přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vývozní rostlinolékařské šetření

Následující text informuje o postupu při provádění vývozního rostlinolékařského šetření a vystavení rostlinolékařského osvědčení (Phytosanitary certificate) pro vývoz rostlin, rostlinných produktů a dalších komodit rostlinného původu do třetích zemí. Informace jsou určeny zejména vývozcům a pěstitelům/výrobcům rostlinného zboží, kteří hodlají vyvážet do třetích zemí (mimo země EU a Švýcarska).

Více >


2.1.2018

Mapa kontaktů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 144 KB)


2.1.2018

Seznam rostlinolékařských inspektorů ÚKZÚZ pro dovoz a vývoz PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 148 KB)


9.9.2014

Dokument vnitřní fytosanitární komunikace v ES - ANG PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 396 KB)


3.9.2014

Provedení šetření v průběhu pěstování, výroby a zpracování

Provedení šetření v průběhu pěstování, výroby nebo zpracování příslušných rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů před vývozem do třetích zemí podle § 28 odst. 1 ve spojení s odst. 7 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


1.9.2014

Poplatky spojené s vývozem rostlin, rostlinných produktů a ostatních předmětů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 219 KB)


21.1.2014

Vzor rostlinolékařského osvědčení - Reexport PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 493 KB)


1.1.2014

Vzor rostlinolékařského osvědčení - Export PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 394 KB)


17.1.2011

Praktická příručka - Vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


15.9.2010

Vzor formuláře - Dokument vnitřní fytosanitární komunikace v ES DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 52 KB)


1.9.2010

Žádost o provedení vývozního rostlinolékařského šetření

Žádost o provedení vývozního rostlinolékařského šetření a vydání rostlinolékařského osvědčení v souladu s ustanoveními § 28 zákona č. 326/2004 Sb