přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Fytosanitární režim EU k 14. 12. 2019

31.10.2019

Dne 14. prosince 2019 nabývá účinnosti nové nařízení (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin a další navazující předpisy, které mají přímou platnost pro ČR. Na národní úrovni se ke stejnému datu zásadně upravuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Na tomto místě naleznete souhrn potřebných informací ve vztahu k nové legislativě.


Nový fytosanitární režim, platný ke dni 14. 12. 2019 

 

Plnění obecných povinností vyplývajících přímo z fytosanitárních předpisů

Ohlašovací povinnost profesionálních provozovatelů a fyzických osob (PDF)

Povinnosti dopravců, poštovních služeb a internetových prodejců a jiných profesionálních provozovatelů, kteří jsou zapojeni do prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku (PDF)


Vývoz rostlin

Vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do zemí mimo EU a Švýcarska (PDF)

Dovoz rostlin

Změny v dovozu s ohledem na nové Nařízení EP 2016/2031 (PDF)

TRACES NT- postup zadávání (PDF)

Seminář ÚKZÚZ nová legislativa

Seminář ÚKZÚZ dovoz, vývoz

Dřevěný obalový materiál

Nařízení EP 2016/2031 a změny na úseku ošetřování a výroby dřevěných obalů (PDF)

 

LEGISLATIVA

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031
ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

 

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem