přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Osivo a sadba

Od 4. 5. 2020 se většina z nás vrací téměř do normálního režimu. Nadále bude platit omezení větších akcí, nebrání to však  osobním schůzkám v omezeném počtu osob. Rodiče, kteří pečují o děti do 13 let budou ještě pracovat z homeoffice. Většina činností OOS zůstala po celou dobu nouzového stavu neomezená, jen některé typy kontrol byly na krátké období přerušeny. Nyní se vracíme plně k běžnému režimu, s výjimkou opatření ke směsím osiv. Nový systém následné kontroly směsí se ukázal, jako velmi praktický, proto v něm budeme pokračovat.

 

V této sekci naleznete informace o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, o podmínkách dovozu a vývozu osiva a sadby , o registraci dodavatelů, ale i potřebné formuláře, kontakty a publikace z oblasti osiv a sadby.

Odbor osiv a sadby sídlí v Praze. Skládá se ze 4 oddělení, která metodicky řídí celý systém uznávacího řízení, mezinárodní certifikace a kontroly oběhu rozmnožovacího materiálu. Od 1. 1. 2020 je součástí odboru také oddělení trvalých kultur se sídlem v Brně.

Kontakty na jednotlivé vedoucí oddělení a referenty naleznete zde.

Odbor osiv a sadby zajišťuje následující činnosti:

 • uznávací řízení pro certifikaci osiv a sadby, včetně trvalých kultur,
 • mezinárodní certifikace podle organizací OECD a ISTA,
 • povolování a evidence dovozu osiv a sadby,
 • povolování k uvádění do oběhu osiva úředně nezapsaných odrůd,
 • udělování výjimek k použití konvenčního osiva v ekologickém zemědělství,
 • vedení databáze osiv pro ekologické zemědělství,
 • pověřování osob a jejich kontrolu,
 • vedení registru sadů,
 • kontrolu oběhu osiv a sadby,
 • registraci a evidence dodavatelů osiv a sadby
 • registrace osob pro rostlinolékařské účely (NOVĚ),
 • vedení Jednotného registru osob.

Pro zajištění výše uvedených činností metodicky vede:

 • laboratorní zkoušení osiva a sadby pro uznávací řízení, certifikaci osiva a kontrolní činnost,
 • provádění vegetačních zkoušek,
 • provádění přehlídek množitelských porostů, včetně porostů trvalých kultur,
 • vzorkování osiva a sadby,
 • činnost pověřených osob,
 • kontrolu sadů.

Činnost odboru vymezují zákony č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, zákon č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám a zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty a prováděcí předpisy těchto zákonů.

Podrobnější informace o činnosti odboru naleznete zde.

 


Upozornění:

Výhradně prostřednictvím datové schránky jsou zasílány:

 • faktury za odborné a zkušební úkony podle zákona č. 219/2003 Sb.,
 • uznávací listy na porosty s rokem uznávacího řízení.

 

 


zobrazit po

13.3.2020

Workshopy

Plánované workshopy v termínech od 25. 3. - 21. 4. 2020 se z důvodu prevence šíření onemocnění koronavirem prozatím odkládají. O nových termínech budeme všechny zájemce včas informovat. Děkujeme za pochopení.13.2.2020

Přehled uznaného osiva ozimů 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1023 KB)

Výroba osiva a sadby v České republice v roce 2019.1.10.2019

Výroční zpráva za sklizňový rok 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Zpráva o činnosti semenářské kontroly ve sklizňovém roce 2017, tj. od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.


4.9.2019

Přehled přihlášených množitelských ploch v roce 2019 1. a 2. část PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

V této publikaci jsou uvedeny všechny množitelské plochy, které byly přihlášené k uznávacímu řízení v řádných termínech určených pro uznávací řízení v roce 2019.
15.7.2019

Přehled přihlášených množitelských ploch v roce 2019, 1.část PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

1. část (obilniny, luskoviny, olejniny a přadné rostliny, jiné krmné plodiny a brambory).

zobrazit po