přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přípravky na ochranu rostlin

Činnost v oblasti "přípravků na ochranu rostlin" vykonává Sekce zemědělských vstupů (SZV) - Odbor přípravků na ochranu rostlin.

Podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon"), vyhlášky č. 32/2012 Sb., o přípravcích na ochranu rostlin, v platném znění, provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odbor přípravků na ochranu rostlin následující činnosti:

  • posuzuje splnění kritérií pro povolení přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin
  • zajišťuje hodnocení účinných látek přípravků podle programu Evropské komise;
  • ve spolupráci s územními útvary ÚKZÚZ zajišťuje kontrolu nad uváděním přípravků na trh;
  • vede úřední registr přípravků na ochranu rostlin;
  • osvědčuje způsobilost fyzických a právnických osob k provádění zkoušek přípravků podle zásad Správné pokusnické praxe (GEP)
  • shromažďuje data poskytnutá podnikateli, kteří uvádějí přípravky nebo další prostředky na trh v České republice nebo je skladují za účelem vývozu do třetích zemí

 

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků

Zrušená povolení POR a pomocných prostředků

Výklad údajů na etiketách přípravků na ochranu rostlin

Oznamovací povinnost pro podnikatele

Nepovolené přípravky na ochranu rostlin

 

 


Informační letáček - Přípravky na ochranu rostlin


 

 

Související odkazy


31.10.2016

Letošní rok provází silné výskyty mšic

V polovině října byl na zkušební stanici Chrlice odebrán nejsilnější vzorek za celou dobu sledování letu mšic v ČR. Čítal 8.787 ks mšic a z toho bylo 8.595 ks mšice broskvoňové (Myzus persicae). Tento záchyt byl však pouze jedním z řady velmi silných úlovků tohoto druhu v tomto roce.


25.10.2016

Přehled účinných látek přípravků na ochranu rostlin a jejich metabolitů

Tabulkový přehled toxikologicky relevantních i nerelevantních metabolitů účinných látek přípravků na ochranu rostlin. Přehled slouží zejména pro účely rozhodování o zaměření monitoringu zdrojů pitné vody. Tabulka je dvakrát ročně doplňována na základě výsledků hodnocení přípravků nebo na základě žádosti dodavatelů pitné vody.


4.6.2015

Informace k doprodeji a používání zásob přípravku PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 292 KB)