Česká plemenářská inspekce

Organizační složka státu zřízená k dozorování ustanovení zákona  č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Novela vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

1. 6. 2023

Tisková zpráva — Cílem předloženého návrhu vyhlášky je zejména uvedení vyhlášky do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) a dalšími předpisy Evropské unie, které byly vydány k jeho provedení. Návrhem vyhlášky je dále zajištěn soulad s ustanoveními plemenářského a veterinárního zákona, jejichž novely byly dne 10. srpna 2022 schváleny Senátem Parlamentu ČR (sněmovní tisk 72, senátní tisk 281).

Upozorňujeme, že vyhláška má dělenou účinnost a to od 1. 6. 2023 a od 1. 1. 2024.

Z důvodu souladu s výše uvedeným nařízením Evropského parlamentu dochází v návrhu vyhlášky s účinností od 1. 6. 2023 k:

  • Vyčlenění jelenovitých z farmové zvěře a jejich zařazení mezi individuálně označovaná zvířat. Dále dochází k zavedení nové povinnosti individuálně označovat velbloudovité a jelenovité.

Každý jelenovitý nebo velbloudovitý, včetně kusů poražených na hospodářství, musí být označen před opuštěním hospodářství, v němž se narodil, nejpozději však ve stáří 9 měsíců. Upozorňujeme, že tato změna se týká i vedení evidence jelenovitých a velbloudovitých.

  • Každá ovce nebo koza musí být označena nejpozději do 9 měsíců od narození, vždy však před tím, než opustí hospodářství, kde se narodila. Lhůta pro označení byla prodloužena z původních 6 měsíců.

Od 1. 1. 2024 dojde k zavedení a novele:

  • Hlášení o obvyklém místu chovu koní – místo, kde je koňovitý chován po dobu delší než 30 dnů.
  • Změna hlášení u prasat a to do 7 dnů ode dne, kdy k pohybu došlo. Hlášení se nebude nově  zasílat souhrnně do 10. dne následujícího kalendářního měsíce za celý kalendářní měsíc. Jedná se o sjednocení lhůt hlášení po vzoru turů, ovcí a koz.  
  • Elektrický identifikátor musí mít nově všechna plemena koní, nepostačí tedy pouhý výžeh.

Vyhláška dále nese úpravy promítnutí pojmu „koňovitý“, nahrazení pojmu „shromažďovací středisko“ pojmem „zařízení pro svody kopytníků a zařízení pro svody drůbeže“ a zavedení evidence králíků určených pro porážky na jatkách.

O úpravách s účinností od 1. 1. 2024 bude Česká plemenářská inspekce dále informovat, neboť pro chovatele koní a prasat dojde k zavedení nových povinností týkajících se evidence zvířat.

Úplné znění vyhlášky s účinností od 1. 6. 2023 je dostupné v následujícím odkazu:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-136/zneni-20230601

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.