přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Osivo a sadba

V této sekci naleznete informace o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, o podmínkách dovozu a vývozu osiva a sadby , o registraci dodavatelů, ale i potřebné formuláře, kontakty a publikace z oblasti osiv a sadby.

Vedení Odboru osiv a sadby sídlí v Praze. Skládá se z 5 regionálních oddělení (Praha a Plzeň, Brno, Planá nad Lužnicí, Havlíčkův Brod a Olomouc) a má i zkušební stanici pro polní vegetační zkoušky v Přerově nad Labem. Kontakty na jednotlivá pracoviště naleznete zde.

Odbor osiv a sadby zajišťuje následující činnosti:

 • uznávací řízení pro certifikaci osiv a sadby,
 • laboratorní zkoušení osiv pro uznávací řízení a kontrolu,
 • mezinárodní certifikace podle organizací OECD a ISTA,
 • povolování a evidence dovozu osiv a sadby,
 • povolování k uvádění do oběhu osiva úředně nezapsaných odrůd,
 • udělování výjimek k použití konvenčního osiva v ekologickém zemědělství,
 • vedení databáze osiv pro ekologické zemědělství,
 • kontrola oběhu osiv a sadby,
 • registrace a evidence dodavatelů osiv a sadby.

Činnost odboru vymezují zákony č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, zákon č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám a zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty a prováděcí předpisy těchto zákonů.

Podrobnější informace o činnosti odboru naleznete zde.

 


Upozornění: od 1.1.2016 je vedoucí správního oddělení paní Ing. Soňa Hejnalová, tel. 257 294 224, sonahejnalova@ukzuzcz

Od 21.4. 2015 budou zasílány výhradně prostřednictvím datové schránky:

 • faktury za odborné a zkušební úkony podle zákona č. 219/2003 Sb.,
 • uznávací listy na porosty s rokem uznávacího řízení 2015.

Přílohu č. 1 (požadavky na porosty a osivo obilnin) vyhlášky č. 129/2012 Sb. s vyznačením změn z poslední novely (368/2015 Sb.) najdete zde. Vyznačené změny nabývají účinnosti 1. července 2016. Jde pouze o pracovní pomůcku.

 29.8.2017

Výroční zpráva za sklizňový rok 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 7 MB)

Zpráva o činnosti semenářské kontroly ve sklizňovém roce 2016, tj. od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017.


29.8.2017

Přehled přihlášených množitelských ploch v roce 2017 1. a 2. část PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

V této publikaci jsou uvedeny všechny množitelské plochy, které byly přihlášené k uznávacímu řízení v řádných termínech určených pro uznávací řízení v roce 2017.


30.6.2017

Česká republika hostí výroční zasedání OECD Schémat pro odrůdovou certifikaci osiva

Tisková zpráva – ÚKZÚZ je v letošním roce hostitelem výročního zasedání OECD Schémat pro odrůdovou certifikaci osiva, kterého se účastní 80 expertů ze 43 členských a kandidátských států, EU Komise, mezinárodních organizací a asociací. Na programu jednání byly body týkající se zejména rozvoje Schémat v dalším období, využití biomolekulárních metod při odrůdové certifikaci osiva, ochrany úředních návěsek OECD proti zneužití.


14.2.2017

Bulletin semenářské kontroly 2/2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Zpravodaj odboru osiv a sadby, ročník LIII


14.2.2017

Přehled uznaného osiva ozimů 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Výroba osiva a sadby v České republice v roce 2016.


6.2.2017

Bulletin semenářské kontroly 1/2017

Zpravodaj odboru osiv a sadby, ročník LIII