přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Oddělení mikrobiologie a biochemie, OMB

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Národní referenční laboratoř
Oddělení mikrobiologie a biochemie
Hroznová 63/2, Brno, 65606

Kontaktní osoby

Jméno
Funkce
Telefon E-mailová adresa
Mgr. Stanislav Malý, Ph.D.
vedoucí oddělení
543 548 292, 296
Mgr. Martin Váňa
přírodovědní analytik - diagnostik
543 548 295

Předmětem akreditace jsou ELISA testy pro detekci rostlinných virů, metoda PCR pro stanovení přítomnosti GMO v rostlinném materiálu, metoda PCR pro stanovení přítomnosti fytoplazem v rostlinném materiálu a vybrané ekotoxikologické testy pro testování hnojiv a surovin pro jejich výrobu. Akreditovaná stanovení jsou označena A.

Oddělení má 8 zaměstnanců. Činnost oddělení je určena především požadavky technických odborů spadajících pod Sekci úřední kontroly a Sekci rostlinné výroby. Část kapacity laboratoře je věnována pracím na vývojových úkolech. Ty jsou zaměřeny zejména na zlepšení analytických postupů, ověření nových analytických metod či řeší požadavky technických odborů na rozšíření sortimentu stanovení. Pracovníci laboratoře se aktivně podílejí na tvorbě ISO a CEN norem v oblasti analýzy půd.

Seznam stanovení