přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Osivo a sadba

V souvislosti s novým Usnesením vlády ČR k omezení pohybu obyvatel se na vás obracím s nejen s informacemi, ale i s žádostí. Pracoviště odboru, laboratoře a inspekce budou pracovat takto:

 

 1. Všechny rozpracované zkoušky budou dokončeny a vydány doklady na toto osivo.
 2. Nově budou do zkoušek přijaty vzorky pouze pro uznávací řízení a vývoz osiva, pokud takové budou doručeny do laboratoře NRLOS Praha a Brno.
 3. Prosím proto, abyste ke vzorkování zvali inspektory pouze v případech, kdy se jedná o odběry pro UŘ a vývoz a minimalizovali jejich pobyt na vašich pracovištích.
 4. Veškerou komunikaci, prosím, omezte na e-mail, datové zprávy a telefon. V případě, že někoho z kolegů nebude možné zastihnout, volejte na mobil ředitelky odboru.
 5. V případě přihlašování množitelských porostů využijte možnost předávání žádostí v elektronické formě, a to data prostřednictvím webových služeb z vašich SW nebo zadáním těchto žádostí přes formulář na Portálu farmáře. Originály žádostí zašlete skenované prostřednictvím datové schránky hromadnou zásilkou s přiloženým seznamem. Pokud do DS vyexportujete žádosti přímo, je třeba přiložit souhlasy majitelů odrůd a samozřejmě i soupis žádostí. Portál farmáře umožňuje žádost vytisknout i zaslat elektronicky data. Podepsané originály žádostí je třeba zaslat skenované prostřednictví DS podle uvedených pokynů.

 

V této sekci naleznete informace o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, o podmínkách dovozu a vývozu osiva a sadby , o registraci dodavatelů, ale i potřebné formuláře, kontakty a publikace z oblasti osiv a sadby.

Vedení Odboru osiv a sadby sídlí v Praze. Skládá se z 5 regionálních oddělení (Praha a Plzeň, Brno, Planá nad Lužnicí, Havlíčkův Brod a Olomouc) a má i zkušební stanici pro polní vegetační zkoušky v Přerově nad Labem. Kontakty na jednotlivá pracoviště naleznete zde.

Odbor osiv a sadby zajišťuje následující činnosti:

 • uznávací řízení pro certifikaci osiv a sadby,
 • laboratorní zkoušení osiv pro uznávací řízení a kontrolu,
 • mezinárodní certifikace podle organizací OECD a ISTA,
 • povolování a evidence dovozu osiv a sadby,
 • povolování k uvádění do oběhu osiva úředně nezapsaných odrůd,
 • udělování výjimek k použití konvenčního osiva v ekologickém zemědělství,
 • vedení databáze osiv pro ekologické zemědělství,
 • kontrola oběhu osiv a sadby,
 • registrace a evidence dodavatelů osiv a sadby
 • registrace osob pro rostlinolékařské účely (NOVĚ).

Činnost odboru vymezují zákony č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, zákon č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám a zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty a prováděcí předpisy těchto zákonů.

Podrobnější informace o činnosti odboru naleznete zde.

 


Upozornění:

Výhradně prostřednictvím datové schránky jsou zasílány:

 • faktury za odborné a zkušební úkony podle zákona č. 219/2003 Sb.,
 • uznávací listy na porosty s rokem uznávacího řízení.

 

 


zobrazit po

13.3.2020

Workshopy

Plánované workshopy v termínech od 25. 3. - 21. 4. 2020 se z důvodu prevence šíření onemocnění koronavirem prozatím odkládají. O nových termínech budeme všechny zájemce včas informovat. Děkujeme za pochopení.13.2.2020

Přehled uznaného osiva ozimů 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1023 KB)

Výroba osiva a sadby v České republice v roce 2019.1.10.2019

Výroční zpráva za sklizňový rok 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Zpráva o činnosti semenářské kontroly ve sklizňovém roce 2017, tj. od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.


4.9.2019

Přehled přihlášených množitelských ploch v roce 2019 1. a 2. část PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

V této publikaci jsou uvedeny všechny množitelské plochy, které byly přihlášené k uznávacímu řízení v řádných termínech určených pro uznávací řízení v roce 2019.
15.7.2019

Přehled přihlášených množitelských ploch v roce 2019, 1.část PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

1. část (obilniny, luskoviny, olejniny a přadné rostliny, jiné krmné plodiny a brambory).

zobrazit po