevy na MEO20.09.202201.01.2023
    DZ5-ZOPSEO 1062TitulDZ5-ZOPSEOPlodiny pro ochranné pásy/obsevy na SEOPlodiny pro ochranné pásy/obsevy na SEO20.09.202201.01.2023
  DZES 6 1406OpatřeníDZES 6Minimální pokryvnostMinimální pokryvnost30.03.202201.01.2023
    DZ6-VP 1424TitulDZ6-VPPlodiny nepodléhající povinnosti minimálního pokryvu v EZPlodiny nepodléhající povinnosti minimálního pokryvu v EZ11.04.202301.01.2023
  DZES 7A 1407OpatřeníDZES 7aRotace plodinRotace plodin30.03.202201.01.2023
  DZES 7B 1408OpatřeníDZES 7bOmezení plochy plodinyOmezení plochy plodiny30.03.202201.01.2023
    DZ7B-OP 1422TitulDZ7B-OPPlodiny oddělující (22m)Plodiny oddělující (22m)31.05.202201.01.2023
    DZ7B-VP 1423TitulDZ7B-VPOstatní plodiny s výjimkou pro omezení velikosti DPBOstatní plodiny s výjimkou pro omezení velikosti DPB31.05.202201.01.2023
    DZ7B-ZP 1420TitulDZ7B-ZPPlodiny podléhající omezení velikosti DPBPlodiny podléhající omezení velikosti DPB31.05.202201.01.2023
  DZES 8 1409OpatřeníDZES 8Neprodukční plochyNeprodukční plochy30.03.202201.01.2023
  DZES 9 1410OpatřeníDZES 9Ochrana TTP v Natura 2000Ochrana TTP v Natura 200030.03.202201.01.2023
DZPZ 322SkupinaDZPZDobré životní podmínky zvířatDobré životní podmínky zvířat09.05.201601.01.2015
  WELLEH 328OpatřeníWELLEHZvětšení lehacího prostoru v chovu dojnicPodopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic09.05.201601.01.2015
  WELPRA 357OpatřeníWELPRAZlepšení životních podmínek v chovu prasatPodopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat23.05.201601.01.201531.12.2022
  WELPRAJ 1496OpatřeníWELPRAJZlepšení životních podmínek pro prasničkyZlepšení životních podmínek pro dospělé samice prasat od stáří 7 měsíců do ukončení první březosti11.01.202301.01.2023
  WELPRAS 1495OpatřeníWELPRASZlepšení životních podmínek pro prasniceZlepšení životních podmínek pro prasnice11.01.202301.01.2023
    WELPRAJ 359TitulWELPRJZlepšení životních podmínek pro prasničkyTitul zlepšení životních podmínek pro dospělé samice prasat od stáří 7 měsíců do ukončení první březosti23.05.201601.01.201531.12.2022
    WELPRAS 360TitulWELPRSZlepšení životních podmínek pro prasniceTitul zlepšení životních podmínek pro prasnice23.05.201601.01.201531.12.2022
  WELSEL 358OpatřeníWELSELZvětšení plochy pro odstavená selataPodopatření zvětšení plochy pro odstavená selata23.05.201601.01.2015
  WELSTA 330OpatřeníWELSTAZlepšení stájového prostředí v chovu dojnic a telatPodopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic a telat09.05.201601.01.2015
  WELSUCH 329OpatřeníWELSUCHZajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávyPodopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy09.05.201601.01.2015
EZ 313SkupinaEZEkologické zemědělstvíEkologické zemědělství05.05.201601.10.2014
  EZ 29OpatřeníEZEkologické zemědělstvíEkologické zemědělství05.05.201601.10.2014
    EZ-C 35TitulEZ-CEZ - chmelnice (EZ-C)Chmelnice05.05.201601.10.2014
    EZ-IS 31TitulEZ-ISEZ - intenzivní sady (EZ-IS)Intenzivní sady05.05.201601.10.2014
    EZ-KS 33TitulEZ-KSEZ - krajinotvorné sady (EZ-KS)Krajinotvorné sady05.05.201601.10.2014
    EZ-OS 32TitulEZ-OSEZ - ostatní sady (EZ-OS)Ostatní sady05.05.201601.10.2014
    EZ-RJ 306TitulEZ-RJEZ - jahodník (EZ-RJ)Pěstování jahodníku05.05.201601.01.2016
    EZ-ROP 38TitulEZ-ROPEZ - ostatní plodiny (EZ-ROP)Pěstování ostatních plodin05.05.201601.10.2014
    EZ-RT 39TitulEZ-RTEZ - tráva na orné (EZ-RT)Travní porost na orné půdě05.05.201601.10.2014
    EZ-RTS 37TitulEZ-RTSEZ - trávy na semeno (EZ-RTS)Pěstování trav na semeno05.05.201601.10.2014
    EZ-RU 40TitulEZ-RUEZ - úhor (EZ-RU)Úhor05.05.201601.10.2014
    EZ-RZB 36TitulEZ-RZBEZ - zelenina a spec. byliny (EZ-RZB)Pěstování zeleniny a speciálních bylin05.05.201601.10.2014
    EZ-T 30TitulEZ-TEZ - travní porosty (EZ-T)Travní porosty05.05.201601.10.2014
    EZ-V 34TitulEZ-VEZ - vinice (EZ-V)Vinice05.05.201601.10.2014
    PO-C 235TitulPO-CPO - chmelnice (PO-C)Chmelnice05.05.201601.10.2014
    PO-IS 231TitulPO-ISPO - intenzivní sady (PO-IS)Intenzivní sady05.05.201601.10.2014
    PO-KS 233TitulPO-KSPO - krajinotvorné sady (PO-KS)Krajinotvorné sady05.05.201601.10.2014
    PO-OS 232TitulPO-OSPO - ostatní sady (PO-OS)Ostatní sady05.05.201601.10.2014
    PO-RJ 307TitulPO-RJPO - jahodník (PO-RJ)Pěstování jahodníku05.05.201601.01.2016
    PO-ROP 238TitulPO-ROPPO - ostatní plodiny (PO-ROP)Pěstování ostatních plodin05.05.201601.10.2014
    PO-RT 239TitulPO-RTPO - tráva na orné (PO-RT)Travní porost na orné půdě05.05.201601.10.2014
    PO-RTS 237TitulPO-RTSPO - trávy na semeno (PO-RTS)Pěstování trav na semeno05.05.201601.10.2014
    PO-RU 240TitulPO-RUPO - úhor (PO-RU)Úhor05.05.201601.10.2014
    PO-RZB 236TitulPO-RZBPO - zelenina a spec. byliny (PO-RZB)Pěstování zeleniny a speciálních bylin05.05.201601.10.2014
    PO-T 230TitulPO-TPO - travní porosty (PO-T)Travní porosty05.05.201601.10.2014
    PO-V 234TitulPO-VPO - vinice (PO-V)Vinice05.05.201601.10.2014
  ZNP 972OpatřeníZNPZlepšující netržní plodinyZlepšující netržní plodiny23.01.202101.01.202131.12.2022
    ZNPL 973TitulZNPLZlepšující netržní plodiny - letníZlepšující netržní plodiny podle př.6a - letní23.01.202101.01.202131.12.2022
    ZNPO 974TitulZNPOZlepšující netržní plodiny - oziméZlepšující netržní plodiny podle př.6a - ozimé23.01.202101.01.202131.12.2022
    ZNPVL 975TitulZNPVLZlepšující netržní plodiny - víceletéZlepšující netržní plodiny podle př.6b - víceleté23.01.202101.01.202131.12.2022
EZ23 1099SkupinaEZ23Ekologické zemědělství 2023+Ekologické zemědělství 2023+29.03.202201.01.2023
  EZ23 1100OpatřeníEZ23Ekologické zemědělství 2023+Ekologické zemědělství 2023+30.03.202201.01.2023
    EZ-C 1110TitulEZ-CEZ - chmelnice (EZ-C)Udržení EZ - chmelnice30.03.202201.01.2023
    EZ-G 1127TitulEZ-GEZ - travní porost na orné půdě (EZ-G)Udržení EZ - travní porost na orné půdě17.08.202201.01.2023
    EZ-IS 1107TitulEZ-ISEZ - intenzivní sady (EZ-IS)Udržení EZ - intenzivní sady30.03.202201.01.2023
    EZ-OS 1108TitulEZ-OSEZ - ostatní sady (EZ-OS)Udržení EZ - ostatní sady30.03.202201.01.2023
    EZ-RBR 1104TitulEZ-RBREZ - brambory (EZ-RBR)Udržení EZ - pěstování brambor30.03.202201.01.2023
    EZ-RJ 1105TitulEZ-RJEZ - jahodník (EZ-RJ)Udržení EZ - pěstování jahodníku30.03.202201.01.2023
    EZ-ROP 1106TitulEZ-ROPEZ - ostatní plodiny (EZ-ROP)Udržení EZ - pěstování ostatních plodin30.03.202201.01.2023
    EZ-RTS 1125TitulEZ-RTSEZ - trávy na semeno (EZ-RTS)Udržení EZ - pěstování trav na semeno17.08.202201.01.2023
    EZ-RVP 1102TitulEZ-RVPEZ - víceleté pícniny (EZ-RVP)Udržení EZ - pěstování víceletých pícnin na orné půdě30.03.202201.01.2023
    EZ-RZB 1103TitulEZ-RZBEZ - zelenina a speciální byliny (EZ-RZB)Udržení EZ - pěstování zeleniny a speciálních bylin30.03.202201.01.2023
    EZ-T 1101TitulEZ-TEZ - travní porosty (EZ-T)Udržení EZ - základní ošetřování travních porostů30.03.202201.01.2023
    EZ-V 1109TitulEZ-VEZ - vinice (EZ-V)Udržení EZ - vinice30.03.202201.01.2023
    PO-C 1120TitulPO-CPO - chmelnice (PO-C)Přechod na EZ - chmelnice30.03.202201.01.2023
    PO-G 1128TitulPO-GPO - travní porost na orné půdě (PO-G)Přechod na EZ - travní porost na orné půdě17.08.202201.01.2023
    PO-IS 1117TitulPO-ISPO - intenzivní sady (PO-IS)Přechod na EZ - intenzivní sady30.03.202201.01.2023
    PO-OS 1118TitulPO-OSPO - ostatní sady (PO-OS)Přechod na EZ - ostatní sady30.03.202201.01.2023
    PO-RBR 1114TitulPO-RBRPO - brambory (PO-RBR)Přechod na EZ - pěstování brambor30.03.202201.01.2023
    PO-RJ 1115TitulPO-RJPO - jahodník (PO-RJ)Přechod na EZ - pěstování jahodníku30.03.202201.01.2023
    PO-ROP 1116TitulPO-ROPPO - ostatní plodiny (PO-ROP)Přechod na EZ - pěstování ostatních plodin30.03.202201.01.2023
    PO-RTS 1126TitulPO-RTSPO - trávy na semeno (PO-RTS)Přechod na EZ - pěstování trav na semeno17.08.202201.01.2023
    PO-RVP 1112TitulPO-RVPPO - víceleté pícniny (PO-RVP)Přechod na EZ - pěstování víceletých pícnin na orné půdě30.03.202201.01.2023
    PO-RZB 1113TitulPO-RZBPO - zelenina a speciální byliny (PO-RZB)Přechod na EZ - pěstování zeleniny a speciálních bylin30.03.202201.01.2023
    PO-T 1111TitulPO-TPO - travní porosty (PO-T)Přechod na EZ - travní porosty30.03.202201.01.2023
    PO-V 1119TitulPO-VPO - vinice (PO-V)Přechod na EZ - vinice30.03.202201.01.2023
  ZNP 1121OpatřeníZNPZlepšující netržní plodinyZlepšující netržní plodiny30.03.202201.01.202231.12.2022
    ZNPL 1123TitulZNPLZlepšující netržní plodiny letníZlepšující netržní plodiny letní11.05.202201.01.202231.12.2022
    ZNPO 1124TitulZNPOZlepšující netržní plodiny podzimníZlepšující netržní plodiny podzimní11.05.202201.01.202231.12.2022
    ZNPVL 1122TitulZNPVLZlepšující netržní plodiny víceletéZlepšující netržní plodiny víceleté11.05.202201.01.202231.12.2022
F04 400SkupinaL07/ZALESZalesňování zemědělské půdy EAFRDDotace na zalesňování zemědělské půdy EAFRD18.08.201601.01.2016
  LES-PAN-E 339OpatřeníL07/PaNPéče + Náhrada EAFRDPéče o lesní porost + Náhrada za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku EAFRD01.01.201601.01.2015
    N 353TitulLES/PaN:NLES/PaN:NLES/PaN:N01.01.201601.01.2015
    P 352TitulLES/PaN:PLES/PaN:PLES/PaN:P01.01.201601.01.2015
    PN 355TitulPNLES/PaN:P,NLES/PaN:P,N01.01.201601.01.2016
  LES-ZZP-E 338OpatřeníL07/ZZPZaložení lesního porostu EAFRDZaložení lesního porostu EAFRD01.01.201601.01.2004
    Z 351TitulL07/ZZP:ZZaložení lesního porostu EAFRDZaložení lesního porostu EAFRD01.01.201601.01.2004
HRDP 332SkupinaHRDP/ZALESZalesňování zemědělské půdy HRDPZalesňování zemědělské půdy HRDP01.01.201601.01.2016
  LES-PAN-H 336OpatřeníHRDP/PaNPéče o lesní porost a náhrada HRDPPéče o lesní porost + náhrada za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku HRDP01.01.201601.01.2015
    N 348TitulLES/PaN:NLES/PaN:NLES/PaN:N01.01.201601.01.2015
    PN 341TitulPNLES/PaN:P,NLES/PaN:P,N01.01.201601.01.2016
  LES-RRD-H 334OpatřeníHRDP/RRDZaložení porostu rychle rostoucích dřevin HRDPZaložení porostu rychle rostoucích dřevin HRDP01.01.201601.01.2004
    P 345TitulHRDP/RRD:PRRD produkční HRDPZaložení produkčního porostu RRD určeného k produkci biomasy HRDP01.01.201601.01.2016
    PR 350TitulHRDP/RRDPRRRD produkční a reprodukční HRDPZaložení reprodukčního porostu RRD, určeného k produkci biomasy + k produkci řízků HRDP01.01.201601.01.2016
    R 346TitulHRDP/RRD:RRRD reprodukční HRDPZaložení reprodukčního porostu RRD, určeného k produkci řízků pro vegetativní množení HRDP01.01.201601.01.2016
  LES-ZZP-H 335OpatřeníHRDP/ZZPZaložení lesního porostu HRDPZaložení lesního porostu HRDP01.01.201601.01.2016
    Z 347TitulHRDP/ZZP:ZZaložení lesního porostu HRDPZaložení lesního porostu HRDP01.01.201601.01.2016
  LES-ZZPOZN 337OpatřeníLES/ZZPoznLES/ZZPoznLES/ZZPozn01.01.201601.01.2016
    Z 349TitulZLES/ZZPozn:ZLES/ZZPozn:Z01.01.201601.01.2016
KON 315SkupinaKONKonopíKonopí05.05.201601.10.2014
  KON 134OpatřeníKONKonopíDeklarace pěstování konopí05.05.201601.10.2014
LES 316SkupinaLES-ELeso-enviOpatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů26.10.201601.01.2014
  F26 303OpatřeníZPT16Zachování porostního typuZachování porostního typu hospodářského souboru 201605.05.201601.01.2014
  F27 304OpatřeníGEN16GenofondOchrana a reprodukce genofondu lesních dřevin 201605.05.201601.01.2014
  F6 401OpatřeníNATNATURA 2000 v lesíchZachování hospodářského souboru v oblastech NATURA 2000 200818.08.201601.01.2014
  F8 301OpatřeníLEOLeso-enviLeso-envi 200805.05.201601.01.2014
  GEZ 1498OpatřeníGEN23GenofondOchrana a reprodukce genofondu lesních dřevin 202306.11.202201.01.2023
  HBZ 1497OpatřeníHBZ-24Habitatové stromyZachování habitatových stromů 202406.11.202201.01.2024
  LES 300OpatřeníLESLesLes05.05.201601.01.2014
  PTZ 1499OpatřeníZPT23Zachování porostního typuZachování porostního typu hospodářského souboru 202306.11.202201.01.2023
LFA 317SkupinaANC/LFAANC/LFAANC/LFA05.05.201601.10.2014
  ANC 140OpatřeníANCANCPlatby pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními04.01.201801.01.2018
    H1 141TitulANC - H1ANC - H1Horská oblast typu H104.01.201801.01.2018
    H2 142TitulANC - H2ANC - H2Horská oblast typu H204.01.201801.01.2018
    H3 143TitulANC - H3ANC - H3Horská oblast typu H304.01.201801.01.2018
    H4 144TitulANC - H4ANC - H4Horská oblast typu H404.01.201801.01.2018
    H5 145TitulANC - H5ANC - H5Horská oblast typu H504.01.201801.01.2018
    O1 146TitulANC - O1ANC - O1Ostatní oblast typu O104.01.201801.01.2018
    O2 147TitulANC - O2ANC - O2Ostatní oblast typu O204.01.201801.01.2018
    O3 148TitulANC - O3ANC - O3Ostatní oblast typu O304.01.201801.01.2018
    S 149TitulANC - SANC - SSpecifická oblast typu S04.01.201801.01.2018
  LFA 123OpatřeníLFALFAPodpora méně příznivým oblastem05.05.201601.10.201431.12.2017
    H1 124TitulH1LFA - H1Horská méně příznivá oblast typu H105.05.201601.10.201431.12.2017
    H2 125TitulH2LFA - H2Horská méně příznivá oblast typu H205.05.201601.10.201431.12.2017
    H3 126TitulH3LFA - H3Horská méně příznivá oblast typu H305.05.201601.10.201431.12.2017
    H4 127TitulH4LFA - H4Horská méně příznivá oblast typu H405.05.201601.10.201431.12.2017
    H5 128TitulH5LFA - H5Horská méně příznivá oblast typu H505.05.201601.10.201431.12.2017
    OA 129TitulOALFA - OAOstatní méně příznivá oblast typu A05.05.201601.10.201431.12.2017
    OB 130TitulOBLFA - OBOstatní méně příznivá oblast typu B05.05.201601.10.201431.12.2017
    S 131TitulSLFA - SSpecifická méně příznivá oblast typu S05.05.201601.10.201431.12.2017
  PPO 150OpatřeníPPOPPOPlatba pro přechodně podporované oblasti s přírodním omezením04.01.201801.01.201831.12.2021
    XOA 151TitulPPO-XOAPPO-XOAPřechodně podporovaná oblast typu XOA04.01.201801.01.201831.12.2021
    XOB 152TitulPPO-XOBPPO-XOBPřechodně podporovaná oblast typu XOB04.01.201801.01.201831.12.2021
NAEKO 900SkupinaNAEKONavazující - AEKONavazující - Agroenvironmentální opatření15.01.202001.01.202031.12.2022
  NA 901OpatřeníNIPONavazující - IP OvoceNavazující podopatření integrovaná produkce ovoce15.01.202001.01.202031.12.2022
    NA/BOB 50176TitulNIPOBBobulovinyBobuloviny13.04.202101.01.202131.12.2022
    NA/JAD 50308TitulNIPOJJádrovinyJádroviny13.04.202101.01.202131.12.2022
    NA/PEC 50309TitulNIPOPPeckovinyPeckoviny13.04.202101.01.202131.12.2022
  NB 902OpatřeníNIPVNavazující - IP Révy vinnéNavazující podopatření integrovaná produkce révy vinné15.01.202001.01.202031.12.2022
    NB1 903TitulNZOVNavazující - Zákl. ochrana vinicNavazující - základní ochrana vinic15.01.202001.01.202031.12.2022
    NB2 904TitulNNOVNavazující - Nadstav. ochrana vinicNavazující - nadstavbová ochrana vinic15.01.202001.01.202031.12.2022
  NC 905OpatřeníNIPZJNavazující - IP Zeleniny a jahodníkuNavazující podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku15.01.202001.01.202031.12.2022
    NC1 906TitulNIPZNavazující - IP ZeleninaNavazující - podopatření integrovaná produkce zeleniny15.01.202001.01.202031.12.2022
    NC2 907TitulNIPJNavazující - IP JahodníkNavazující - podopatření integrovaná produkce jahodníku15.01.202001.01.202031.12.2022
  ND 908OpatřeníNOTPNavazující - Ošetřování TTPNavazující podopatření ošetřování travních porostů15.01.202001.01.202031.12.2022
    ND1 909TitulNZAKLNavazující - Základní loukyNavazující - obecná péče o extenzivní louky a pastviny15.01.202001.01.202031.12.2022
    ND10 910TitulNDBPNavazující - Druh. bohaté pastvinyNavazující - druhově bohaté pastviny15.01.202001.01.202031.12.2022
    ND2 911TitulNMVLHNavazující - Mezof. - vlhk. louky HNavazující - mezofilní a vlhkomilné louky hnojené15.01.202001.01.202031.12.2022
    ND3 912TitulNMVLNNavazující - Mezof. - vlhk. louky NHNavazující - mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené15.01.202001.01.202031.12.2022
    ND4 913TitulNHSLHNavazující - Horské - such. louky HNavazující - horské a suchomilné louky hnojené15.01.202001.01.202031.12.2022
    ND5 914TitulNHSLNNavazující - Horské - such. louky NHNavazující - horské a suchomilné louky nehnojené15.01.202001.01.202031.12.2022
    ND6 915TitulNPODMNavazující - Podm. - rašelin. loukyNavazující - trvale podmáčené a rašelinné louky15.01.202001.01.202031.12.2022
    ND7 916TitulNMODRNavazující - Ochrana modráskůNavazující - ochrana modrásků15.01.202001.01.202031.12.2022
    ND8 917TitulNCHRASNavazující - Ochrana chřástalaNavazující - ochrana chřástala polního15.01.202001.01.202031.12.2022
    ND9 918TitulNSSTaVNavazující - Stepi a vřesovištěNavazující - suché stepní trávníky a vřesoviště15.01.202001.01.202031.12.2022
  NE 919OpatřeníUZATRÚdržba zatr. DPBPodopatření údržba zatravněných dílů půdních bloků15.01.202001.01.202031.12.2022
    NE1 920TitulUZATRBÚdržba zatravněných DPBÚdržba zatravněných dílů půdních bloků15.01.202001.01.202031.12.2022
    NE2 921TitulUZATRVÚdržba zatravněných DPB u vodyÚdržba zatravněných dílů půdních bloků podél vodního útvaru15.01.202001.01.202031.12.2022
  NF 922OpatřeníNBPNavazující - BiopásyNavazující podopatření biopásy15.01.202001.01.202031.12.2022
    NF1 923TitulNKBPNavazující - Krmné biopásyNavazující - krmné biopásy15.01.202001.01.202031.12.2022
    NF2 924TitulNNBPNavazující - Nektarodárné biopásyNavazující - nektarodárné biopásy15.01.202001.01.202031.12.2022
  NG 925OpatřeníNCCHNavazující - Čejka chocholatáNavazující podopatření ochrana čejky chocholaté15.01.202001.01.202031.12.2022
  NH 926OpatřeníUZDSOÚdržba zatr. DSOPodopatření údržba zatravněných drah soustředěného odtoku15.01.202001.01.202031.12.2022
NATURA 318SkupinaNATURANATURA 2000NATURA 200005.05.201601.10.2014
  NAT 132OpatřeníNATNATURA 2000Natura 2000 na zemědělské půdě05.05.201601.10.2014
    NAT-IZ 960TitulNAT-IZNatura na z.p. - I.zóna CHKONatura 2000 na zemědělské půdě - území I. zóny CHKO17.01.202001.01.2020
    NAT-NP 961TitulNAT-NPNatura na z.p. - národní parkyNatura 2000 na zemědělské půdě - území národních parků17.01.202001.01.2020
ND 800SkupinaNDNárodní dotaceNárodní dotace24.05.201701.01.2010
  S.1.1. 821OpatřeníS.1.1.Kompenzace sucho 2018 - tržní plodinyDotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely a na produkci v okrasných a ovocných školkách v roce 201810.12.201801.01.2018
  S.1.2. 820OpatřeníS.1.2.Kompenzace sucho 2018 - krmné plodinyDotaci na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách ke krmným účelům v roce 201810.12.201801.01.2018
  S.2. 822OpatřeníS.2.Kompenzace sucho 2018 - lesní školkyDotace na zmírnění škod způsobených suchem na sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 201810.12.201801.01.2018
  1.I. 840Opatření1IVybudování kapkové závlahyPodpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách18.12.202001.01.2020
  1.R. 841Opatření1RRestrukturalizace sadůPodpora restrukturalizace ovocných sadů18.12.202001.01.2020
    1.R.A. 842Titul1RaRestrukturalizace sadů - stromy min. 800 ks/haPodpora restrukturalizace ovocných sadů - minimální počet stromů 800 ks/ha18.12.202001.01.2020
    1.R.B. 843Titul1RbRestrukturalizace sadů - stromy min. 400 ks/haPodpora restrukturalizace ovocných sadů - minimální počet stromů 400 ks/ha18.12.202001.01.2020
    1.R.C. 844Titul1RcRestrukturalizace sadů - keře min. 3000 ks/haPodpora restrukturalizace ovocných sadů - minimální počet keřů 3000 ks/ha18.12.202001.01.2020
  1.V. 845Opatření1VRestrukturalizace sadů v režimu EZPodpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství18.12.202001.01.2020
    1.V.A. 846Titul1VaRestrukturalizace sadů v režimu EZ - stromy min. 800 ks/haPodpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství - minimální počet stromů 800 ks/ha18.12.202001.01.2020
    1.V.B. 847Titul1VbRestrukturalizace sadů v režimu EZ - stromy min. 400 ks/haPodpora restrukturalizace ovocných sadův režimu ekologického zemědělství - minimální počet stromů 400 ks/ha18.12.202001.01.2020
    1.V.C. 848Titul1VcRestrukturalizace sadů v režimu EZ - keře min. 3000 ks/haPodpora restrukturalizace ovocných sadův režimu ekologického zemědělství - minimální počet keřů 3000 ks/ha18.12.202001.01.2020
  20.A. 801Opatření20.A.Zlepšení život. podmínek v chovu dojnicZlepšení životních podmínek v chovu dojnic24.05.201701.01.2010
    20.A.A. 803Titul20.A.a.Napájení dojnic v zimním obd. temperovanou vodouPodpora napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou24.05.201701.01.2017
    20.A.B. 804Titul20.A.b.Faremní diagnostika původce mastitidy dojnicPodpora provádění faremní diagnostiky původce mastitidy dojnic24.05.201701.01.2017
    20.A.C. 805Titul20.A.c.Snížení škodlivých mikroorganizmů ve stáj. prostředíPodpora snížení škodlivých patogenních mikroorganizmů ve stájovém prostředí24.05.201701.01.2017
    20.A.D. 806Titul20.A.d.Ošetřování končetin dle individ. potřeb dojnicPodpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb dojnic24.05.201701.01.2017
    20.A.E. 808Titul20.A.e.Snížení tepelného stresu dojnic v letním obdobíPodpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období24.05.201701.01.2017
  20.B. 802Opatření20.B.Zlepšení život. podmínek v chovu drůbežeZlepšení životních podmínek v chovu drůbeže24.05.201701.01.2014
    20.B.A. 807Titul20.B.a.Zlepšení životního prostředí drůbežePodpora zlepšení životního prostředí drůbeže24.05.201701.01.2017
    20.B.B. 809Titul20.B.b.Podpora šetrného zacházení s drůbežíPodpora šetrného zacházení s drůbeží24.05.201701.01.2017
    20.B.C. 810Titul20.B.c.Podpora zlepšení podmínek ustájení drůbeže v haláchPodpora zlepšení podmínek ustájení drůbeže v halách24.05.201701.01.2017
    20.B.D. 867Titul20.B.d.Podpora zlepšení stájového mikroklimatu drůbežePodpora zlepšení stájového mikroklimatu drůbeže27.04.202101.01.2017
  20.C. 811Opatření20.C.Zlepšení životních podmínek v chovu prasatZlepšení život. podmínek v chovu prasat21.05.201801.01.2018
    20.C.A. 812Titul20.C.a.Podpora opatření ke snížení tepelného stresuPodpora opatření ke snížení tepelného stresu prasat v letním období21.05.201801.01.2018
    20.C.B. 813Titul20.C.b.Podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasatPodpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat21.05.201801.01.2018
    20.C.C. 814Titul20.C.C.Podpora zlepšení životního prostředí prasatPodpora zlepšení životního prostředí prasat21.05.201801.01.2018
    20.C.D. 815Titul20.C.D.Podpora opatření k zajištění zlepšeného světelného režimuPodpora opatření k zajištění zlepšeného světelného režimu21.05.201801.01.2018
    20.C.F. 816Titul20.C.F.Podpora zvětšení nezaroštované plochy kotců prasatPodpora zvětšení nezaroštované plochy kotců prasat21.05.201801.01.2018
    20.C.G. 817Titul20.C.G.Podpora zvýšené péče o prasnice a selata na porodnáchPodpora zvýšené péče o prasnice a selata na porodnách21.05.201801.01.2018
  20.D. 830Opatření20.D.Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu BTPMZlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka20.10.201901.01.2019
    20.D.A. 833Titul20.D.a.Podpora napájení krav chovaných BTPM v zimním období temperovanou vodoPodpora napájení krav chovaných v systému bez tržní produkce mléka v zimním období temperovanou vodou10.11.201901.01.2019
    20.D.B. 834Titul20.D.b.Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště v zimním období pro krávy BTPMPodpora zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště v zimním období pro krávy chované v systému chovu bez tržní produkce mléka10.11.201901.01.2019
    20.D.C. 835Titul20.D.c.Podpora sekčního provozu zimoviště v zimním období u krav BTPMPodpora sekčního provozu zimoviště v zimním období u krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka10.11.201901.01.2019
    20.D.D. 831Titul20.D.d.Podpora provádění ošetření krav chovaných v systému chovu BTPM v letním období pPodpora provádění ošetření krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu20.10.201901.01.2019
    20.D.E. 832Titul20.D.e.Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb krav chovaných v systému chovu BTPMPodpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka20.10.201901.01.2019
    20.D.F. 836Titul20.D.f.Podpora chovu telat narozených kravám BTPM technologií chovu školkovým způsobemPodpora chovu telat narozených kravám chovaným v systému chovu bez tržní produkce mléka technologií chovu školkovým způsobem10.11.201901.01.2019
  20.E. 860Opatření20.E.Zlepšení život. podmínek v chovu vykrmovaných býkůZlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků27.04.202101.01.2021
    20.E.A. 861Titul20.E.a.Podpora napájení vykrm. býků v zimním období temp. vodouPodpora napájení vykrmovaných býků v zimním období temperovanou vodou27.04.202101.01.2022
    20.E.B. 862Titul20.E.b.Podpora opatření ve stáji ke snížení tepelného stresu vykrm. býků v letním obdobíPodpora provádění opatření ve stáji ke snížení tepelného stresu vykrmovaných býků v letním období27.04.202101.01.2021
    20.E.C. 863Titul20.E.c.Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru v chovu vykrm. býků ve stájiPodpora zvětšení plochy lehacího prostoru v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií stelivového provozu27.04.202101.01.2021
    20.E.D. 864Titul20.E.d.Podpora zvětšení plochy kotce v chovu vykrmovaných býků ve stájiPodpora zvětšení plochy kotce v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií celoroštového ustájení27.04.202101.01.2021
    20.E.E. 865Titul20.E.e.Podpora chovu vykrm. býkův ustájení s technologií stel. provozu s ošetř. hlub. podestýlkouPodpora chovu vykrmovaných býků chovaných v ustájení s technologií stelivového provozu s ošetřovanou hlubokou podestýlkou27.04.202101.01.2021
    20.E.F. 866Titul20.E.f.Podpora chovu vykrm. býků v ustájení s technologií stel. provozu s obměňPodpora chovu vykrmovaných býků chovaných v ustájení s technologií stelivového provozu s často obměňovanou podestýlkou27.04.202101.01.2021
  3.H. 850Opatření3hPoužitá uznaná certifikovaná sadba chmelePoužitá uznaná certifikovaná sadba chmele ve zdravotní třídě "VT" nebo "VF"18.12.202001.01.2020
  3.K. 849Opatření3kMechanická likvidace plevelné řepyMechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou18.12.202001.01.2020
NEZ 930SkupinaNEZNavazující ekologické zemědělstvíNavazující ekologické zemědělství15.01.202001.01.2020
  NEZ 931OpatřeníNEZNavazující ekologické zemědělstvíNavazující ekologické zemědělství15.01.202001.01.202031.12.2022
    NEZ-C 932TitulNEZ-CNavazující EZ - chmelniceNavazující EZ - chmelnice15.01.202001.01.202031.12.2022
    NEZ-IS 933TitulNEZ-ISNavazující EZ - intenzivní sadyNavazující EZ - intenzivní sady15.01.202001.01.202031.12.2022
    NEZ-KS 934TitulNEZ-KSNavazující EZ - krajinotvorné sadyNavazující EZ - krajinotvorné sady15.01.202001.01.202031.12.2022
    NEZ-OS 935TitulNEZ-OSNavazující EZ - ostatní sadyNavazující EZ - ostatní sady15.01.202001.01.202031.12.2022
    NEZ-RJ 936TitulNEZ-RJNavazující EZ - jahodníkNavazující EZ - pěstování jahodníku15.01.202001.01.202031.12.2022
    NEZ-ROP 937TitulNEZ-ROPNavazující EZ - ostatní plodinyNavazující EZ - pěstování ostatních plodin15.01.202001.01.202031.12.2022
    NEZ-RT 938TitulNEZ-RTNavazující EZ - tráva na ornéNavazující EZ - travní porost na orné půdě15.01.202001.01.202031.12.2022
    NEZ-RTS 939TitulNEZ-RTSNavazující EZ - trávy na semenoNavazující EZ - pěstování trav na semeno15.01.202001.01.202031.12.2022
    NEZ-RU 940TitulNEZ-RUNavazující EZ - úhorNavazující EZ - úhor15.01.202001.01.202031.12.2022
    NEZ-RZB 941TitulNEZ-RZBNavazující EZ - zelenina a spec. bylinyNavazující EZ - pěstování zeleniny a speciálních bylin15.01.202001.01.202031.12.2022
    NEZ-T 942TitulNEZ-TNavazující EZ - travní porostyNavazující EZ - travní porosty15.01.202001.01.202031.12.2022
    NEZ-V 943TitulNEZ-VNavazující EZ - viniceNavazující EZ - vinice15.01.202001.01.202031.12.2022
    NPO-C 944TitulNPO-CNavazující PO - chmelniceNavazující PO - chmelnice15.01.202001.01.202031.12.2022
    NPO-IS 945TitulNPO-ISNavazující PO - intenzivní sadyNavazující PO - intenzivní sady15.01.202001.01.202031.12.2022
    NPO-KS 946TitulNPO-KSNavazující PO - krajinotvorné sadyNavazující PO - krajinotvorné sady15.01.202001.01.202031.12.2022
    NPO-OS 947TitulNPO-OSNavazující PO - ostatní sadyNavazující PO - ostatní sady15.01.202001.01.202031.12.2022
    NPO-RJ 948TitulNPO-RJNavazující PO - jahodníkNavazující PO - pěstování jahodníku15.01.202001.01.202031.12.2022
    NPO-ROP 949TitulNPO-ROPNavazující PO - ostatní plodinyNavazující PO - pěstování ostatních plodin15.01.202001.01.202031.12.2022
    NPO-RT 950TitulNPO-RTNavazující PO - tráva na ornéNavazující PO - travní porost na orné půdě15.01.202001.01.202031.12.2022
    NPO-RTS 951TitulNPO-RTSNavazující PO - trávy na semenoNavazující PO - pěstování trav na semeno15.01.202001.01.202031.12.2022
    NPO-RU 952TitulNPO-RUNavazující PO - úhorNavazující PO - úhor15.01.202001.01.202031.12.2022
    NPO-RZB 953TitulNPO-RZBNavazující PO - zelenina a spec. bylinyNavazující PO - pěstování zeleniny a speciálních bylin15.01.202001.01.202031.12.2022
    NPO-T 954TitulNPO-TNavazující PO - travní porostyNavazující PO - travní porosty15.01.202001.01.202031.12.2022
    NPO-V 955TitulNPO-VNavazující PO - viniceNavazující PO - vinice15.01.202001.01.202031.12.2022
  NZNP 976OpatřeníNZNPZlepšující netržní plodinyZlepšující netržní plodiny23.01.202101.01.202131.12.2022
    NZNPL 977TitulNZNPLZlepšující netržní plodiny - letníZlepšující netržní plodiny podle př.6a - letní23.01.202101.01.202131.12.2022
    NZNPO 978TitulNZNPOZlepšující netržní plodiny - oziméZlepšující netržní plodiny podle př.6a - ozimé23.01.202101.01.202131.12.2022
    NZNPVL 979TitulNZNPVLZlepšující netržní plodiny - víceletéZlepšující netržní plodiny podle př.6b - víceleté23.01.202101.01.202131.12.2022
OSP 1199SkupinaOSPOdečty z plateb socálního pojištěníOdečty z plateb socálního pojištění21.09.202201.01.2023
  OSP-RV 1197OpatřeníOSP-RVOdečty z plateb soc. poj. - RVOdečty z plateb socálního pojištění - rostlinná výroba21.09.202201.01.2023
  OSP-ZV 1198OpatřeníOSP-ZVOdečty z plateb soc. poj. - ŽVOdečty z plateb socálního pojištění - živočišná výroba21.09.202201.01.2023
POM 319SkupinaPOMPOMPOM05.05.201601.05.2016
  BEZ-OPATR 523OpatřeníBEZ-OPATRBez opatřeníBez opatření22.02.201701.01.2016
  EVIAEKO 1487OpatřeníKONEVIAEKOKontrola vedení evidencí hnojiv a POR (AEKO)Kontrola vedení evidencí hnojiv a POR (AEKO)12.01.202301.01.2023
  EVIAEKO23 1486OpatřeníKONEVIAE23Kontrola vedení evidencí hnojiv a POR (AEKO23+)Kontrola vedení evidencí hnojiv a POR (AEKO23+)12.01.202301.01.2023
  EVIEZ 1468OpatřeníKONEVIEZKontrola vedení evidencí hnojiv a POR (EZ)Kontrola vedení evidencí hnojiv a POR (EZ)14.10.202201.01.2022
  EVIEZ23 1488OpatřeníKONEVIEZ23Kontrola vedení evidencí hnojiv a POR (EZ23+)Kontrola vedení evidencí hnojiv a POR (EZ23+)12.01.202301.01.2023
  KUL-LIM 136OpatřeníKUL-LIMKUL-LIM SZIF KNMKontrola kultur pro SZIF KNM05.05.201601.05.2016
  LIMVYJ 530OpatřeníLIMVYJGreening ? limity a výjimkyGreening ? limity a výjimky09.09.202201.01.2022
  MINPOZAE 1494OpatřeníMINPOZAEMinimální požadavky AEKOMinimální požadavky AEKO12.01.202301.01.2023
  MINPOZAE23 1493OpatřeníMINPOZAE23Minimální požadavky 23+Minimální požadavky 23+12.01.202301.01.2023
  MINPOZEK 535OpatřeníMINPOZEKMinimální požadavky ekoplatba základníMinimální požadavky ekoplatba základní28.03.202301.01.2023
  MINPOZEZ 532OpatřeníMINPOZEZMinimální požadavky EZMinimální požadavky EZ09.09.202201.01.2022
  MINPOZEZ23 534OpatřeníMINPOZEZ23Minimální požadavky EZ 23+Minimální požadavky EZ 23+05.01.202301.01.2023
  NEPOK 1701OpatřeníNEPOKDeklarace nepokosených plochDeklarace nepokosených ploch17.11.202201.01.2023
  NPBP 1200OpatřeníNPBPNeprodukční plochy bez produkceNeprodukční plochy bez produkce31.05.202201.01.2023
    MEZ 1204TitulMEZKP-mezKrajinný prvek - mez31.05.202201.01.2023
    MOKR 1205TitulMOKRKP-mokřadKrajinný prvek - mokřad31.05.202201.01.2023
    NP-BP 1465TitulNP-BPNeprodukční plocha - biopásNeprodukční plocha - biopás20.09.202201.01.2023
    NP-CEJ 1066TitulNP-CEJHnízdiště čejky chocholatéHnízdiště čejky chocholaté20.09.202201.01.2023
    NP-DBPOP 1471TitulNP-DBPOPDruhově bohaté pokrytí orné půdyDruhově bohaté pokrytí orné půdy26.10.202201.01.2023
    OCHP-ALS 1068TitulOCHP-ALSOchranný pás - agrolesnictvíOchranný pás - agrolesnictví (silvoorební systém)20.09.202201.01.2023
    OCHP-DEL 1065TitulOCHP-DELOchranný pás oddělující plodinyOchranný pás pro účely oddělení plodin (DZES7B)20.09.202201.01.2023
    OCHP-ERO 1215TitulOCHP-EROOchranný pás plnící protierozní funkceOchranný pás plnící protierozní funkce (DZES 5)31.05.202201.01.2023
    OCHP-KP 1466TitulOCHP-KPOchranný pás - krajinný prvekOchranný pás - krajinný prvek27.09.202201.01.2023
    OCHP-OKR 1067TitulOCHP-OKROzeleněný kolejový řádekOchranný pás - ozeleněný kolejový řádek20.09.202201.01.2023
    OCHP-SOU 1214TitulOCHP-SOUOchranný pás (podél hranice DPB - souvrať)Ochranný pás (podél hranice DPB - souvrať)31.05.202201.01.2023
    OCHP-VODP 1464TitulOCHP-VODPOchranný pás podél vodního toku prémiovýOchranný pás podél vodního toku prémiový20.09.202201.01.2023
    OCHP-VODZ 1463TitulOCHP-VODZOchranný pás podél vodního toku základníOchranný pás podél vodního toku základní20.09.202201.01.2023
    PRI 1211TitulPRIKP-příkopKrajinný prvek - příkop31.05.202201.01.2023
    SD 1207TitulSDKP-skupina dřevinKrajinný prvek - skupina dřevin31.05.202201.01.2023
    SK 1064TitulSKKP-skalkaKrajinný prvek - skalka20.09.202201.01.2023
    SO 1208TitulSOKP-solitérní dřevinaKrajinný prvek - solitérní dřevina31.05.202201.01.2023
    ST 1206TitulSTKP-stromořadíKrajinný prvek - stromořadí31.05.202201.01.2023
    TE 1209TitulTEKP-terasaKrajinný prvek - terasa31.05.202201.01.2023
    TU 1210TitulTUKP-travnatá údolniceKrajinný prvek - travnatá údolnice31.05.202201.01.2023
    UHON 1213TitulUHONNektarodárný úhor - ekoplatbaNektarodárný úhor - ekoplatba31.05.202201.01.2023
    UHOP 1470TitulUHOPÚhor s porostem - DZES8Úhor s porostem - DZES821.10.202201.01.2023
    UHOZ 1212TitulUHOZZelený úhor - ekoplatbaZelený úhor - ekoplatba31.05.202201.01.2023
  NPOST 1201OpatřeníNPOSTNeprodukční plochy ostatníNeprodukční plochy ostatní31.05.202201.01.2023
    MPL 1202TitulMPLMeziplodinyMeziplodiny31.05.202201.01.2023
    MPLPOD 1063TitulMPLPODMeziplodiny založené podsevemMeziplodiny založené podsevem do porostu hlavní plodiny20.09.202201.01.2023
    PVN 1203TitulPVNPlodiny vážící dusíkPlochy s plodinami vážícími dusík31.05.202201.01.2023
  PKAEKO 1491OpatřeníPKAEKOPředmět kontroly - výčet titulů AEKOPředmět kontroly - výčet kontrolovaných titulů AEKO12.01.202301.01.2023
  PKAEKO23 1490OpatřeníPKAEKO23Předmět kontroly - výčet titulů AEKO 23+Předmět kontroly - výčet kontrolovaných titulů AEKO 23+12.01.202301.01.2023
  PKEZ 1469OpatřeníPKEZPředmět kontroly - výčet titulů EZPředmět kontroly - výčet kontrolovaných titulů EZ19.10.202201.01.2022
  PKEZZAK 1489OpatřeníPKEZZAKPředmět kontroly EZ zákonné požadavkyPředmět kontroly EZ zákonné požadavky12.01.202301.01.2023
  PKEZ23 1492OpatřeníPKEZ23Předmět kontroly - výčet titulů EZ23+Předmět kontroly - výčet kontrolovaných titulů EZ23+12.01.202301.01.2023
  POT 1708OpatřeníPOTPůdoochranné technologie pro DZES5Půdoochranné technologie pro DZES510.02.202301.01.2023
    POT1 1709TitulPOT1Zakládání porostu do meziplodin, do ochranné plodiny apod.Zakládání porostu do meziplodin, do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků, bezorebná technologie10.02.202301.01.2024
    POT10 1719TitulPOT10Pásové střídání plodinPásové střídání plodin10.02.202301.01.2023
    POT2 1710TitulPOT2Zakládání porostu po vrstevniciZakládání porostu po vrstevnici10.02.202301.01.2023
    POT3 1711TitulPOT3PodrýváníPodrývání10.02.202301.01.2023
    POT4 1712TitulPOT4Pásové zpracování půdy (strip-till)Pásové zpracování půdy (strip-till)10.02.202301.01.2023
    POT5 1713TitulPOT5OdkameňováníOdkameňování10.02.202301.01.2023
    POT6 1714TitulPOT6Pěstování luskoobilných směsíPěstování luskoobilných směsí10.02.202301.01.2023
    POT7 1715TitulPOT7ObsevObsev10.02.202301.01.2023
    POT8 1716TitulPOT8Ochranné pásyOchranné pásy10.02.202301.01.2023
    POT9 1717TitulPOT9Aplikace organické hmoty do půdyAplikace organické hmoty do půdy10.02.202301.01.2003
  VYJBYLPIC 1612OpatřeníVYJBYLPICBylinné pícniny započítávané do výjimky 75% z RUGBylinné pícniny započítávané do výjimky 75% z RUG28.09.202201.01.2023
  VYJBYLPICT 1707OpatřeníVYJBYLPICTTrávy a směsi s převahou započítávané do výjimky 75% (G+T)Trávy a směsi s převahou a jiné plodiny započítávané do výjimky 75% (G+T)09.02.202301.01.2023
  ZMTTP 1702OpatřeníZMTTPDeklarace změn DPB s kulturou TTPDeklarace změn DPB s kulturou TTP17.11.202201.01.2022
    ZMNAT 1705TitulZMNATSeznam zpětně zatravněných plochSeznam zpětně zatravněných ploch17.11.202201.01.2022
    ZMTECP 1703TitulZMTECPSeznam ploch se změnou TTP v rámci ECPSeznam ploch se změnou TTP v rámci ECP na jinou kulturu17.11.202201.01.2023
    ZMTJINNEU 1706TitulZMTJINNEUSeznam ploch se změnou TTP mimo ECP na neužívaných DPBSeznam ploch se změnou TTP mimo ECP na jinou kulturu (neužívané DPB)27.11.202201.01.2023
    ZMTJINUZI 1704TitulZMTJINUZISeznam ploch se změnou TTP mimo ECP na užívaných DPBSeznam ploch se změnou TTP mimo ECP na jinou kulturu (užívané DPB)17.11.202201.01.2022
PP 320SkupinaPPPřímé platbyPřímé platby05.05.201601.10.2014
  BISS 1000OpatřeníBISSZákladní podpora příjmu (BISS)Základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS)23.03.202201.01.2023
  DP 201OpatřeníDPDeklarace plodinDeklarace plodin05.05.201601.10.2014
  DRP 1002OpatřeníDRPDoplňková redistributivní podpora (DRP)Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost (DRP)30.03.202201.01.2023
  DZP 633OpatřeníDZPDeklarace veškeré zemědělské půdyDeklarace veškeré zemědělské půdy28.02.201701.01.2016
  ECP 531OpatřeníECPEnvironmentálně citlivé plochyEnvironmentálně citlivé plochy09.09.202201.01.2022
  ECP-ZMT 613OpatřeníECP-ZMTEnvironmentálně citlivé plochy - změněné TZachování environmentálně citlivých ploch - porušení (přeměna T) - § 1021.02.201701.01.2016
  EFA 99OpatřeníEFASEFASGreening - plocha využívaná v ekologickém zájmu05.05.201601.10.2014
    EF1 100TitulMEZKP-mezKrajinný prvek - mez05.05.201601.10.201431.12.2022
    EF10 109TitulUHOCÚhor bez porostuÚhor bez porostu05.05.201601.10.201429.02.2016
    EF11 110TitulPVNPlodiny vázající dusíkPlochy s plodinami vázající dusík05.05.201601.10.201431.12.2022
    EF12 111TitulSOUSouvraťSouvrať05.05.201601.10.201431.12.2017
Záznamy 1 až 500 z 575