přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Společný katalog odrůd

1. května 2004 vstoupil v platnost i pro území České republiky Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin, který uvádí odrůdy řepy, pícnin, obilnin, bramboru, olejnin a přadných rostlin, jejichž osivo a sadbu lze uvádět do oběhu v celém Společenství.

Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin je sestavován v souladu se zásadami směrnice Rady 2002/53/ES. Jeho základem jsou národní katalogy odrůd členských států a je vydáván v Úředním věstníku Evropské unie v řadě C, vždy jednou za několik let v úplném vydání, které je pravidelně aktualizováno dodatky (7 za rok). Poslední úplné vydání a jeho dodatky jsou dostupné i na webové stránce EUR-Lex Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství.

Společný katalog odrůd druhů zeleniny je sestavován v souladu se zásadami směrnice Rady 2002/55/ES. Jeho základem jsou národní katalogy odrůd členských států a je vydáván v Úředním věstníku Evropské unie v řadě C, vždy jednou za několik let v úplném vydání, které je pravidelně aktualizováno dodatky (5 za rok). Poslední úplné vydání a jeho dodatky jsou dostupné i na webové stránce EUR-Lex Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství.