přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
7.10.2020

Výroční zpráva za sklizňový rok 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Zpráva o činnosti semenářské kontroly ve sklizňovém roce 2019, tj. od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020.


1.10.2019

Výroční zpráva za sklizňový rok 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Zpráva o činnosti semenářské kontroly ve sklizňovém roce 2018, tj. od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.


12.9.2018

Výroční zpráva za sklizňový rok 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 8 MB)

Zpráva o činnosti semenářské kontroly ve sklizňovém roce 2017, tj. od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018.


29.8.2017

Výroční zpráva za sklizňový rok 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 7 MB)

Zpráva o činnosti semenářské kontroly ve sklizňovém roce 2016, tj. od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017.


2.9.2016

Výroční zpráva za sklizňový rok 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 9 MB)

Zpráva o činnosti semenářské kontroly ve sklizňovém roce 2015, tj. od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016.


26.8.2015

Výroční zpráva za sklizňový rok 2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 7 MB)

Zpráva o činnosti semenářské kontroly ve sklizňovém roce 2014, tj. od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015.


16.10.2014

Výroční zpráva za sklizňový rok 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Zpráva o činnosti semenářské kontroly ve sklizňovém roce 2013, tj. od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014.


8.10.2013

Výroční zpráva za sklizňový rok 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Zpráva o činnosti semenářské kontroly ve sklizňovém roce 2012, tj. od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013.


19.10.2012

Výroční zpráva za sklizňový rok 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 6 MB)

Předkládáme vám 23. ročník výroční zprávy semenářské kontroly za sklizňový rok 2011. V průběhu sklizňového roku 2011 byly dokončeny všechny rozpracované předpisy ve stejném tempu jako v předchozím období.


4.10.2011

Výroční zpráva za sklizňový rok 2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Předkládáme vám 22. ročník výroční zprávy semenářské kontroly za sklizňový rok 2010. V letošním roce jsme zařadili desetileté přehledy o vývoji uznané množitelské plochy, uznaného osiva a počtu vzorků v laboratořích odboru osiva a sadby.


19.10.2010

Výroční zpráva za sklizňový rok 2009 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Předkládáme vám 21. ročník výroční zprávy semenářské kontroly za sklizňový rok 2009. Jak jsem již v loňském úvodu předeslala, začali jsme postupně měnit obvyklou strukturu výroční zprávy.


30.9.2009

Výroční zpráva za sklizňový rok 2008 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 345 KB)

Předkládáme vám již dvacátý ročník výroční zprávy semenářské kontroly za sklizňový rok 2008. V letošním roce neměníme obvyklou strukturu publikace, ale snad mohu prozradit, že ji připravujeme pro příští rok.


5.12.2008

Výroční zpráva za sklizňový rok 2007 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 346 KB)

Předkládáme vám devatenáctý ročník výroční zprávy semenářské kontroly za sklizňový rok 2007.


9.10.2007

Výroční zpráva za sklizňový rok 2006 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 731 KB)

Předkládáme vám již osmnáctý ročník výroční zprávy semenářské kontroly za sklizňový rok 2006. Rok poznamenaný dlouhou zimou, velkým množstvím sněhu.


8.9.2006

Výroční zpráva za sklizňový rok 2005 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 542 KB)

Výroba osiva a sadby zaznamenala po vstupu do Evropských Společenství další významné změny. K nejpodstatnějším z nich patří pokles množitelské plochy některých druhů a zvýšení počtu odrůd, zejména u některých druhů.


1.8.2005

Výroční zpráva za sklizňový rok 2004 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 393 KB)

Výroba osiva a sadby ve sklizňovém roce 2004 probíhala již plně podle nové platné legislativy, tj. podle zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) (dále jen „zákon“) a dvou vyhlášek: vyhlášky č. 175/2004 Sb. a vyhlášky č. 206/2004 Sb.


1.9.2004

Výroční zpráva za sklizňový rok 2003 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 309 KB)

Dne 30.8.2003 vstoupil v platnost dlouho připravovaný zákon č. 219/2003 o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých předpisů (zákon o oběhu osiva a sadby) (dále jen „zákon“).


1.9.2003

Výroční zpráva za sklizňový rok 2002 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 270 KB)

V průběhu roku 2002, který byl poznamenán velmi nepříznivým počasím na velké části území republiky - přes jarní přírúsky a následné dlouhotrvající deště až do katastrofálních záplav. Projevilo se to ovsem i na sklizni množství a kvalitě osiv.

zobrazit po
  • 1