Exportovat do excelu

Exportuje celou datovou sadu bez aplikace filtrů

Exportuje datovou sadu se zohledněním nastavených filtrů

Exportuje vybrané položky se zohledněním nastavených filtrů

289 záznamů
Reset Exportovat do excelu Exportovat do CSV Export do XML

Kód Popis Druh zvířete Datum od Datum do
11Zvíře zařazované kódem události 11, 12, 21, 22, 27, 28 je již evidováno, ale liší se místo narození Způsob opravy: Je-li původní záznam správný neopravovat. Jinak původní záznam zrušit a zařazení opakovat. (Oprava: Je-li původní záznam správný, neopravovat. Jinak původní záznam zrušit a zařazení opakovat.)Kozy01.01.1900
12Přísun či odsun zvířete, které není v evidenci. Způsob opravy: Zařadit zvíře do evidence některým kódem události 11, 12, 21, 22, 27, 28. (Oprava: Zařadit zvíře do evidence některým kódem události 11, 12, 21, 22, 27, 28.)Kozy01.01.1900
13Nesoulad v čísle hospodářství, odkud hlášení přišlo (záhlaví). Při přísunu neodpovídá číslo hospodářství v záhlaví, tomu hospodářství kam zvíře přesunul předcházející chovatel. Při odsunu neodpovídá číslu hospodářství dosud registrovaného chovatele v tomto období. Způsob opravy: Pokud byla skutečně chyba v čísle chovatele, který hlášení poslal, pak právě registrované hlášení zrušit a poslat nové se správným číslem hospodářství v záhlaví. Pokud je chyba v již dříve registrovaném přesunu odkud/kam bylo zvíře přesunuto, je nutné zrušit tento přesun a nahlásit ho znovu se správným číslem. (Oprava: Pokud byla skutečně chyba v registračním čísle hospodářství, za které se hlášení poslalo, pak právě registrované hlášení zrušit a poslat nové se správným registračním číslem hospodářství v záhlaví. Pokud je chyba v již dříve registrovaném přesunu odkud/kam bylo zvíře přesunuto, je nutné zrušit tento přesun a nahlásit ho znovu se správným číslem, případně doplnit chybějící přesun zvířete.)Kozy01.01.1900
14Datum přísunu respektive odsunu není v souladu s datem předchozího odsunu respektive následného přísunu Způsob opravy: Příslušný přísun nebo odsun s chybným datem zrušit a ohlásit znovu se správným datem kódu události. Případně dohlásit přesun, pokud chyba spočívá v tom, že některý přesun nebyl vůbec ohlášen. (Oprava: Příslušný přísun nebo odsun s chybným datem zrušit a ohlásit znovu se správným datem kódu události. Případně dohlásit přesun, pokud chyba spočívá v tom, že některý přesun nebyl vůbec ohlášen.)Kozy01.01.1900
15Nesoulad v čísle hospodářství ze sloupce 06. Při přísunu neodpovídá předchozímu místu ustájení. Při odsunu neodpovídá následujícímu již registrovanému hospodářství. Způsob opravy: Zrušit to hlášení, kde je chybně evidováno hospodářství kam/odkud bylo zvíře odsunuto/přisunuto a znovu ohlásit se správným číslem hospodářství. Rušení dosud evidovaného přesunu však není nutné, neboť při shodném kódu události i datu události se údaj ze sloupce 06 jen opakováním chybně registrovaného hlášení přepíše. (Oprava: Zrušit to hlášení, kde je chybně evidováno hospodářství kam/odkud bylo zvíře odsunuto/přisunuto a znovu ohlásit se správným číslem hospodářství. Rušení dosud evidovaného přesunu však není nutné, neboť při shodném kódu události i datu události se údaj ze sloupce 06 jen opakováním chybně registrovaného hlášení přepíše.)Kozy01.01.1900
28Hospodářství, které hlášení zasílá, nemá registrovaný chov druhu OVCE.Ovce01.01.1900
31Datum narození je vyšší, nežli datum narození evidovaných potomků.Ovce01.01.1900
37Datum narození je nižší, nežli datum narození matky zvířete.Ovce01.01.1900
38Datum narození je mimo povolený interval od evidovaného data narození jiného potomka matky.Ovce01.01.1900
39Datum narození je vyšší, ev. vyšší(při pohybu před dohlášením) nežli evidovaný pohyb zvířete.Ovce01.01.1900
60K pohybu který není typu přeprava je hlášen dopravce. (Oprava: Pokud se jedná o chybu v kódu pohybu, je třeba zrušit pohyb a nahlásit znovu se správným kódem. Pokud byl pohyb uveden správně a dopravce uveden omylem, není třeba opravovat.)Ovce01.01.1900
61K přemístění není hlášena přeprava. (Oprava: Nahlásit znovu s doplněnými údaji o přepravě.)Ovce01.01.1900
62V záznamu dopravce není uvedeno registrační číslo dopravce. (Oprava: V případě registrovaného dopravce doplnit registrační číslo dopravce a SPZ, v případě neregistrovaného dopravce doplnit pouze SPZ)Ovce01.01.1900
63V záznamu dopravce není uvedeno registrační číslo vozidla. (Oprava: Hlášení zaslat znovu s doplněnými údaji (SPZ))Ovce01.01.1900
64V záznamu dopravce není uvedeno jméno dopravce. (Oprava: U neregistrovaného dopravce je třeba doplnit jméno a hlášení zaslat znovu.)Ovce01.01.1900
65K přemístění je hlášen neregistrovaný dopravce. (Oprava: Buď nahlásit neregistrovaného dopravce nebo správně vyplnit číslo registrovaného dopravce)Ovce01.01.1900
80Duplicitní hlášení.Hlášení je již evidováno jako zpracované.Ovce01.01.1900
23Matka se narodila později, než je narození mláděte.Ovce01.01.1900
27Zvíře je k datu hlášení na provozovně, ale kód pohybu neodpovídá pořadí přesunu zvířete v tomto dni.Ovce01.01.1900
99Hospodářství které hlásí vede stájový registr v IZR, ale hlášení není z tohoto registru. (Oprava: Odeslat hlášení ze stájového registru v IZR.)Ovce01.01.1900
85V hlášení je vyplněn nadbytečný údajOvce01.01.1900
66Není nahlášen odsun zvířete do zahraničí, ale je registrováno hlášení o přísunu na jatka ze zahraničí. (Oprava: Dohlásit export zvířete.)Ovce01.01.1900
67Zvíře s danou UZ není registrováno v ÚE, ale je registrováno hlášení o přísunu na jatka ze zahraničí. (Oprava: Zaslat hlášení se správným číslem UZ.)Ovce01.01.1900
53Porodní hmotnost je mimo interval 10 až 99 kg (Oprava: Zaslat hlášení se správnou porodní hmotností)Ovce01.01.1900
54Porodní hmotnost nelze hlásit k importovanému, nebo dohlášenému zvířeti (Oprava: Ověřit, zda nedošlo k chybě v čísle UZ a případně zaslat hlášení s opraveným číslem UZ)Ovce01.01.1900
55Hlášení je z hospodářství, na kterém se zvíře nenarodilo (Oprava: Zaslat hlášení se správným číslem hospodářství)Ovce01.01.1900
70Chybí číslo OP u Dočasného hospodářstvíOvce01.01.1900
71Neexistující adresa Dočasného hospodářstvíOvce01.01.1900
72Osoba dle č.OP v záznamu Dočasného hospodářství nenalezena v základních registrechOvce01.01.1900
90Odsunující a přesunující provozovna a stáj jsou shodné (Oprava: Opakovat hlášení po opravě hlásící provozovny/stáje, nebo po opravě provozovny/stáje v řádků hlášení.)Ovce01.01.2019
24Matka je mladší než devět měsíců ke dni hlášeného narození potomka. (Oprava: Zaslat nové hlášení se zprávným datem narození nebo číslem UZ matky.)Ovce01.01.1900
95Zvíře rušené kódem události 99 má ohlášeny nějaké odsuny nebo přísuny. Způsob opravy: Zrušit všechny registrované odsuny a přísuny vyjma záznamu o registraci kódem události 11, 12, 21, 22, 27 nebo 28. Navíc opakovat i rušení kódem události 99. (Oprava: Zrušit všechny registrované odsuny a přísuny vyjma záznamu o registraci kódem události 11, 12, 21, 22, 27 nebo 28. Navíc opakovat i rušení kódem události 99.)Ovce01.01.1900
96Hospodářství ve sloupci 06 nesouhlasí s hospodářstvím místa narození. Způsob opravy: Při rušení celého záznamu o zvířeti kódem události 99 musí být hospodářství ve sloupci 06 shodné s registrovaným hospodářstvím místa narození zvířete. Opakovat hlášení se správným hospodářstvím. (Oprava: Při rušení celého záznamu o zvířeti kódem události 99 musí být hospodářství ve sloupci 06 shodné s registrovaným hospodářstvím místa narození zvířete. Opakovat hlášení se správným registračním číslem hospodářství)Ovce01.01.1900
22Matka má již registrováno zmetání s datem o méně než 7 měsíců nižším nebo o méně než 7 měsíců vyšším. Totéž platí i pro hlášení mrtvě narozeného zvířete.Ovce01.01.1900
49Hlášená matka není registrována jako samice.Ovce01.01.1900
30Pokus o doplnění původu zvířete, které dosud není v evidenci. Způsob opravy: zařadit zvíře do evidence některým z kódů události 11, 12, 21, 22, 27, 28 a opakovat hlášení o doplnění původu. (Oprava: zařadit zvíře do evidence některým z kódů události 11, 12, 21, 22, 27, 28 a opakovat hlášení o doplnění původu.)Ovce01.01.1900
32Otec zvířete není registrován ve státním registru plemenných býků. Způsob opravy: uvést správný registr otce zvířete nebo u příslušné oprávněné osoby žádat o doplnění státního registru.Ovce01.01.1900
33Nebyl nalezen otec matky zvířete. Způsob opravy: uvést správný registr otce matky zvířete nebo u příslušné oprávněné osoby žádat o doplnění státního registru.Ovce01.01.1900
34Matka s jinými údaji. Plemeno matky v hlášení o doplnění původu je jiné než má matka uvedeno v plemenářské evidenci. Způsob opravy: pokud je plemeno matky v ústřední evidenci chybné, je nutné nejdříve opravit v ústřední evidenci její plemeno a pak teprve opakovat dohlášení původu opravovaného zvířete v ústřední evidenci.Ovce01.01.1900
35Chyba zadání plemene zvířete. V plemeni zvířete jsou obsaženy nepřípustné znaky nebo součet krve je větší než 100 %. Způsob opravy: opakovat hlášení se správným plemenem zvířete.Ovce01.01.1900
36Chyba zadání plemene matky. V plemeni matky jsou obsaženy nepřípustné znaky nebo součet krve je větší než 100 %. Způsob opravy: opakovat hlášení se správným plemenem matky.Ovce01.01.1900
40Pohlaví zvířete hlášené kódem události 11 nebo 12, 27 a 28 neodpovídá pohlaví zvířete již evidovaného (s touto ušní známkou) v kontrole užitkovostiOvce01.01.1900
43Původ telete ze strany otce neuznán pro délku březosti. Způsob opravy: Pokud jsou záznamy o provedených inseminacích správné, nelze opravit. Jinak kontaktovat inseminačního technika, aby opravil záznamy v reprodukci. Pak teprve tele v ústřední evidenci zrOvce01.01.1900
44Původ telete ze strany otce neuznán pro duplicitnost býka. Způsob opravy: Stejně jako u chyby 43.Ovce01.01.1900
45Matka telete nenalezena v databázi reprodukce Způsob opravy : Doplnit zapuštění a zabřeznutí do databáze reprodukce, kontaktovat inseminačního technika. V případě přirozené plemenitby, pokud lze jednoznačně určit býka, doplnit seznam plemenic na Hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě. Již oOvce01.01.1900
46Matka telete není březí. V chybníku je vytištěno datum posledního zapuštění před otelením. Způsob opravy: Stejně jako u chyby 45.Ovce01.01.1900
48Při ohlášení narození telete kódem události 21 nebo 22 je matka telete v ústřední evidenci registrována v jiném hospodářství než právě hlášené tele. Způsob opravy: Pokud není registrován přesun matky, pak dohlásit tento přesun a pak teprve nahlásit znovu narození telete. Jinak nahlásit narození telete se správným číslem hospodářství. (Oprava: Pokud není registrován přesun matky, pak dohlásit tento přesun a pak teprve nahlásit znovu narození jehněte/kůzlete. Jinak nahlásit narození zvířete se správným číslem hospodářství.)Ovce01.01.1900
13Nesoulad v čísle hospodářství, odkud hlášení přišlo (záhlaví). Při přísunu neodpovídá číslo hospodářství v záhlaví, tomu hospodářství kam zvíře přesunul předcházející chovatel. Při odsunu neodpovídá číslu hospodářství dosud registrovaného chovatele v tomto období. Způsob opravy: Pokud byla skutečně chyba v čísle chovatele, který hlášení poslal, pak právě registrované hlášení zrušit a poslat nové se správným číslem hospodářství v záhlaví. Pokud je chyba v již dříve registrovaném přesunu odkud/kam bylo zvíře přesunuto, je nutné zrušit tento přesun a nahlásit ho znovu se správným číslem. (Oprava: Pokud byla skutečně chyba v registračním čísle hospodářství, za které se hlášení poslalo, pak právě registrované hlášení zrušit a poslat nové se správným registračním číslem hospodářství v záhlaví. Pokud je chyba v již dříve registrovaném přesunu odkud/kam bylo zvíře přesunuto, je nutné zrušit tento přesun a nahlásit ho znovu se správným číslem, případně doplnit chybějící přesun zvířete.)Ovce01.01.1900
14Datum přísunu respektive odsunu není v souladu s datem předchozího odsunu respektive následného přísunu Způsob opravy: Příslušný přísun nebo odsun s chybným datem zrušit a ohlásit znovu se správným datem kódu události. Případně dohlásit přesun, pokud chyba spočívá v tom, že některý přesun nebyl vůbec ohlášen. (Oprava: Příslušný přísun nebo odsun s chybným datem zrušit a ohlásit znovu se správným datem kódu události. Případně dohlásit přesun, pokud chyba spočívá v tom, že některý přesun nebyl vůbec ohlášen.)Ovce01.01.1900
15Nesoulad v čísle hospodářství ze sloupce 06. Při přísunu neodpovídá předchozímu místu ustájení. Při odsunu neodpovídá následujícímu již registrovanému hospodářství. Způsob opravy: Zrušit to hlášení, kde je chybně evidováno hospodářství kam/odkud bylo zvíře odsunuto/přisunuto a znovu ohlásit se správným číslem hospodářství. Rušení dosud evidovaného přesunu však není nutné, neboť při shodném kódu události i datu události se údaj ze sloupce 06 jen opakováním chybně registrovaného hlášení přepíše. (Oprava: Zrušit to hlášení, kde je chybně evidováno hospodářství kam/odkud bylo zvíře odsunuto/přisunuto a znovu ohlásit se správným číslem hospodářství. Rušení dosud evidovaného přesunu však není nutné, neboť při shodném kódu události i datu události se údaj ze sloupce 06 jen opakováním chybně registrovaného hlášení přepíše.)Ovce01.01.1900
16Byla prováděna oprava již registrovaného odsunu nebo přísunu (se shodným datem jako již registrovaný údaj). Číslo hospodářství v záhlaví dokladu však nesouhlasí. Způsob opravy: Při přísunu (kód události 30) nesouhlasí hospodářství s dosud registrovaným místem ustájení v této době. Opravit lze jen zrušením již dříve registrovaného přísunu a opakovaným hlášením přísunu se správným hospodářstvím v záhlaví. Obdobně při odsunu nesouhlasí hospodářství s dosud registrovaným ustájením, ale opravit lze jen zrušením již dříve registrovaného odsunu (případně i přísunu) a opakovaným ohlášením odsunu se správným hospodářstvím v záhlaví. (Oprava: Při opravě přísunu (kód události 30) nesouhlasí hospodářství s dosud registrovaným místem ustájení v této době. Opravit lze jen zrušením již dříve registrovaného přísunu a opakovaným hlášením přísunu se správným hospodářstvím v záhlaví. Jinak doplnit chybějící hlášení. Obdobně při odsunu nesouhlasí hospodářství s dosud registrovaným ustájením, ale opravit lze jen zrušením již dříve registrovaného odsunu (případně i přísunu) a opakovaným ohlášením odsunu se správným hospodářstvím v záhlaví, případně doplněním chybějícího hlášení.)Ovce01.01.1900
17Předchozí hospodářství není místo narození a dosud není evidován jiný chovatel. Při přísunu nesouhlasí hospodářství ze sloupce 06, při odsunu hospodářství ze záhlaví. Způsob opravy: Při chybně registrovaném místu narození zrušit dosavadní registraci zvířete a znovu ohlásit se správným místem narození. Pokud však již bylo předtím zvíře přesouváno, doplnit tento přesun (odsun i přísun). Pokud došlo k chybě v čísle hospodářství právě provedeného hlášení, je nutné toto hlášení zrušit a opakovat hlášení se správným číslem hospodářství. (Oprava: Při chybně registrovaném místu narození zrušit dosavadní registraci zvířete a znovu ohlásit se správným místem narození. Pokud však již bylo předtím zvíře přesouváno, doplnit tento přesun (odsun i přísun). Pokud došlo k chybě v čísle hospodářství právě provedeného hlášení, je nutné toto hlášení zrušit a opakovat hlášení se správným číslem hospodářství.)Ovce01.01.1900
18U kódů událostí 40, 50, 53, 60, 63, 80 neodpovídá číslo hospodářství ze záhlaví poslednímu registrovanému chovateli (obdoba chyby 13). Způsob opravy: Pokud byla skutečně chyba v čísle chovatele, který hlášení právě posílá, pak poslat nové se správným číslem hospodářství v záhlaví. Pokud je chyba v již dříve registrovaném přesunu odkud/kam bylo zvíře přesunuto, je nutné zrušit tento přesun a nahlásit ho znovu se správným číslem, případně doplnit dosud neregistrovaný přesun k současnému chovateli. (Oprava: Pokud byla skutečně chyba v registračním čísle hospodářství, které hlášení právě posílá, pak poslat nové se správným registračním číslem hospodářství v záhlaví. Pokud je chyba v již dříve registrovaném přesunu odkud/kam bylo zvíře přesunuto, je nutné zrušit tento přesun a nahlásit ho znovu se správným číslem, případně doplnit dosud neregistrovaný přesun k současnému hospodářství.)Ovce01.01.1900
19Před kódem události 55, 66 není odsun kódem události 50, 60. Způsob opravy: Doplnit odsun kódem události 50 nebo 60. Pokud však bylo hlášení kódu události 55 nebo 66 registrováno omylem u jiného zvířete, je nutné nahlásit zrušení této události a kód události 55 nebo 66 znovu nahlásit ke správnému zvířeti. (Oprava: Doplnit odsun kódem události 50 nebo 60. Pokud však bylo hlášení kódu události 55 nebo 66 registrováno omylem u jiného zvířete, je nutné nahlásit zrušení této události a kód události 55 nebo 66 znovu nahlásit ke správnému zvířeti.)Ovce01.01.1900
20Neznámá země při hlášení exportu nebo importu (zapíše se nulová). Způsob opravy: Opakovat hlášení se správnou zemí. (Oprava: Opakovat hlášení se správnou zemí.)Ovce01.01.1900
21Při přísunu není číslo hospodářství ve sloupci 06 shodné s místem posledního ustájení zvířete ani s místem, kam podle dosavadních záznamů předal zvíře předposlední majitel. (Oprava: Doplnit předchozí záznamy o zvířeti.)Ovce01.01.1900
41Matka narozeného zvířete není registrována (Oprava: Buď opravit ušní číslo matky, pokud bylo chybně uvedeno, anebo matku dohlásit kódem události 28.)Ovce01.01.1900
42Zvíře s touto ušní známkou již registrováno Způsob opravy: Jedná se o hlášení jehněte/kůzlete kódem události 21 nebo 22, případně dohlašování starších zvířat kódem události 27 a 28 nebo importu kódem události 11 a 12. Jedná-li se o totéž zvíře, není třeba opravovat. Je-li chyba v čísle právě hlášeného jehněte/kůzlete, poslat znovu se správným číslem. Je-li chyba v dosud registrovaném zvířeti, pak toto zvíře zrušit a znovu ohlásit pod správným číslem. (Oprava: Jedná se o hlášení zvířete kódem události 21 nebo 22, případně dohlašování starších zvířat kódem události 27 a 28 nebo importu kódem události 11 a 12. Jedná-li se o totéž zvíře, není třeba opravovat. Je-li chyba v čísle právě hlášeného zvířete, poslat znovu se správným číslem. Je-li chyba v dosud registrovaném zvířeti, pak toto zvíře zrušit a znovu ohlásit pod správným číslem.)Ovce01.01.1900
47Matka zvířete vyřazena (jatky, úhyn, export, zcizení) dříve než se jehně/kůzle narodilo. Způsob opravy: Při chybném čísle matky nahlásit znovu se správným číslem matky. Jinak opravit - zrušit vyřazení matky. (Oprava: Při chybném čísle matky nahlásit znovu se správným číslem matky.Jinak opravit ? zrušit vyřazení matky.)Ovce01.01.1900
51Byl ohlášen přísun, ale stále chybí hlášení o odsunu. Chyba je vytištěna i pod číslem chovatele, od kterého bylo zvíře přisunuto, neboť ústřední evidence neví, zda prodávající zapomněl prodej ohlásit nebo kupující uvedl chybné číslo původního chovatele. Způsob opravy: Dohlásit odsun. Pokud se jedná o mylně registrovaný přísun, pak zrušit a pokusit se najít, u kterého jiného zvířete asi přísun chybí a ten dohlásit. (Oprava: Dohlásit odsun. Pokud se jedná o mylně registrovaný přísun, pak zrušit a pokusit se najít, u kterého jiného zvířete asi přísun chybí a ten dohlásit.)Ovce01.01.1900
52Byl ohlášen odsun, ale stále chybí hlášení o přísunu. Chyba je vytištěna i pod číslem chovatele, kam bylo zvíře odsunuto, neboť ústřední evidence neví, zda kupující zapomněl nákup ohlásit nebo prodávající uvedl chybné číslo nového chovatele. Způsob opravy: Dohlásit přísun. Pokud se jedná o mylně registrovaný odsun, pak zrušit a pokusit se najít, u kterého jiného zvířete asi hlášení o odsunu chybí a ten dohlásit. (Oprava: Dohlásit přísun. Pokud se jedná o mylně registrovaný odsun, pak zrušit a pokusit se najít, u kterého jiného zvířete asi hlášení o odsunu chybí a ten dohlásit.)Ovce01.01.1900
91Požadováno rušení, ale zvíře není registrováno. Způsob opravy: Možná chybně uvedené číslo zvířete nebo hlášení (rušení) provedeno opakovaně. (Oprava: Možná chybně uvedené identifikační číslo zvířete nebo hlášení (rušení) provedeno opakovaně.)Ovce01.01.1900
92Není evidován rušený odsun/přísun s uvedeným datem. Způsob opravy: Nahlásit znovu se správným datem, anebo bylo již rušení provedeno. (Oprava: Nahlásit znovu se správným datem, anebo bylo již zrušení provedeno.)Ovce01.01.1900
93V rušeném odsunu/přísunu se neshoduje číslo podniku ze sloupce 06. Způsob opravy: Opakovat se správným číslem podniku ve sloupci 06. (Oprava: Opakovat se správným registračním číslem hospodářství ve sloupci 06 i v záhlaví.)Ovce01.01.1900
94V rušeném odsunu/přísunu neodpovídá kód události. Způsob opravy: Opakovat se správným kódem události odpovídajícím druhu rušeného odsunu/přísunu. (Oprava: Opakovat se správným kódem události odpovídajícím druhu rušeného odsunu/přísunu.)Ovce01.01.1900
01Nesmyslné datum události, neznámý kód události. Způsob opravy: Hlášení opakovat se správnými údaji. U kódu události 11 a 12 (import) nemůže být datum narození starší 4 roky, u kódu události 21 a 22 nesmí být starší 2 roky, u kódu události 27 a 28 nejvýše 10 let. (Oprava: Hlášení opakovat se správnými údaji. U kódu události 11 a 12 (import) nemůže být datum události starší 2 roky, u kódu události 21 a 22 nesmí být starší 2 roky, u kódu události 27 a 28 nejvýše 20 let.)Ovce01.01.1900
02Číslo hospodářství odkud přišlo hlášení není uvedeno v registru všech hospodářství. Způsob opravy: Zajistit doplnění registru hospodářství u pracovníka příslušné oprávněné osoby a hlášení opakovat. Při chybně uvedeném čísle, číslo hospodářství opravit a hlášení opakovat. (Oprava: Zajistit doplnění registru hospodářství u pracovníka ČMSCH a hlášení opakovat. Při chybně uvedeném čísle, číslo hospodářství opravit a hlášení opakovat.)Ovce01.01.1900
03Číslo hospodářství odkud/kam (sloupec 06) bylo zvíře přesunuto není uvedeno v registru všech hospodářství. Způsob opravy: Stejně jako u chyby číslo 02. (Oprava: Zajistit doplnění registru hospodářství u pracovníka ČMSCH a hlášení opakovat. Při chybně uvedeném čísle, číslo hospodářství opravit a hlášení opakovat.)Ovce01.01.1900
04Nedovolená ušní známka. Způsob opravy: Hlášení opakovat s uvedením správného čísla ušní známky. Číslo ušní známky musí být v souladu s pohlavím zvířete. (Oprava: Hlášení opakovat s uvedením správného čísla ušní známky. Číslo ušní známky musí být v souladu s pohlavím zvířete.)Ovce01.01.1900
05Datum události dříve než datum narození. Způsob opravy: Při chybě v datu události opravit toto datum. Při chybě v datu narození opravit datum narození na tiskopise Doplňování původů v ústřední evidenci . (Oprava: Při chybě v datu události opravit toto datum. Při chybě v datu narození opravit datum narození na tiskopise ?Doplnění původů do ústřední evidence?.)Ovce01.01.1900
06Datum události po datu vyřazení (úhynu, porážce, exportu). Způsob opravy: Při chybě v datu události zrušit chybně registrované hlášení a opakovat se správným datem. Při chybě v datu odsunu na jatky, případně omylem registrovaném odsunu na jatky, zrušit tento záznam a případně poslat nový se správným datem. (Oprava: Při chybě v datu události zrušit chybně registrované hlášení a opakovat se správným datem. Při chybě v datu odsunu na jatky, případně omylem registrovaném odsunu na jatky, zrušit tento záznam a případně poslat nový se správným datem.)Ovce01.01.1900
07Zvíře dosud neregistrováno. Způsob opravy: Registrovat zvíře některým z kódů události 11, 12, 21, 22, 27 nebo 28. (Oprava: Registrovat zvíře některým z kódů události 11, 12, 21, 22, 27 nebo 28.)Ovce01.01.1900
08Kód události 40, 50, 53, 60, 63, 80 hlášen u zvířete již vyřazeného nebo s datem nižším než poslední známý přísun či odsun nebo s datem vyšším než již registrovaný příjem na jatkách, v kafilérii. Způsob opravy: Je-li chyba v datu hlášené události, opakovat hlášení se správným datem. Jinak zrušit již registrované hlášení o odsunu či přísunu s chybným datem a znovu nahlásit s datem správným. (Oprava: Je-li chyba v datu hlášené události, opakovat hlášení se správným datem. Jinak zrušit již registrované hlášení o odsunu či přísunu s chybným datem a znovu nahlásit s datem správným.)Ovce01.01.1900
09Datum hlášené události 55, 66 je nižší než poslední registrovaný přísun/odsun. Způsob opravy: Obdobně jako u chyby 08. (Oprava: Je-li chyba v datu hlášené události, opakovat hlášení se správným datem. Jinak zrušit již registrované hlášení o odsunu či přísunu s chybným datem a znovu nahlásit s datem správným.)Ovce01.01.1900
10Neprovedeno požadované rušení již dříve registrovaného záznamu. Způsob opravy: a) Při požadavku na zrušení celé věty zvířete kódem události 99 nejsou zrušeny všechny záznamy o přesunech a odsunech (vyjma záznamu o založení věty kódem události 11, 12, 21, 22, 27, 28) (Oprava: a) Při požadavku na zrušení celé věty zvířete kódem události 99 nejsou zrušeny všechny záznamy o přesunech a odsunech (vyjma záznamu o založení věty kódem události 11, 12, 21, 22, 27, 28); zrušit všechny tyto záznamy. Případně registrované hospodářství narození (i nulové) není shodné s hospodářstvím uvedeným ve sloupci 06.b) Při požadavku na zrušení záznamu jednotlivého přísunu nebo odsunu některým z kódů událostí 93-98 nebyl nalezen žádný záznam s datem shodným s datumem ze sloupce 06. Pro kódy událostí 94, 95, 97 a 98 musí být navíc hospodářství uvedené ve sloupci 06 shodné s hospodářstvím registrovaným v rušeném záznamu jako hospodářství, kam bylo zvíře odsunuto či odkud bylo přisunuto. Navíc musí být shoda v kódu rušené události, tj. 93 ruší kód události 30, 94 kód události 40, 41, 95 kódy událostí 50 a 60, 64, 96 kódy událostí 55 a 66, 97 kód události 70, 98 kód události 80.)Ovce01.01.1900
11Zvíře zařazované kódem události 11, 12, 21, 22, 27, 28 je již evidováno, ale liší se místo narození Způsob opravy: Je-li původní záznam správný neopravovat. Jinak původní záznam zrušit a zařazení opakovat. (Oprava: Je-li původní záznam správný, neopravovat. Jinak původní záznam zrušit a zařazení opakovat.)Ovce01.01.1900
12Přísun či odsun zvířete, které není v evidenci. Způsob opravy: Zařadit zvíře do evidence některým kódem události 11, 12, 21, 22, 27, 28. (Oprava: Zařadit zvíře do evidence některým kódem události 11, 12, 21, 22, 27, 28.)Ovce01.01.1900
00Chyba není definována v číselníku ČMSCHOvce01.01.1900
10Neprovedeno požadované rušení již dříve registrovaného záznamu. (Oprava: a) Při požadavku na zrušení celé věty zvířete kódem události 99 nejsou zrušeny všechny záznamy o přesunech a odsunech (vyjma záznamu o založení věty kódem události 11, 12, 21, 22, 27, 28); zrušit všechny tyto záznamy. Případně registrované hospodářství narození (i nulové) není shodné s hospodářstvím uvedeným ve sloupci 06.b) Při požadavku na zrušení záznamu jednotlivého přísunu nebo odsunu některým z kódů událostí 93-98 nebyl nalezen žádný záznam s datem shodným s datumem ze sloupce 06. Pro kódy událostí 94, 95, 97 a 98 musí být navíc hospodářství uvedené ve sloupci 06 shodné s hospodářstvím registrovaným v rušeném záznamu jako hospodářství, kam bylo zvíře odsunuto či odkud bylo přisunuto. Navíc musí být shoda v kódu rušené události, tj. 93 ruší kód události 30, 94 kód události 40, 95 kódy událostí 50 a 60, 96 kódy událostí 55 a 66, 97 kód události 70, 98 kód události 80.)Tuři01.01.1900
11Zvíře zařazované kódem události 11, 12, 21, 22, 27, 28 je již evidováno, ale liší se místo narození (Oprava: Je-li původní záznam správný neopravovat. Jinak původní záznam zrušit a zařazení opakovat.)Tuři01.01.1900
25Není vyplněn kód průběhu porodu.Tuři01.01.1900
28Nepravděpodobný věk matky.Tuři01.01.1900
31Datum narození je vyšší, nežli datum narození evidovaných potomků.Tuři01.01.1900
37Datum narození je nižší, nežli datum narození matky zvířete.Tuři01.01.1900
38Datum narození je mimo povolený interval od evidovaného data narození jiného potomka matky.Tuři01.01.1900
39Datum narození je vyšší, ev. vyšší(při pohybu před dohlášením) nežli evidovaný pohyb zvířete.Tuři01.01.1900
80Duplicitní hlášení.Hlášení je již evidováno jako zpracované.Tuři01.01.1900
23Matka se narodila později, než je narození mláděte.Tuři01.01.1900
27Zvíře je k datu hlášení na provozovně, ale kód pohybu neodpovídá pořadí přesunu zvířete v tomto dni.Tuři01.01.1900
81Není evidován záznam o vyřazení zvířete ze systému chovu s dojenímTuři01.01.1900
82Není evidován záznam o zařazení zvířete do systému chovu s dojenímTuři01.01.1900
26Neznámý kód průběhu porodu.Tuři01.01.1900
99Hospodářství které hlásí vede stájový registr v IZR, ale hlášení není z tohoto registru. (Oprava: Odeslat hlášení ze stájového registru v IZR.)Tuři01.01.1900
77Býk v hlášení přirozené plemenitby je v ÚE evidován jako vyřazený.Tuři01.01.1900
85V hlášení je vyplněn nadbytečný údajTuři01.01.1900
78Býk zařazovaný do přirozené plemenitby není licencovaný.Tuři01.01.1900
79Býk zařazovaný do přirozené plemenitby není evidován v ÚE.Tuři01.01.1900
69Hlášení je s původní linií a registrem pro harémový chov.Tuři01.01.1900
66Není nahlášen odsun zvířete do zahraničí, ale je registrováno hlášení o přísunu na jatka ze zahraničí. (Oprava: Dohlásit export zvířete.)Tuři01.01.1900
67Zvíře s danou UZ není registrováno v ÚE, ale je registrováno hlášení o přísunu na jatka ze zahraničí. (Oprava: Zaslat hlášení se správným číslem UZ.)Tuři01.01.1900
68Plemenice je vyřazena ke dni dd/mm/rrrrTuři01.01.1900
53Porodní hmotnost je mimo interval 10 až 99 kg (Oprava: Zaslat hlášení se správnou porodní hmotností)Tuři01.01.1900
54Porodní hmotnost nelze hlásit k importovanému, nebo dohlášenému zvířeti (Oprava: Ověřit, zda nedošlo k chybě v čísle UZ a případně zaslat hlášení s opraveným číslem UZ)Tuři01.01.1900
55Hlášení je z hospodářství, na kterém se zvíře nenarodilo (Oprava: Zaslat hlášení se správným číslem hospodářství)Tuři01.01.1900
50Tisk PLS pro hospodářství, na kterém zvíře nemělo polohu (Oprava: Zadat požadavek na tisk PLS imp. od hospodářství na kterém mělo zvíře polohu)Tuři01.01.1900
89PLS ještě nebyl vytištěn (Oprava: Zašlete zahraniční PLS)Tuři01.01.1900
86PLS byl již vytištěnTuři01.01.1900
87Požadavek na tisk PLS není od provozovny kde má zvíře polohuTuři01.01.1900
88Požadavek na tisk PLS není k importovanému zvířetiTuři01.01.1900
29Požadavek na tisk PLS k vyřazenému zvířeti (Oprava: Zaslat požadavek se správným číslem UZ)Tuři01.01.1900
60V ÚE je evidováno potvrzení o vývozu od SVS, ale není evidováno hlášení o vývozu.Tuři01.01.1900
97Hlášení vývozu neodpovídá potvrzení vývozu od SVS nebo potvrzení neexistuje.Tuři01.01.1900
98Vývoz je potvrzen SVS, nelze jej zrušit.Tuři01.01.1900
56Počátek období PP nemůže být v budoucnu. (Oprava: Zaslat nové hlášení se správným obdobím.)Tuři01.01.1900
57Hlášení překračuje maximální povolené období 3 let. (Oprava: Zaslat nové hlášení s kratším obdobím.)Tuři01.01.1900
58Býk v hlášení PP je příliš mladý. (Oprava: Zaslat hlášení se správným býkem, nebo obdobím.)Tuři01.01.1900
59Býk v hlášení PP nemá platnou polohu. (Oprava: Zaslat hlášení se správným býkem, nebo obdobím.)Tuři01.01.1900
83Rozsah datumů pro přidání plemenice do stáda přirozené plemenitby je v kolizi s již zaevidovaným stádem.Tuři01.01.1900
90Odsunující a přesunující provozovna a stáj jsou shodné (Oprava: Opakovat hlášení po opravě hlásící provozovny/stáje, nebo po opravě provozovny/stáje v řádků hlášení.)Tuři01.01.2019
24Plemenice je mladší než patnáct měsíců ke dni hlášeného narození telete, zmetání či mrtvě rozeného telete. (Oprava: Zaslat nové hlášení se zprávným datem narození nebo číslem UZ matky.)Tuři01.01.1900
70požadavek na zrušení má datum začátku působnosti býka větší než datum konce působnostiTuři01.01.1900
71Ke krávě neexistuje žádné hlášení přirozené plemenitby, nelze nic zrušitTuři01.01.1900
72Žádný záznam o přirozené plemenitbě pro tuto krávu neobsahuje zadaného býka a rozsah datumů, nelze nic zrušitTuři01.01.1900
73požadavek na zařazení přirozené plemenitby má datum začátku působnosti býka větší než datum konce působnostiTuři01.01.1900
74Býk zařazovaný do přirozené plemenitby nebyl nalezen ve státním registru býkůTuři01.01.1900
75Rozsah datumů požadavku na zařazení býka do přirozené plemenitby prodlužuje trvání posledního již existujícího záznamu, ale obsahuje jiného býkaTuři01.01.1900
76Koncové datum požadavku na zařazení býka do přirozené plemenitby přesahuje do již existujícího záznamuTuři01.01.1900
45Matka telete nenalezena v databázi reprodukce. (Oprava: Doplnit zapuštění a zabřeznutí do databáze reprodukce, kontaktovat inseminačního technika. V případě přirozené plemenitby, pokud lze jednoznačně určit býka, doplnit seznam plemenic na Hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě. Pokud si je chovatel původem telete jistý, může použít formulář Doplnění původů do ústřední evidence a původ telete tímto způsobem ohlásit. Tento formulář se vždy zasílá společně s původním průvodním listem na ČMSCH.)Tuři01.01.1900
46Matka telete není březí. V chybníku je vytištěno datum posledního zapuštění před otelením. (Oprava: Doplnit zapuštění a zabřeznutí do databáze reprodukce, kontaktovat inseminačního technika. V případě přirozené plemenitby, pokud lze jednoznačně určit býka, doplnit seznam plemenic na Hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě. Pokud si je chovatel původem telete jistý, může použít formulář Doplnění původů do ústřední evidence a původ telete tímto způsobem ohlásit. Tento formulář se vždy zasílá společně s původním průvodním listem na ČMSCH.)Tuři01.01.1900
47Matka telete vyřazena (jatky, úhyn, export, zcizení) dříve než se tele narodilo. (Oprava: Při chybném čísle matky nahlásit znovu se správným číslem matky.Jinak opravit ? zrušit vyřazení matky.)Tuři01.01.1900
48Při ohlášení narození telete kódem události 21 nebo 22 je matka telete v ústřední evidenci registrována v jiném hospodářství než právě hlášené tele. Způsob opravy: Pokud není registrován přesun matky, pak dohlásit tento přesun a pak teprve nahlásit znovu narození telete. Jinak nahlásit narození telete se správným číslem hospodářství. (Oprava: Pokud není registrován přesun matky, pak dohlásit tento přesun a pak teprve nahlásit znovu narození telete. Jinak nahlásit narození telete se správným číslem hospodářství.)Tuři01.01.1900
51Byl ohlášen přísun, ale stále chybí hlášení o odsunu. Chyba je vytištěna i pod číslem chovatele, od kterého bylo zvíře přisunuto, neboť ústřední evidence neví, zda prodávající zapomněl prodej ohlásit nebo kupující uvedl chybné číslo původního chovatele. Způsob opravy: Dohlásit přísun. Pokud se jedná o mylně registrovaný odsun, pak zrušit a pokusit se najít, u kterého jiného zvířete asi hlášení o odsunu chybí a ten dohlásit . (Oprava: Dohlásit odsun. Pokud se jedná o mylně registrovaný přísun, pak zrušit a pokusit se najít, u kterého jiného zvířete asi přísun chybí a ten dohlásit.)Tuři01.01.1900
52Byl ohlášen odsun, ale stále chybí hlášení o přísunu. Chyba je vytištěna i pod číslem chovatele, kam bylo zvíře odsunuto, neboť ústřední evidence neví, zda kupující zapomněl nákup ohlásit nebo prodávající uvedl chybné číslo nového chovatele. (Oprava: Dohlásit přísun. Pokud se jedná o mylně registrovaný odsun, pak zrušit a pokusit se najít, u kterého jiného zvířete asi hlášení o odsunu chybí a ten dohlásit.)Tuři01.01.1900
91Požadováno rušení, ale zvíře není registrováno. Způsob opravy: Možná chybně uvedené číslo zvířete nebo hlášení (rušení) provedeno opakovaně. . (Oprava: Možná chybně uvedené identifikační číslo zvířete nebo hlášení (rušení) provedeno opakovaně.)Tuři01.01.1900
92Není evidován rušený odsun/přísun s uvedeným datem.- Způsob opravy: Nahlásit znovu se správným datem, anebo bylo již rušení provedeno. (Oprava: Nahlásit znovu se správným datem, anebo bylo již zrušení provedeno.)Tuři01.01.1900
93V rušeném odsunu/přísunu se neshoduje číslo podniku ze sloupce 06. Způsob opravy: Opakovat se správným číslem podniku ve sloupci 06. (Oprava: Způsob opravy: Opakovat se správným registračním číslem hospodářství ve sloupci 06 i v záhlaví.)Tuři01.01.1900
94V rušeném odsunu/přísunu neodpovídá kód události. Způsob opravy: Opakovat se správným kódem události odpovídajícím druhu rušeného odsunu/přísunu. (Oprava: Opakovat se správným kódem události odpovídajícím druhu rušeného odsunu/přísunu.)Tuři01.01.1900
96Hospodářství ve sloupci 06 nesouhlasí s hospodářstvím místa narození. Způsob opravy: Při rušení celého záznamu o zvířeti kóde m události 99 musí být hospodářství ve sloupci 06 shodné s registrovaným hospodářstvím místa narození zvířete. Opakovat hlášení se správným hospodářstvím . (Oprava: Při rušení celého záznamu o zvířeti kódem události 99 musí být hospodářství ve sloupci 06 shodné s registrovaným hospodářstvím místa narození zvířete. Opakovat hlášení se správným registračním číslem hospodářství.)Tuři01.01.1900
95Zvíře rušené kódem události 99 má ohlášeny nějaké odsuny nebo přísuny. Způsob opravy: Zrušit všechny registrované odsuny a přísuny vyjma záznamu o registraci kódem události 11, 12, 21, 22, 27 nebo 28. Navíc opakovat i rušení kódem události 99. (Oprava: Zrušit všechny registrované odsuny a přísuny vyjma záznamu o registraci kódem události 11, 12, 21, 22, 27 nebo 28. Navíc opakovat i rušení kódem události 99.)Tuři01.01.1900
00Chyba není definována v číselníku ČMSCHTuři01.01.1900
44Původ telete ze strany otce neuznán pro duplicitnost býka. (Oprava: Pokud jsou záznamy o provedených inseminacích správné, nelze opravit. Totéž platí o registraci použití býků v přirozené plemenitbě. Jinak kontaktovat inseminačního technika, aby opravil záznamy v reprodukci. Případně opravit záznamy o přirozené plemenitbě. Pokud si je chovatel původem telete jistý, může použít formulář Doplnění původů do ústřední evidence a původ telete tímto způsobem ohlásit. Tento formulář se vždy zasílá společně s původním průvodním listem na ČMSCH.)Tuři01.01.1900
22Kráva má již registrováno zmetání s datem o méně než 7 měsíců nižším nebo o méně než 7 měsíců vyšším. Totéž platí i pro hlášení mrtvě narozeného telete. (Oprava: Při chybě v čísle zvířete poslat hlášení znovu se správným číslem, jinak opravit předcházející hlášení nebo datum v novém hlášení.)Tuři01.01.1900
49Kastrace samce ohlášena ke zvířeti registrovanému jako plemenice. Zmetání ohlášeno ke zvířeti registrovanému jako samec. Rušená kastrace či rušené zmetání není registrováno.Mtka není samice. (Oprava: Při chybě v čísle zvířete hlášení opakovat se správným číslem.)Tuři01.01.1900
13Nesoulad v registračním čísle hospodářství, odkud hlášení přišlo (záhlaví). Při přísunu neodpovídá registrační číslo hospodářství v záhlaví tomu hospodářství, kam zvíře přesunul předcházející chovatel. Při odsunu neodpovídá registračnímu číslu hospodářství dosud registrovaného chovatele v tomto období. (Oprava: Pokud byla skutečně chyba v registračním čísle chovatele, který hlášení poslal, pak právě registrované hlášení zrušit a poslat nové se správným registračním číslem hospodářství v záhlaví. Pokud je chyba v již dříve registrovaném přesunu odkud/kam bylo zvíře přesunuto, je nutné zrušit tento přesun a nahlásit ho znovu se správným číslem, případně doplnit chybějící přesun zvířete. )Tuři01.01.1900
21Při přísunu není číslo hospodářství ve sloupci 06 shodné s místem posledního ustájení zvířete ani s místem, kam podle dosavadních záznamů předal zvíře předposlední majitel. (Oprava: Doplnit předchozí záznamy o zvířeti. )Tuři01.01.1900
30Pokus o doplnění původu zvířete, které dosud není v evidenci. (Oprava: zařadit zvíře do evidence některým z kódů události 11, 12, 21, 22, 27, 28 a opakovat hlášení o doplnění původu.)Tuři01.01.1900
32Otec zvířete není registrován ve státním registru plemenných býků. (Oprava: uvést správný registr otce zvířete nebo u příslušné oprávněné osoby žádat o doplnění státního registru.)Tuři01.01.1900
33Nebyl nalezen otec matky zvířete. (Oprava: uvést správný registr otce matky zvířete nebo u příslušné pověřené osoby žádat o doplnění státního registru.)Tuři01.01.1900
34Matka s jinými údaji. Plemeno matky v hlášení o doplnění původu je jiné než má matka uvedeno v plemenářské evidenci. (Oprava: pokud je plemeno matky v ústřední evidenci chybné, je nutné nejdříve opravit v ústřední evidenci její plemeno a pak teprve opakovat dohlášení původu opravovaného zvířete v ústřední evidenci.)Tuři01.01.1900
35Chyba zadání plemene zvířete. V plemeni zvířete jsou obsaženy nepřípustné znaky nebo součet krve je větší než 100 %. (Oprava: opakovat hlášení se správným plemenem zvířete.)Tuři01.01.1900
36Chyba zadání plemene matky. V plemeni matky jsou obsaženy nepřípustné znaky nebo součet krve je větší než 100 %. (Oprava: opakovat hlášení se správným plemenem matky)Tuři01.01.1900
40Pohlaví zvířete hlášené kódem události 11 nebo 12, 27 a 28 neodpovídá pohlaví zvířete již evidovaného (s touto ušní známkou) v kontrole užitkovostiTuři01.01.1900
41Matka narozeného telete není registrována (Oprava: Buď opravit ušní číslo matky, pokud bylo chybně uvedeno, anebo matku dohlásit kódem události 28.)Tuři01.01.1900
42Zvíře s touto ušní známkou již registrováno (Oprava: Jedná se o hlášení telete kódem události 21 nebo 22, případně dohlašování starších zvířat kódem události 27 a 28 nebo importu kódem události 11 a 12. Jedná-li se o totéž zvíře, není třeba opravovat. Je-li chyba v čísle právě hlášeného telete, poslat znovu se správným číslem. Je-li chyba v dosud registrovaném zvířeti, pak toto zvíře zrušit a znovu ohlásit pod správným číslem.)Tuři01.01.1900
43Původ telete ze strany otce neuznán pro délku březosti. (Oprava: Pokud jsou záznamy o provedených inseminacích správné, nelze opravit. Totéž platí o registraci použití býků v přirozené plemenitbě. Jinak kontaktovat inseminačního technika, aby opravil záznamy v reprodukci. Případně opravit záznamy o přirozené plemenitbě. Pokud si je chovatel původem telete jistý, může použít formulář Doplnění původů do ústřední evidence a původ telete tímto způsobem ohlásit. Tento formulář se vždy zasílá společně s původním průvodním listem na ČMSCH.)Tuři01.01.1900
12Přísun či odsun zvířete, které není v evidenci. (Oprava: Zařadit zvíře do evidence některým kódem události 11, 12, 21, 22, 27, 28.)Tuři01.01.1900
14Datum přísunu respektive odsunu není v souladu s datem předchozího odsunu respektive následného přísunu. (Oprava: Příslušný přísun nebo odsun s chybným datem zrušit a ohlásit znovu se správným datem kódu události. Případně dohlásit přesun, pokud chyba spočívá v tom, že některý přesun nebyl vůbec ohlášen.)Tuři01.01.1900
13Nesoulad v čísle držitele, který hlášení poslal (záhlaví) Při přísunu neodpovídá hospodářství v záhlaví hospodářství, kam zvíře přesunul předcházející držitel. Při odsunu neodpovídá hospodářství dosud registrovaného držitele v tomto období. Způsob opravy : Pokud byla skutečně chyba v čísle držitele, který hlášení poslal, pak poslat nové se správným číslem hospodářství v záhlaví. Pokud je chyba v již dříve registrovaném přesunu odkud/kam bylo zvíře přesunuto, je nutné zrušit tento přesun a nahlásit ho znovu se správným číslem. (Oprava: Pokud byla skutečně chyba v čísle držitele, který hlášení poslal, pak poslat nové se správným číslem hospodářství v záhlaví. Pokud je chyba v již dříve registrovaném přesunu odkud/kam bylo zvíře přesunuto, je nutné zrušit tento přesun a nahlásit ho znovu se správným číslem.)Běžci01.01.1900
14Datum přísunu respektive odsunu není v souladu s datem předchozího odsunu respektive následného přísunu Způsob opravy : Příslušný přísun nebo odsun s chybným datem zrušit a ohlásit znovu se správným datem změny. Případně, pokud chyba spočívá v tom, že některý přesun nebyl vůbec ohlášen, pak dohlásit. (Oprava: Zrušit to hlášení, kde je chybně evidována hospodářství kam/odkud bylo zvíře odsunuto/přisunuto a znovu ohlásit se správným číslem hospodářství. Rušení dosud evidovaného přesunu však není nutné, neboť při shodném druhu změny i datu změny se údaj ze sloupce 06 jen opakováním chybně registrovaného hlášení přepíše.)Běžci01.01.1900
15Nesoulad v čísle stáje ze sloupce 06. Při přísunu neodpovídá předchozímu místu ustájení. Při odsunu neodpovídá následujícímu již registrovanému držiteli. Způsob opravy :Zrušit to hlášení, kde je chybně evidována hospodářství kam/odkud bylo zvíře odsunuto/přisunuto a znovu ohlásit se správným číslem hospodářství. Rušení dosud evidovaného přesunu však není nutné, neboť při shodném druhu změny i datu změny se údaj ze sloupce 06 jen opakováním chybně registrovaného hlášení přepíše. (Oprava: opravy :Zrušit to hlášení, kde je chybně evidována hospodářství kam/odkud bylo zvíře odsunuto/přisunuto a znovu ohlásit se správným číslem hospodářství. Rušení dosud evidovaného přesunu však není nutné, neboť při shodném druhu změny i datu změny se údaj ze sloupce 06 jen opakováním chybně registrovaného hlášení přepíše.)Běžci01.01.1900
16Byla prováděna oprava již registrovaného odsunu nebo přísunu (se shodným datem jako již registrovaný údaj).Číslo hospodářství v záhlaví dokladu však nesouhlasí. Způsob opravy : Při přísunu (změna 30) nesouhlasí hospodářství s dosud registrovaným místem ustájení v této době. Opravit lze jen zrušením již dříve registrovaného přísunu a opakovaným hlášením přísunu se správným hospodářstvím v záhlaví. Obdobně při odsunu nesouhlasí hospodářství s dosud registrovaným ustájením, ale opravit lze jen zrušením již dříve registrovaného odsunu (případně i přísunu) a opakovaným ohlášením odsunu se správným hospodářstvím záhlaví. (Oprava: Při přísunu (změna 30) nesouhlasí hospodářství s dosud registrovaným místem ustájení v této době. Opravit lze jen zrušením již dříve registrovaného přísunu a opakovaným hlášením přísunu se správným hospodářstvím v záhlaví. Obdobně při odsunu nesouhlasí hospodářství s dosud registrovaným ustájením, ale opravit lze jen zrušením již dříve registrovaného odsunu (případně i přísunu) a opakovaným ohlášením odsunu se správným hospodářstvím záhlav)Běžci01.01.1900
17Předchozí hospodářství není místo narození a dosud není evidován jiný držitel. Při přísunu nesouhlasí stáj ze sloupce 06, při odsunu hospodářství ze záhlaví. Způsob opravy : Při chybně registrovaném místě narození zrušit dosavadní registraci zvířete a znovu ohlásit se správným místem narození. Pokud však již bylo předtím zvíře přesouváno, doplnit tento přesun (odsun i přísun). Pokud došlo k chybě v čísle hospodářství právě provedeného hlášení, je nutné toto hlášení zrušit a opakovat hlášení se správným hospodářstvím. (Oprava: Při chybně registrovaném místě narození zrušit dosavadní registraci zvířete a znovu ohlásit se správným místem narození. Pokud však již bylo předtím zvíře přesouváno,doplnit tento přesun (odsun i přísun). Pokud došlo k chybě v čísle hospodářství právě provedeného hlášení, je nutné toto hlášení zrušit a opakovat hlášení se správným hospodářstvím.)Běžci01.01.1900
18U změn 40, 50, 60, 80 neodpovídá číslo stáje ze záhlaví poslednímu registrovanému držiteli (obdoba chyby 13). Způsob opravy : Pokud byla skutečně chyba v čísle držitele, který hlášení právě posílá, pak poslat nové se správným číslem stáje v záhlaví. Pokud je chyba v již dříve registrovaném přesunu odkud/kam bylo zvíře přesunuto, je nutné zrušit tento přesun a nahlásit ho znovu se správným číslem, případně doplnit dosud neregistrovaný přesun k současnému držiteli. (Oprava: Pokud byla skutečně chyba v čísle držitele, který hlášení právě posílá, pak poslat nové se správným číslem stáje v záhlaví. Pokud je chyba v již dříve registrovaném přesunu odkud/kam bylo zvíře přesunuto, je nutné zrušit tento přesun a nahlásit ho znovu se správným číslem, případně doplnit dosud neregistrovaný přesun k současnému držiteli.)Běžci01.01.1900
19Před změnou 55, 66 není odsun změnou 50, 60 Způsob opravy : Doplnit odsun změnou 50 nebo 60. Pokud však bylo hlášení změny 55 nebo 66 registrováno omylem u jiného zvířete, je nutné nahlásit zrušení této změny a změnu 55 nebo 66 znovu nahlásit ke správnému zvířeti. (Oprava: Doplnit odsun změnou 50 nebo 60. Pokud však bylo hlášení změny 55)Běžci01.01.1900
20Neznámá země při hlášení exportu nebo importu (zapíše se nulová) Způsob opravy : Opakovat hlášení se správnou zemí (Oprava: Opakovat hlášení se správnou zemí)Běžci01.01.1900
41Matka narozeného zvířete není registrována (Oprava: Buď opravit křídelní číslo matky, pokud bylo chybně uvedeno, anebo matku dohlásit změnou 28.)Běžci01.01.1900
42Zvíře s touto křídelní známkou již registrováno Způsob opravy : Jedná se o hlášení kuřete změnou 21,22 nebo 23 , případné dohlašování starších zvířat změnami 27 ,28 a 29 nebo importu změnami 11 a 12. Jedná-li se o totéž zvíře, není třeba opravovat. Je-li chyba v čísle právě hlášeného zvířete, poslat znovu se správným číslem. Je-li chyba v dosud registrovaném zvířeti, pak toto zvíře zrušit a znovu ohlásit pod správným číslem. (Oprava: Jedná se o hlášení kuřete změnou 21,22 nebo 23 , případné dohlašování starších zvířat změnami 27 ,28 a 29 nebo importu změnami 11 a 12. Jedná-li se o totéž zvíře, není třeba opravovat. Je-li chyba v čísle právě hlášeného zvířete, poslat znovu se správným číslem. Je-li chyba v dosud registrovaném zvířeti, pak toto zvíře zrušit a znovu ohlásit pod správným číslem.)Běžci01.01.1900
47Matka zvířete vyřazena (jatky, úhyn, export, zcizení) dříve než se zvíře narodilo. Způsob opravy : Při chybném čísle matky nahlásit znovu se správným číslem matky. Jinak opravit - zrušit vyřazení matky. (Oprava: Při chybném čísle matky nahlásit znovu se správným číslem matky.Jinak opravit ? zrušit vyřazení matky.)Běžci01.01.1900
51Byl ohlášen přísun, ale stále chybí hlášení o odsunu. Chyba je vytištěna i pod číslem držitele, od kterého bylo zvíře přisunuto, neboť ústřední evidence neví, zda prodávající zapomněl prodej ohlásit nebo kupující uvedl chybné číslo původního držitele. Způsob opravy : Dohlásit odsun. Pokud se jedná o mylně registrovaný přísun, pak zrušit a pokusit se najít, u kterého jiného zvířete asi přísun chybí a ten dohlásit. (Oprava: Dohlásit odsun. Pokud se jedná o mylně registrovaný přísun, pak zrušit a pokusit se najít, u kterého jiného zvířete asi přísun chybí a ten dohlásit.)Běžci01.01.1900
52Byl ohlášen odsun, ale stále chybí hlášení o přísunu. Chyba je vytištěna i pod číslem držitele, kam bylo zvíře odsunuto, neboť ústřední evidence neví, zda kupující zapomněl nákup ohlásit nebo prodávající uvedl chybné číslo nového držitele. Způsob opravy : Dohlásit přísun. Pokud se jedná o mylně registrovaný odsun, pak zrušit a pokusit se najít, u kterého jiného zvířete asi hlášení o odsunu chybí a ten dohlásit. (Oprava: Dohlásit přísun. Pokud se jedná o mylně registrovaný odsun, pak zrušit a pokusit se najít, u kterého jiného zvířete asi hlášení o odsunu chybí a ten dohlásit.)Běžci01.01.1900
91Požadováno rušení, ale zvíře není registrováno Způsob opravy : Možná chybně uvedené číslo zvířete nebo hlášení (rušení) provedeno opakovaně. (Oprava: Možná chybně uvedené číslo zvířete nebo hlášení (rušení) provedeno opakovaně.)Běžci01.01.1900
92Není evidován rušený odsun/přísun s uvedeným datem Způsob opravy : Nahlásit znovu se správným datem, anebo bylo již rušení provedeno. (Oprava: Nahlásit znovu se správným datem, anebo bylo již rušení provedeno.)Běžci01.01.1900
93V rušeném odsunu/přísunu se neshoduje číslo hospodářství ze sloupce 06. Způsob opravy : Opakovat se správným číslem hospodářství ve sloupci 06. (Oprava: Opakovat se správným číslem hospodářství ve sloupci 06.)Běžci01.01.1900
94V rušeném odsunu/přísunu neodpovídá druh změny Způsob opravy : Opakovat se správným druhem změny odpovídajícím druhu rušeného odsunu/přísunu. (Oprava: Opakovat se správným druhem změny odpovídajícím druhu rušeného odsunu/přísunu.)Běžci01.01.1900
95Zvíře rušené změnou 99 má ohlášeny nějaké odsuny nebo přísuny Způsob opravy : Zrušit všechny registrované odsuny a přísuny vyjma záznamu o registraci změnou 11,12,21,22,23, 27,28 a 29. Navíc opakovat i rušení změnou 99. (Oprava: rušit všechny registrované odsuny a přísuny vyjma záznamu oregistraci změnou 11,12,21,22,23, 27,28 a 29. Navíc opakovat i rušení změnou 99)Běžci01.01.1900
21Při přísunu není číslo hospodářství ve sloupci 06 shodné s místem posledního ustájení zvířete ani s místem, kam podle dosavadních záznamů předal zvíře předposlední majitel.Běžci01.01.1900
23Matka se narodila později, než je narození mláděte.Běžci01.01.1900
27Zvíře je k datu hlášení na provozovně, ale kód pohybu neodpovídá pořadí přesunu zvířete v tomto dni.Běžci01.01.1900
49Hlášená matka není registrována jako samice.Běžci01.01.1900
28Hospodářství, které hlášení zasílá, nemá registrovaný chov druhu BEŽCI.Běžci01.01.1900
80Duplicitní hlášení.Hlášení je již evidováno jako zpracované.Běžci01.01.1900
99Hospodářství které hlásí vede stájový registr v IZR, ale hlášení není z tohoto registru. (Oprava: Odeslat hlášení ze stájového registru v IZR.)Běžci01.01.1900
85V hlášení je vyplněn nadbytečný údajBěžci01.01.1900
22Lze hlásit události jen do 31.3.2018 včetně. Výjimky jsou: Přísun na hospodářství, kód 30 ? páruje se do +2 dny. Tj. odsun 31.3.2018 bude ještě možné hlásit s datem až 2.4.2018 včetně, pokud k tomu existuje odpovídající odsun. Přísun na jatka, kód 66 ? páruje se do +2 dny. Tj. k odsunu 31.3.2018 bude ještě možné hlásit přísun s datem až 2.4.2018 včetně. Přísun do asanace, kód 55 ? páruje se do +7 dnů. Tj. k odsunu 31.3.2018 bude ještě možné hlásit přísun s datem až 7.4.2018 včetně.Běžci01.01.1900
30Pokus o doplnění původu zvířete, které dosud není v evidenci. (Oprava: zařadit zvíře do evidence některým z kódů události 11,12,13,21,22,23,27,28 a 29 a opakovat hlášení o doplnění původu.)Běžci01.01.1900
31Datum narození je vyšší, nežli datum narození evidovaných potomků.Běžci01.01.1900
37Datum narození je nižší, nežli datum narození matky zvířete.Běžci01.01.1900
38Datum narození je mimo povolený interval od evidovaného data narození jiného potomka matky.Běžci01.01.1900
39Datum narození je vyšší, ev. vyšší(při pohybu před dohlášením) nežli evidovaný pohyb zvířete.Běžci01.01.1900
40Pohlaví zvířete hlášené kódem události 11 nebo 12, 27 a 28 neodpovídá pohlaví zvířete již evidovaného (s touto ušní známkou) v kontrole užitkovostiBěžci01.01.1900
48Při ohlášení narození telete kódem události 21 nebo 22 je matka telete v ústřední evidenci registrována v jiném hospodářství než právě hlášené tele. (Oprava: Pokud není registrován přesun matky, pak dohlásit tento přesun a pak teprve nahlásit znovu narození potomka. Jinak nahlásit narození zvířete se správným číslem hospodářství.)Běžci01.01.1900
12Přísun či odsun zvířete, které není v evidenci Způsob opravy : Zařadit zvíře do evidence některou ze změn 11, 12, 21, 22,23, 27, 28,29. (Oprava: Zařadit zvíře do evidence některou ze změn 11, 12, 21, 22,23, 27, 28,29.)Běžci01.01.1900
00Chyba není definována v číselníku ČMSCHBěžci01.01.1900
01Nesmyslné datum změny, neznámý druh změny Způsob opravy : Hlášení opakovat se správnými údaji. U změn 11 a 12 (import) nemůže být datum narození starší 4 roky, u změn 21 a 22 nesmí být starší 2 roky, u změn 27 a 28 nejvýše 10 let. (Oprava: Hlášení opakovat se správnými údaji. U změn 11 a 12 (import) nemůže být datum narození starší 4 roky, u změn 21 a 22 nesmí být starší 2 roky, u změn 27 a 28 nejvýše 10 let.)Běžci01.01.1900
02Číslo hospodářství odkud přišlo hlášení není uvedeno v registru držitelů zvířat Způsob opravy : Zajistit doplnění registru držitelů u pracovníka příslušné oprávněné organizace a hlášení opakovat. Při chybně uvedeném čísle, číslo podniku opravit a hlášení opakovat. (Oprava: Zajistit doplnění registru držitelů u pracovníka příslušné oprávněné organizace a hlášení opakovat. Při chybně uvedeném čísle,číslo podniku opravit a hlášení opakovat.)Běžci01.01.1900
03Číslo hospodářství odkud/kam (sloupec 06) bylo zvíře přesunuto, není uvedeno v registru držitelů hospodářských zvířat Způsob opravy : Stejně jako u chyby číslo 02 (Oprava: Zajistit doplnění registru držitelů u pracovníka příslušné oprávněné organizace a hlášení opakovat. Při chybně uvedeném čísle,číslo podniku opravit a hlášení opakovat.)Běžci01.01.1900
04Nedovolená křídelní známka Způsob opravy : Hlášení opakovat s uvedením správného čísla křídelní známky. (Oprava: Hlášení opakovat s uvedením správného čísla křídelní známky)Běžci01.01.1900
05Datum změny dříve než datum narození Způsob opravy : Při chybě v datu změny opravit toto datum. Při chybě v datu narození dosavadní údaje o zvířeti zrušit a zvíře znovu ohlásit některou ze změn 11, 12, 21, 22,23, 27, 28,29 (Oprava: Při chybě v datu změny opravit toto datum. Při chybě v datu narození dosavadní údaje o zvířeti zrušit a zvíře znovu ohlásit některou ze změn 11, 12, 21, 22,23,27, 28,29)Běžci01.01.1900
06Datum změny po datu vyřazení (úhynu, porážce, exportu) Způsob opravy : Při chybě v datu změny zrušit chybně registrované hlášení a opakovat se správným datem. Při chybě v datu odsunu na jatky, případně omylem registrovaném odsunu na jatky, zrušit tento záznam a případně poslat nový se správným datem. (Oprava: Při chybě v datu odsunu na jatky, případně omylem registrovaném odsunu na jatky, zrušit tento záznam a případně poslat nový se správným datem.)Běžci01.01.1900
07Zvíře dosud neregistrováno Do rozšíření systému na většinu populace, nejpozději však do konce roku 2002, budou změny 30 zakládat věty (stejně jako změny 27 a 28),. Později budou změny 30 bez předchozí registrace zvířete odmítány (Oprava: Registrovat zvíře některou ze změn 11, 12, 21, 22,23 27, 28 nebo 29.)Běžci01.01.1900
08Změna 40, 50,53, 60, 80 hlášena u zvířete již vyřazeného nebo s datem nižším než poslední známý přísun či odsun nebo datum vyšší než již registrovaný příjem na jatkách,v kafilerii Způsob opravy : Je-li chyba v datu hlášené změny, opakovat hlášení se správným datem. Jinak zrušit již registrované hlášení o odsunu či přísunu s chybným datem a znovu nahlásit s datem správným. (Oprava: Je-li chyba v datu hlášené změny, opakovat hlášení se správným datem.Jinak zrušit již registrované hlášení o odsunu či přísunu s chybným datem a znovu nahlásit s datem správným.)Běžci01.01.1900
09Datum hlášené změny 55, 66 je nižší než poslední registrovaný přísun/odsun Způsob opravy : Obdobně jako u chyby 08 (Oprava: Je-li chyba v datu hlášené změny, opakovat hlášení se správným datem.Jinak zrušit již registrované hlášení o odsunu či přísunu s chybným datem a znovu nahlásit s datem správným.)Běžci01.01.1900
10Neprovedeno požadované rušení již dříve registrovaného záznamu Způsob opravy :a) Při požadavku na zrušení celé věty zvířete změnou 99 nejsou zrušeny všechny záznamy o přesunech a odsunech (vyjma záznamu o založení věty změnou 11, 12, 21, 22,23,27,28,29) (Oprava: a) Při požadavku na zrušení celé věty zvířete změnou 99 nejsou zrušeny všechny záznamy o přesunech a odsunech (vyjma záznamu o založení věty změnou 11, 12, 21, 22,23,27,28,29); zrušit všechny tyto záznamy. Případně registrované hospodářství narození (i nulové) není shodné s hospodářstvím uvedeným ve sloupci 06.b) Při požadavku na zrušení záznamu jednotlivého přísunu nebo odsunu některou ze změn 93-98 nebyl nalezen žádný záznam s datem shodným s datumem ze sloupce 06. Pro změny 94, 95, 97 a 98 musí být navíc hospodářství uvedené ve sloupci 06 shodné s hospodářstvím registrovaným v rušeném záznamu jako hospodářství, kam bylo zvíře odsunuto či odkud bylo přisunuto. Navíc musí být shoda v druhu rušené změny, tj. 93 ruší změnu 30, 94 změnu 40, 95 změny 50 a 60, 96 změny 55 a 66, 97 změnu 70, 98 změnu 80)Běžci01.01.1900
11Zvíře zařazované změnou 11, 12, 21, 22,23, 27, 28,29 je již evidováno, ale liší se místo narození Způsob opravy : Je-li původní záznam správný neopravovat. Jinak původní záznam zrušit a zařazení opakovat. (Oprava: Je-li původní záznam správný neopravovat. Jinak původní záznam zrušit a zařazení opakovat.)Běžci01.01.1900
96Hospodářství ve sloupci 06 nesouhlasí se stájí narození. Způsob opravy : Při rušení celého záznamu o zvířeti změnou 99 musí stáj ve sloupci 06 být shodná s registrovaným hospodářstvím narození zvířete,opakovat hlášení se správným hospodářstvím. (Oprava: Při rušení celého záznamu o zvířeti změnou 99 musí stáj ve sloupci 06 být shodná s registrovaným hospodářstvím narození zvířete,opakovat hlášení se správným hospodářstvím.)Běžci01.01.1900
28Hospodářství, které hlášení zasílá, nemá registrovaný chov druhu KOZY.Kozy01.01.1900
31Datum narození je vyšší, nežli datum narození evidovaných potomků.Kozy01.01.1900
37Datum narození je nižší, nežli datum narození matky zvířete.Kozy01.01.1900
38Datum narození je mimo povolený interval od evidovaného data narození jiného potomka matky.Kozy01.01.1900
39Datum narození je vyšší, ev. vyšší(při pohybu před dohlášením) nežli evidovaný pohyb zvířete.Kozy01.01.1900
60K pohybu který není typu přeprava je hlášen dopravce. (Oprava: Pokud se jedná o chybu v kódu pohybu, je třeba zrušit pohyb a nahlásit znovu se správným kódem. Pokud byl pohyb uveden správně a dopravce uveden omylem, není třeba opravovat.)Kozy01.01.1900
61K přemístění není hlášena přeprava. (Oprava: Nahlásit znovu s doplněnými údaji o přepravě.)Kozy01.01.1900
62V záznamu dopravce není uvedeno registrační číslo dopravce. (Oprava: V případě registrovaného dopravce doplnit registrační číslo dopravce a SPZ, v případě neregistrovaného dopravce doplnit pouze SPZ)Kozy01.01.1900
63V záznamu dopravce není uvedeno registrační číslo vozidla. (Oprava: Hlášení zaslat znovu s doplněnými údaji (SPZ))Kozy01.01.1900
64V záznamu dopravce není uvedeno jméno dopravce. (Oprava: U neregistrovaného dopravce je třeba doplnit jméno a hlášení zaslat znovu.)Kozy01.01.1900
65K přemístění je hlášen neregistrovaný dopravce. (Oprava: Buď nahlásit neregistrovaného dopravce nebo správně vyplnit číslo registrovaného dopravce)Kozy01.01.1900
80Duplicitní hlášení.Hlášení je již evidováno jako zpracované.Kozy01.01.1900
23Matka se narodila později, než je narození mláděte.Kozy01.01.1900
27Zvíře je k datu hlášení na provozovně, ale kód pohybu neodpovídá pořadí přesunu zvířete v tomto dni.Kozy01.01.1900
99Hospodářství které hlásí vede stájový registr v IZR, ale hlášení není z tohoto registru. (Oprava: Odeslat hlášení ze stájového registru v IZR.)Kozy01.01.1900
85V hlášení je vyplněn nadbytečný údajKozy01.01.1900
66Není nahlášen odsun zvířete do zahraničí, ale je registrováno hlášení o přísunu na jatka ze zahraničí. (Oprava: Dohlásit export zvířete.)Kozy01.01.1900
67Zvíře s danou UZ není registrováno v ÚE, ale je registrováno hlášení o přísunu na jatka ze zahraničí. (Oprava: Zaslat hlášení se správným číslem UZ.)Kozy01.01.1900
53Porodní hmotnost je mimo interval 10 až 99 kg (Oprava: Zaslat hlášení se správnou porodní hmotností)Kozy01.01.1900
54Porodní hmotnost nelze hlásit k importovanému, nebo dohlášenému zvířeti (Oprava: Ověřit, zda nedošlo k chybě v čísle UZ a případně zaslat hlášení s opraveným číslem UZ)Kozy01.01.1900
55Hlášení je z hospodářství, na kterém se zvíře nenarodilo (Oprava: Zaslat hlášení se správným číslem hospodářství)Kozy01.01.1900
70Chybí číslo OP u Dočasného hospodářstvíKozy01.01.1900
71Neexistující adresa Dočasného hospodářstvíKozy01.01.1900
72Osoba dle č.OP v záznamu Dočasného hospodářství nenalezena v základních registrechKozy01.01.1900
90Odsunující a přesunující provozovna a stáj jsou shodné (Oprava: Opakovat hlášení po opravě hlásící provozovny/stáje, nebo po opravě provozovny/stáje v řádků hlášení.)Kozy01.01.2019
24Matka je mladší než devět měsíců ke dni hlášeného narození potomka. (Oprava: Zaslat nové hlášení se zprávným datem narození nebo číslem UZ matky.)Kozy01.01.1900
43Původ telete ze strany otce neuznán pro délku březosti. Způsob opravy: Pokud jsou záznamy o provedených inseminacích správné, nelze opravit. Jinak kontaktovat inseminačního technika, aby opravil záznamy v reprodukci. Pak teprve tele v ústřední evidenci zrKozy01.01.1900
44Původ telete ze strany otce neuznán pro duplicitnost býka. Způsob opravy: Stejně jako u chyby 43.Kozy01.01.1900
45Matka telete nenalezena v databázi reprodukce Způsob opravy : Doplnit zapuštění a zabřeznutí do databáze reprodukce, kontaktovat inseminačního technika. V případě přirozené plemenitby, pokud lze jednoznačně určit býka, doplnit seznam plemenic na Hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě. Již oKozy01.01.1900
46Matka telete není březí. V chybníku je vytištěno datum posledního zapuštění před otelením. Způsob opravy: Stejně jako u chyby 45.Kozy01.01.1900
48Při ohlášení narození telete kódem události 21 nebo 22 je matka telete v ústřední evidenci registrována v jiném hospodářství než právě hlášené tele. Způsob opravy: Pokud není registrován přesun matky, pak dohlásit tento přesun a pak teprve nahlásit znovu narození telete. Jinak nahlásit narození telete se správným číslem hospodářství. (Oprava: Pokud není registrován přesun matky, pak dohlásit tento přesun a pak teprve nahlásit znovu narození jehněte/kůzlete. Jinak nahlásit narození zvířete se správným číslem hospodářství.)Kozy01.01.1900
22Matka má již registrováno zmetání s datem o méně než 7 měsíců nižším nebo o méně než 7 měsíců vyšším. Totéž platí i pro hlášení mrtvě narozeného zvířete.Kozy01.01.1900
49Hlášená matka není registrována jako samice.Kozy01.01.1900
30Pokus o doplnění původu zvířete, které dosud není v evidenci. Způsob opravy: zařadit zvíře do evidence některým z kódů události 11, 12, 21, 22, 27, 28 a opakovat hlášení o doplnění původu. (Oprava: zařadit zvíře do evidence některým z kódů události 11, 12, 21, 22, 27, 28 a opakovat hlášení o doplnění původu.)Kozy01.01.1900
32Otec zvířete není registrován ve státním registru plemenných býků. Způsob opravy: uvést správný registr otce zvířete nebo u příslušné oprávněné osoby žádat o doplnění státního registru.Kozy01.01.1900
33Nebyl nalezen otec matky zvířete. Způsob opravy: uvést správný registr otce matky zvířete nebo u příslušné oprávněné osoby žádat o doplnění státního registru.Kozy01.01.1900
34Matka s jinými údaji. Plemeno matky v hlášení o doplnění původu je jiné než má matka uvedeno v plemenářské evidenci. Způsob opravy: pokud je plemeno matky v ústřední evidenci chybné, je nutné nejdříve opravit v ústřední evidenci její plemeno a pak teprve opakovat dohlášení původu opravovaného zvířete v ústřední evidenci.Kozy01.01.1900
35Chyba zadání plemene zvířete. V plemeni zvířete jsou obsaženy nepřípustné znaky nebo součet krve je větší než 100 %. Způsob opravy: opakovat hlášení se správným plemenem zvířete.Kozy01.01.1900
36Chyba zadání plemene matky. V plemeni matky jsou obsaženy nepřípustné znaky nebo součet krve je větší než 100 %. Způsob opravy: opakovat hlášení se správným plemenem matky.Kozy01.01.1900
40Pohlaví zvířete hlášené kódem události 11 nebo 12, 27 a 28 neodpovídá pohlaví zvířete již evidovaného (s touto ušní známkou) v kontrole užitkovostiKozy01.01.1900
00Chyba není definována v číselníku ČMSCHKozy01.01.1900
21Při přísunu není číslo hospodářství ve sloupci 06 shodné s místem posledního ustájení zvířete ani s místem, kam podle dosavadních záznamů předal zvíře předposlední majitel. (Oprava: Doplnit předchozí záznamy o zvířeti.)Kozy01.01.1900
41Matka narozeného zvířete není registrována (Oprava: Buď opravit ušní číslo matky, pokud bylo chybně uvedeno, anebo matku dohlásit kódem události 28.)Kozy01.01.1900
42Zvíře s touto ušní známkou již registrováno Způsob opravy: Jedná se o hlášení jehněte/kůzlete kódem události 21 nebo 22, případně dohlašování starších zvířat kódem události 27 a 28 nebo importu kódem události 11 a 12. Jedná-li se o totéž zvíře, není třeba opravovat. Je-li chyba v čísle právě hlášeného jehněte/kůzlete, poslat znovu se správným číslem. Je-li chyba v dosud registrovaném zvířeti, pak toto zvíře zrušit a znovu ohlásit pod správným číslem. (Oprava: Jedná se o hlášení zvířete kódem události 21 nebo 22, případně dohlašování starších zvířat kódem události 27 a 28 nebo importu kódem události 11 a 12. Jedná-li se o totéž zvíře, není třeba opravovat. Je-li chyba v čísle právě hlášeného zvířete, poslat znovu se správným číslem. Je-li chyba v dosud registrovaném zvířeti, pak toto zvíře zrušit a znovu ohlásit pod správným číslem.)Kozy01.01.1900
47Matka zvířete vyřazena (jatky, úhyn, export, zcizení) dříve než se jehně/kůzle narodilo. Způsob opravy: Při chybném čísle matky nahlásit znovu se správným číslem matky. Jinak opravit - zrušit vyřazení matky. (Oprava: Při chybném čísle matky nahlásit znovu se správným číslem matky.Jinak opravit ? zrušit vyřazení matky.)Kozy01.01.1900
51Byl ohlášen přísun, ale stále chybí hlášení o odsunu. Chyba je vytištěna i pod číslem chovatele, od kterého bylo zvíře přisunuto, neboť ústřední evidence neví, zda prodávající zapomněl prodej ohlásit nebo kupující uvedl chybné číslo původního chovatele. Způsob opravy: Dohlásit odsun. Pokud se jedná o mylně registrovaný přísun, pak zrušit a pokusit se najít, u kterého jiného zvířete asi přísun chybí a ten dohlásit. (Oprava: Dohlásit odsun. Pokud se jedná o mylně registrovaný přísun, pak zrušit a pokusit se najít, u kterého jiného zvířete asi přísun chybí a ten dohlásit.)Kozy01.01.1900
52Byl ohlášen odsun, ale stále chybí hlášení o přísunu. Chyba je vytištěna i pod číslem chovatele, kam bylo zvíře odsunuto, neboť ústřední evidence neví, zda kupující zapomněl nákup ohlásit nebo prodávající uvedl chybné číslo nového chovatele. Způsob opravy: Dohlásit přísun. Pokud se jedná o mylně registrovaný odsun, pak zrušit a pokusit se najít, u kterého jiného zvířete asi hlášení o odsunu chybí a ten dohlásit. (Oprava: Dohlásit přísun. Pokud se jedná o mylně registrovaný odsun, pak zrušit a pokusit se najít, u kterého jiného zvířete asi hlášení o odsunu chybí a ten dohlásit.)Kozy01.01.1900
91Požadováno rušení, ale zvíře není registrováno. Způsob opravy: Možná chybně uvedené číslo zvířete nebo hlášení (rušení) provedeno opakovaně. (Oprava: Možná chybně uvedené identifikační číslo zvířete nebo hlášení (rušení) provedeno opakovaně.)Kozy01.01.1900
92Není evidován rušený odsun/přísun s uvedeným datem. Způsob opravy: Nahlásit znovu se správným datem, anebo bylo již rušení provedeno. (Oprava: Nahlásit znovu se správným datem, anebo bylo již zrušení provedeno)Kozy01.01.1900
93V rušeném odsunu/přísunu se neshoduje číslo podniku ze sloupce 06. Způsob opravy: Opakovat se správným číslem podniku ve sloupci 06. (Oprava: Opakovat se správným registračním číslem hospodářství ve sloupci 06 i v záhlaví.)Kozy01.01.1900
94V rušeném odsunu/přísunu neodpovídá kód události. Způsob opravy: Opakovat se správným kódem události odpovídajícím druhu rušeného odsunu/přísunu. (Oprava: Opakovat se správným kódem události odpovídajícím druhu rušeného odsunu/přísunu.)Kozy01.01.1900
95Zvíře rušené kódem události 99 má ohlášeny nějaké odsuny nebo přísuny. Způsob opravy: Zrušit všechny registrované odsuny a přísuny vyjma záznamu o registraci kódem události 11, 12, 21, 22, 27 nebo 28. Navíc opakovat i rušení kódem události 99. (Oprava: Zrušit všechny registrované odsuny a přísuny vyjma záznamu o registraci kódem události 11, 12, 21, 22, 27 nebo 28. Navíc opakovat i rušení kódem události 99.)Kozy01.01.1900
96Hospodářství ve sloupci 06 nesouhlasí s hospodářstvím místa narození. Způsob opravy: Při rušení celého záznamu o zvířeti kódem události 99 musí být hospodářství ve sloupci 06 shodné s registrovaným hospodářstvím místa narození zvířete. Opakovat hlášení se správným hospodářstvím. (Oprava: Při rušení celého záznamu o zvířeti kódem události 99 musí být hospodářství ve sloupci 06 shodné s registrovaným hospodářstvím místa narození zvířete. Opakovat hlášení se správným registračním číslem hospodářství.)Kozy01.01.1900
16Byla prováděna oprava již registrovaného odsunu nebo přísunu (se shodným datem jako již registrovaný údaj). Číslo hospodářství v záhlaví dokladu však nesouhlasí. Způsob opravy: Při přísunu (kód události 30) nesouhlasí hospodářství s dosud registrovaným místem ustájení v této době. Opravit lze jen zrušením již dříve registrovaného přísunu a opakovaným hlášením přísunu se správným hospodářstvím v záhlaví. Obdobně při odsunu nesouhlasí hospodářství s dosud registrovaným ustájením, ale opravit lze jen zrušením již dříve registrovaného odsunu (případně i přísunu) a opakovaným ohlášením odsunu se správným hospodářstvím v záhlaví. (Oprava: Při opravě přísunu (kód události 30) nesouhlasí hospodářství s dosud registrovaným místem ustájení v této době. Opravit lze jen zrušením již dříve registrovaného přísunu a opakovaným hlášením přísunu se správným hospodářstvím v záhlaví. Jinak doplnit chybějící hlášení. Obdobně při odsunu nesouhlasí hospodářství s dosud registrovaným ustájením, ale opravit lze jen zrušením již dříve registrovaného odsunu (případně i přísunu) a opakovaným ohlášením odsunu se správným hospodářstvím v záhlaví, případně doplněním chybějícího hlášení.)Kozy01.01.1900
17Předchozí hospodářství není místo narození a dosud není evidován jiný chovatel. Při přísunu nesouhlasí hospodářství ze sloupce 06, při odsunu hospodářství ze záhlaví. Způsob opravy: Při chybně registrovaném místu narození zrušit dosavadní registraci zvířete a znovu ohlásit se správným místem narození. Pokud však již bylo předtím zvíře přesouváno, doplnit tento přesun (odsun i přísun). Pokud došlo k chybě v čísle hospodářství právě provedeného hlášení, je nutné toto hlášení zrušit a opakovat hlášení se správným číslem hospodářství. (Oprava: Při chybně registrovaném místu narození zrušit dosavadní registraci zvířete a znovu ohlásit se správným místem narození. Pokud však již bylo předtím zvíře přesouváno, doplnit tento přesun (odsun i přísun). Pokud došlo k chybě v čísle hospodářství právě provedeného hlášení, je nutné toto hlášení zrušit a opakovat hlášení se správným číslem hospodářství.)Kozy01.01.1900
18U kódů událostí 40, 50, 53, 60, 63, 80 neodpovídá číslo hospodářství ze záhlaví poslednímu registrovanému chovateli (obdoba chyby 13). Způsob opravy: Pokud byla skutečně chyba v čísle chovatele, který hlášení právě posílá, pak poslat nové se správným číslem hospodářství v záhlaví. Pokud je chyba v již dříve registrovaném přesunu odkud/kam bylo zvíře přesunuto, je nutné zrušit tento přesun a nahlásit ho znovu se správným číslem, případně doplnit dosud neregistrovaný přesun k současnému chovateli. (Oprava: Pokud byla skutečně chyba v registračním čísle hospodářství, které hlášení právě posílá, pak poslat nové se správným registračním číslem hospodářství v záhlaví. Pokud je chyba v již dříve registrovaném přesunu odkud/kam bylo zvíře přesunuto, je nutné zrušit tento přesun a nahlásit ho znovu se správným číslem, případně doplnit dosud neregistrovaný přesun k současnému hospodářství.)Kozy01.01.1900
19Před kódem události 55, 66 není odsun kódem události 50, 60. Způsob opravy: Doplnit odsun kódem události 50 nebo 60. Pokud však bylo hlášení kódu události 55 nebo 66 registrováno omylem u jiného zvířete, je nutné nahlásit zrušení této události a kód události 55 nebo 66 znovu nahlásit ke správnému zvířeti. (Oprava: Doplnit odsun kódem události 50 nebo 60. Pokud však bylo hlášení kódu události 55 nebo 66 registrováno omylem u jiného zvířete, je nutné nahlásit zrušení této události a kód události 55 nebo 66 znovu nahlásit ke správnému zvířeti.)Kozy01.01.1900
20Neznámá země při hlášení exportu nebo importu (zapíše se nulová). Způsob opravy: Opakovat hlášení se správnou zemí. (Oprava: Opakovat hlášení se správnou zemí.)Kozy01.01.1900
01Nesmyslné datum události, neznámý kód události. Způsob opravy: Hlášení opakovat se správnými údaji. U kódu události 11 a 12 (import) nemůže být datum narození starší 4 roky, u kódu události 21 a 22 nesmí být starší 2 roky, u kódu události 27 a 28 nejvýše 10 let. (Oprava: Hlášení opakovat se správnými údaji. U kódu události 11 a 12 (import) nemůže být datum události starší 2 roky, u kódu události 21 a 22 nesmí být starší 2 roky, u kódu události 27 a 28 nejvýše 20 let.)Kozy01.01.1900
02Číslo hospodářství odkud přišlo hlášení není uvedeno v registru všech hospodářství. Způsob opravy: Zajistit doplnění registru hospodářství u pracovníka příslušné oprávněné osoby a hlášení opakovat. Při chybně uvedeném čísle, číslo hospodářství opravit a hlášení opakovat. (Oprava: Zajistit doplnění registru hospodářství u pracovníka ČMSCH a hlášení opakovat. Při chybně uvedeném čísle, číslo hospodářství opravit a hlášení opakovat.)Kozy01.01.1900
03Číslo hospodářství odkud/kam (sloupec 06) bylo zvíře přesunuto není uvedeno v registru všech hospodářství. Způsob opravy: Stejně jako u chyby číslo 02. (Oprava: Stejně jako u chyby číslo 02.)Kozy01.01.1900
04Nedovolená ušní známka. Způsob opravy: Hlášení opakovat s uvedením správného čísla ušní známky. Číslo ušní známky musí být v souladu s pohlavím zvířete. (Oprava: Hlášení opakovat s uvedením správného čísla ušní známky. Číslo ušní známky musí být v souladu s pohlavím zvířete.)Kozy01.01.1900
05Datum události dříve než datum narození. Způsob opravy: Při chybě v datu události opravit toto datum. Při chybě v datu narození opravit datum narození na tiskopise Doplňování původů v ústřední evidenci . (Oprava: Při chybě v datu události opravit toto datum. Při chybě v datu narození opravit datum narození na tiskopise ?Doplnění původů do ústřední evidence?.)Kozy01.01.1900
06Datum události po datu vyřazení (úhynu, porážce, exportu). Způsob opravy: Při chybě v datu události zrušit chybně registrované hlášení a opakovat se správným datem. Při chybě v datu odsunu na jatky, případně omylem registrovaném odsunu na jatky, zrušit tento záznam a případně poslat nový se správným datem. (Oprava: Při chybě v datu události zrušit chybně registrované hlášení a opakovat se správným datem. Při chybě v datu odsunu na jatky, případně omylem registrovaném odsunu na jatky, zrušit tento záznam a případně poslat nový se správným datem.)Kozy01.01.1900
07Zvíře dosud neregistrováno. Způsob opravy: Registrovat zvíře některým z kódů události 11, 12, 21, 22, 27 nebo 28. (Oprava: Registrovat zvíře některým z kódů události 11, 12, 21, 22, 27 nebo 28.)Kozy01.01.1900
08Kód události 40, 50, 53, 60, 63, 80 hlášen u zvířete již vyřazeného nebo s datem nižším než poslední známý přísun či odsun nebo s datem vyšším než již registrovaný příjem na jatkách, v kafilérii. Způsob opravy: Je-li chyba v datu hlášené události, opakovat hlášení se správným datem. Jinak zrušit již registrované hlášení o odsunu či přísunu s chybným datem a znovu nahlásit s datem správným. (Oprava: Je-li chyba v datu hlášené události, opakovat hlášení se správným datem. Jinak zrušit již registrované hlášení o odsunu či přísunu s chybným datem a znovu nahlásit s datem správným.)Kozy01.01.1900
09Datum hlášené události 55, 66 je nižší než poslední registrovaný přísun/odsun. Způsob opravy: Obdobně jako u chyby 08. (Oprava: Je-li chyba v datu hlášené události, opakovat hlášení se správným datem. Jinak zrušit již registrované hlášení o odsunu či přísunu s chybným datem a znovu nahlásit s datem správným.)Kozy01.01.1900
10Neprovedeno požadované rušení již dříve registrovaného záznamu. Způsob opravy: a) Při požadavku na zrušení celé věty zvířete kódem události 99 nejsou zrušeny všechny záznamy o přesunech a odsunech (vyjma záznamu o založení věty kódem události 11, 12, 21, 22, 27, 28) (Oprava: a) Při požadavku na zrušení celé věty zvířete kódem události 99 nejsou zrušeny všechny záznamy o přesunech a odsunech (vyjma záznamu o založení věty kódem události 11, 12, 21, 22, 27, 28); zrušit všechny tyto záznamy. Případně registrované hospodářství narození (i nulové) není shodné s hospodářstvím uvedeným ve sloupci 06.b) Při požadavku na zrušení záznamu jednotlivého přísunu nebo odsunu některým z kódů událostí 93-98 nebyl nalezen žádný záznam s datem shodným s datumem ze sloupce 06. Pro kódy událostí 94, 95, 97 a 98 musí být navíc hospodářství uvedené ve sloupci 06 shodné s hospodářstvím registrovaným v rušeném záznamu jako hospodářství, kam bylo zvíře odsunuto či odkud bylo přisunuto. Navíc musí být shoda v kódu rušené události, tj. 93 ruší kód události 30, 94 kód události 40, 41, 95 kódy událostí 50 a 60, 64, 96 kódy událostí 55 a 66, 97 kód události 70, 98 kód události 80.)Kozy01.01.1900
15Nesoulad v čísle hospodářství ze sloupce 06. Při přísunu neodpovídá předchozímu místu ustájení. Při odsunu neodpovídá následujícímu již registrovanému hospodářství. (Oprava: Zrušit to hlášení, kde je chybně evidováno hospodářství kam/odkud bylo zvíře odsunuto/přisunuto a znovu ohlásit se správným číslem hospodářství. Rušení dosud evidovaného přesunu však není nutné, neboť při shodném kódu události i datu události se údaj ze sloupce 06 jen opakováním chybně registrovaného hlášení přepíše.)Tuři01.01.1900
16Byla prováděna oprava již registrovaného odsunu nebo přísunu (se shodným datem jako již registrovaný údaj). Číslo hospodářství v záhlaví dokladu však nesouhlasí. (Oprava: Při opravě přísunu (kód události 30) nesouhlasí hospodářství s dosud registrovaným místem ustájení v této době. Opravit lze jen zrušením již dříve registrovaného přísunu a opakovaným hlášením přísunu se správným hospodářstvím v záhlaví. Jinak doplnit chybějící hlášení. Obdobně při odsunu nesouhlasí hospodářství s dosud registrovaným ustájením, ale opravit lze jen zrušením již dříve registrovaného odsunu (případně i přísunu) a opakovaným ohlášením odsunu se správným hospodářstvím v záhlaví, případně doplněním chybějícího hlášení.)Tuři01.01.1900
17Předchozí hospodářství není místo narození a dosud není evidován jiný chovatel. Při přísunu nesouhlasí hospodářství ze sloupce 06, při odsunu hospodářství ze záhlaví. (Oprava: Při chybně registrovaném místu narození zrušit dosavadní registraci zvířete a znovu ohlásit se správným místem narození. Pokud však již bylo předtím zvíře přesouváno, doplnit tento přesun (odsun i přísun). Pokud došlo k chybě v čísle hospodářství právě provedeného hlášení, je nutné toto hlášení zrušit a opakovat hlášení se správným číslem hospodářství.)Tuři01.01.1900
18U kódů událostí 40, 50, 60, 80neodpovídá číslo hospodářství ze záhlaví poslednímu registrovanému chovateli (obdoba chyby 13). (Oprava: Pokud byla skutečně chyba v registračním čísle hospodářství, které hlášení právě posílá, pak poslat nové se správným registračním číslem hospodářství v záhlaví. Pokud je chyba v již dříve registrovaném přesunu odkud/kam bylo zvíře přesunuto, je nutné zrušit tento přesun a nahlásit ho znovu se správným číslem, případně doplnit dosud neregistrovaný přesun k současnému hospodářství.)Tuři01.01.1900
19Před kódem události 55, 66 není odsun kódem události 50, 60. (Oprava: Doplnit odsun kódem události 50 nebo 60. Pokud však bylo hlášení kódu události 55 nebo 66 registrováno omylem u jiného zvířete, je nutné nahlásit zrušení této události a kód události 55 nebo 66 znovu nahlásit ke správnému zvířeti.)Tuři01.01.1900
20Neznámá země při hlášení exportu nebo importu (zapíše se nulová). (Oprava: Opakovat hlášení se správnou zemí.)Tuři01.01.1900
01Nesmyslné datum události, neznámý kód události. (Oprava: Hlášení opakovat se správnými údaji.U kódu události 11 a 12 (import) nemůže být datum narození starší 2 roky, u kódu události 21 a 22 nesmí být starší 2 roky, u kódu události 27 a 28 nejvýše 20 let.)Tuři01.01.1900
02Číslo hospodářství odkud přišlo hlášení není uvedeno v registru všech hospodářství. (Oprava: Zajistit doplnění registru hospodářství u pracovníka pověřené osoby (viz kapitola 7.2.) a hlášení opakovat. Při chybně uvedeném čísle, číslo hospodářství opravit a hlášení opakovat.)Tuři01.01.1900
03Číslo hospodářství odkud/kam (sloupec 06) bylo zvíře přesunuto není uvedeno v registru všech hospodářství. (Oprava: Zajistit doplnění registru hospodářství u pracovníka pověřené osoby a hlášení opakovat. Při chybně uvedeném čísle, číslo hospodářství opravit a hlášení opakovat.)Tuři01.01.1900
04Nedovolená ušní známka. (Oprava: Hlášení opakovat s uvedením správného čísla ušní známky. Číslo ušní známky musí být v souladu s pohlavím zvířete)Tuři01.01.1900
05Datum události dříve než datum narození. (Oprava: Při chybě v datu události opravit toto datum. Při chybě v datu narození opravit datum narození na tiskopise ?Doplňování původů do ústřední evidence?.)Tuři01.01.1900
06Datum události po datu vyřazení (úhynu, porážce, exportu). (Oprava: Při chybě v datu události zrušit chybně registrované hlášení a opakovat se správným datem. Při chybě v datu odsunu na jatky, případně omylem registrovaném odsunu na jatky, zrušit tento záznam a případně poslat nový se správným datem.)Tuři01.01.1900
07Zvíře dosud neregistrováno. (Oprava: Registrovat zvíře některým z kódů události 11, 12, 21, 22, 27 nebo 28.)Tuři01.01.1900
08Kód události 40, 50, 60, 80 hlášen u zvířete již vyřazeného nebo s datem nižším než poslední známý přísun či odsun nebo s datem vyšším než již registrovaný příjem na jatkách, v kafilérii. (Oprava: Je-li chyba v datu hlášené události, opakovat hlášení se správným datem. Jinak zrušit již registrované hlášení o odsunu či přísunu s chybným datem a znovu nahlásit s datem správným.)Tuři01.01.1900
09Datum hlášené události 55, 66 je nižší než poslední registrovaný přísun/odsun. (Oprava: Je-li chyba v datu hlášené události, opakovat hlášení se správným datem. Jinak zrušit již registrované hlášení o odsunu či přísunu s chybným datem a znovu nahlásit s datem správným.)Tuři01.01.1900
84Existuje nezrušené původní hlášení o vývozu s kódem 80.Tuři01.01.1900
289 záznamů