přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Statistika uvádění účinných látek obsažených v přípravcích přípravků na ochranu rostlin na trh

V návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o statistice pesticidů, v platném znění (dále jen Nařízení ES), je prováděna ve spolupráci s Českým statistickým úřadem statistika látek uvedených v příloze III tohoto Nařízení, které jsou obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin, jež jsou uváděny v České republice na trh.  Prvním sledovaným obdobím dle tohoto Nařízení ES je rok 2011. Členské státy včetně ČR poskytují Komisi prostřednictvím Eurostatu údaje za každý kalendářní rok po prvním sledovaném období. Dle Nařízení ES jsou údaje o množství účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin zveřejněny na internetu v souladu s požadavky na ochranu statistické důvěrnosti, jak stanoví nařízení (ES) č. 223/2009 s cílem informovat veřejnost.

 

Přílohy