přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Profesionální zařízení pro aplikaci přípravků

Používání profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků (dále jen „ZAP“) v rámci podnikání je regulováno zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Ustanovení Hlavy V. tohoto zákona jsou prováděna vyhláškou č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků (dále jen „vyhláška“).

Na úrovni evropských předpisů jsou ZAP řešeny směrnicí 2009/127/ES, kterou se mění směrnice 2006/42/ES pokud jde o strojní zařízení k aplikaci pesticidů. Dále pak směrnicí 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost ve Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.

Směrnice 2009/127/ES řeší problematiku posuzování shody s technickými požadavky na strojní zařízení, které se týkají ochrany životního prostředí.

Směrnice 2009/128/ES řeší mimo jiné problematiku pravidelných kontrol zařízení k aplikaci pesticidů.

ZAP používaná v ČR musejí být pravidelně kontrolovány v rámci systému kontrolního testování . Požadavky na ZAP a postup kontrolního testování, včetně požadavků na vybavení provozovny kontrolního testování stanovuje vyhláška a její přílohy. Jednou z příloh jsou také vzory osvědčení o funkční způsobilosti ZAP.

Formuláře