přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
4.12.2012

SRS vymezila území s výskytem žlabatky a nařídila v nich rostlinolékařská opatření

Tisková zpráva – Státní rostlinolékařská správa vydala obecně závazný právní předpis ve formě Nařízení Státní rostlinolékařské správy, v němž vymezila území s výskytem žlabatky Dryocosmus kuriphilus, v nichž jsou prováděna opatření proti šíření tohoto nebezpečného škůdce.


30.10.2012

Slučovací zákon SRS a ÚKZÚZ v mezirezortních připomínkách

Tisková zpráva – V současné době probíhá v souladu s programovým prohlášením vlády strukturální reforma rezortu zemědělství a jeho podřízených institucí. Jednou z oblastí této konsolidace úřadů je i restrukturalizace dozorových orgánů působících v oblasti kontroly rostlinné produkce, tedy Státní rostlinolékařské správy a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Návrh zákona o sloučení těchto dvou institucí se nyní dostal do mezirezortního připomínkového řízení.


11.10.2012

Nařízení k ochraně proti zavlékání a šíření žlabatky na kaštanovnících

Tisková zpráva – Státní rostlinolékařská správa vydala nový obecně závazný právní předpis ve formě nařízení rostlinolékařské správy k ochraně proti zavlékání a šíření žlabatky Dryocosmus kuriphilus. Toto opatření, jež nabylo platnosti a zároveň účinnosti dne 9. října 2012, se dotýká všech fyzických a právnických osob.


26.9.2012

Nová povinnost registrace dovozců potravin do Číny

Tisková zpráva – Čínský generální úřad pro kontrolu jakosti a karanténu (General Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine, dále jen „AQSIQ“) zavedl pro exportéry potravinových produktů nově povinnost registrace. Dovozci potravinových výrobků do Číny budou muset být registrováni v systému AQSIQ od 1. října 2012.


10.9.2012

Změna v povinnostech při distribuci přípravků pro profesionální použití

Tisková zpráva – 1. července 2012 nabyl účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), a dále vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky (dále jen „vyhláška“). Znění obou předpisů je k dispozici na portále veřejné správy a na webových stránkách SRS.


14.8.2012

Odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin od příštího roku nově

Tisková zpráva – Novela rostlinolékařského zákona, která vešla v účinnost 1. července 2012, přinesla v oblasti ochrany rostlin velké změny. Kromě zavedení plošného uplatňování principů integrované ochrany rostlin všemi profesionálními uživateli přípravků na ochranu rostlin, přinesla novela i zásadní transformaci institutu odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.


10.7.2012

České kaštanovníky v ohrožení

Tisková zpráva – Rostlinolékařská správa varuje před výskytem velmi nebezpečné karanténní vosičky parazitující na stromech kaštanovníků (Castanea spp.), která může způsobit až odumření napadených stromů. Škůdce byl do České republiky zavlečen spolu s dodávkou stromků kaštanovníků původem z Itálie.


3.7.2012

Změny v rostlinolékařské legislativě ve vztahu k přípravkům na ochranu rostlin

Tisková zpráva – Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“) upozorňuje na změny v právních předpisech (novela zákona o rostlinolékařské péči) od 1. 7. 2012.


29.6.2012

Nová legislativa přinesla změny v oblasti aplikační techniky

Tisková zpráva – Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“) upozorňuje na změnu v legislativě, kterou přináší novela zákona o rostlinolékařské péči, týkající se aplikační techniky.


5.6.2012

Nebezpečná vosička může ohrozit české kaštanovníky

Tisková zpráva – Rostlinolékařská správa varuje před možným výskytem nebezpečné karanténní vosičky u stromků kaštanovníku setého, které se dostaly v České republice v současné době do prodeje. Upozornění na dodávku rostlin kaštanovníků z Itálie, u kterých byl zjištěn výskyt tohoto škůdce, přišlo od slovenské rostlinolékařské služby. V souladu s evropskou legislativou byla nařízena likvidace napadených rostlin, nicméně jejich část se dostala v České republice do obchodní sítě.

zobrazit po