přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pověřené laboratoře

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,  jako věcně příslušný správní orgán na úseku odrůd, osiv a sadby pěstovaných rostlin ve smyslu ustanovení. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení. § 17 odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, a ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o vydání pověření k provádění testování pro účely Národního ozdravovacího programu rozmnožovacího materiálu a pro účely certifikace rozmnožovacího materiálu trvalých kultur k provádění testování rozmnožovacího materiálu chmele na škodlivé organismy.

Přílohy